, . gada . .


Kontaktinformācija

AmatsVārds Uzvārds Saziņa

Skolas direktore

Inese Paidere

28351941; [email protected]
Direktores vietniece mācību darbā 1. - 3. klasēs Ramina Skuja 67942178; [email protected]
Direktores vietniece mācību darbā 4. - 6. klasēs Ineta Nekraša 67942178; [email protected]
Direktores vietniece mācību darbā 7. - 12. klasēsJūlija Jansone 65674720; [email protected]
Direktores vietniece audzināšanas darbā Inga Vītuma-Brūvere 65674720; [email protected]
Direktores vietniece informātikas jautājumos Silvija Zālīte [email protected]
Direktores vietniece metodiskajā darbā Iveta Dziedātāja 65674720; [email protected]
Stundu saraksta koordinatore 7.-12.kl. Solvita Bendrāte [email protected]
Stundu saraksta koordinatore 1.-6.kl. Nadežda Pavlova [email protected]
Bibliotekāre Līga Grundmane [email protected]
Medmāsa Marina Geižāne 65674754; [email protected]
Sekretāre - lietvede Baiba Zariņa 65826974; [email protected]
Dežurants Lauku ielā 1 67947303
Dežurants Ceru ielā 1 65674722

Skolas darbinieks

[email protected]

Mūsu adrese: Lauku iela 1, Salaspils, LV-2121

e-pasts: [email protected]

Rekvizīti:
Reģ.nr. 90001268603
SEB Banka, kods UNLALV2X
konts: LV91UNLA0050000879585

Kā mūs atrast?


Skatīt lielāku karti


Rakstiet, atbildēsim!