, . gada . .


Dzejnieka un publicista Andreja Eglīša piemiņai veltīts konkurss "Tauta - manas mājas" 4.-12.kl. skolēniem

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola sadarbībā ar Andreja Eglīša Latviešu nacionālo fondu, Madonas novada pašvaldību un Ļaudonas pagasta pārvaldi organizē Andreja Eglīša 110.atceres gadadienai veltītu konkursu "Tauta - manas mājas", kurš ietver jaunrades konkursu vizuālajā mākslā (4.-9.kl.) un jaunrades konkursu literatūrā (7.-12.kl.).

Konkurss notiek 01.06.2022. - 01.10.2022. Darbi jāiesniedz līdz 01.10.2022.(ieskaitot).

NOLIKUMI