Piekļūstamības paziņojums

saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni:

https://www.s1vsk.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

• Ar taustiņu TAB nevar piekļūt izvēlnes apakšnavigācijai. Neatbilst 1. punktam.
• Galvene ir izveidota tikai vizuāli, funkcionāli programma “Accessibility Insights” neredz nepieciešamos blokus, nav kājenes, mājaslapā nav pieejams meklētājs. Neatbilst 2. punktam.
• MS Office iegultajai formai nav kļūdu paziņojumu. Neatbilst 4. punktam.
• Attēliem nav pievienoti ALT teksti. Neatbilst 5. punktam.
• Nav virsraksta navigācijas joslai. Neatbilst 6. punktam.
• Lapas virsraksta nosaukumā nav iestādes nosaukuma. Neatbilst 9. punktam.
• No Youtube iegultajiem video nav subtitru. Neatbilst 11. punktam.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 15.05.2023. Izvērtēšanu veica Silvija Zālīte.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtējums.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar skolas kanceleju - [email protected]

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

e-pastā: [email protected]

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Baiba Zariņa, lietvede ([email protected], 65826974)

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Inga Elksne, Salaspils novada izglītības daļas vadītāja, izpilddirektores vietniece izglītības jautājumos ([email protected], 67981029).

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: [email protected]

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 15.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Inese Paidere, skolas direktore.

UZ SĀKUMU