, . gada . .


AKTUĀLĀS VAKANCES

*Latviešu valodas skolotājs 1. klasē un 4. klasēs (24 kontaktstundas)

*Angļu valodas skolotājs 1. un 2. klasēs (25 kontaktstundas)

Piedāvājam:

Prasības pretendentiem:


PEDAGOGA PALĪGS 7.-12.kl. (1 slodze)

Piedāvājam:

Galvenie darba pienākumi:

Prasības pretendentiem:


Medicīnas māsa

Darba pienākumi:

Prasības pretendentam:

Piedāvājam:

Iestādes adrese: Lauku iela1, Ceru iela 1, Salaspils