, . gada . .


Interešu izglītība ir viena no jomām, kurā skolēns atbilstoši savām vēlmēm, interesēm un iespējām var apgūt dzīves prasmes, kuras rosina izvēlēties veselīgu dzīves veidu.

Šajā mācību gadā skolas interešu izglītība piedāvā:
• kultūrizglītības programmu;
• sporta izglītības programmu;
• tehniskās jaunrades programmu;
• jaunatnes darba programmu;
• citas izglītojošas programmas.


2021./2022. m.g. piedāvājam apmeklēt šādus interešu izglītības pulciņus:

Vecāku pienākums un atbildība izvērtēt bērna slodzi un līdzdalību interešu izglītībā.

PIRMDIENA

Interešu grupa Vadītājs Laiks Vieta
Dambrete 1.a Ilze Čudare 15.00-15.40 16. kabinets
Robotika 3.-5.klases Sandijs Krastiņš 15.30-17.00 M/f zāle
Sporta pulciņš 2.klases Austris Šaicans 14.20-15.20 Sporta zāle
Vizuālās mākslas pulciņš I Inta Veinšteina 13.30-14.30 41. kabinets
“Kaligrāfija bērniem” 4.-6.klases Gunta Lagzdiņa 15.00-16.00 33. kabinets

OTRDIENA

Interešu grupa Vadītājs Laiks Vieta
Rokdarbu pulciņš 2.klases Anželika Kiršteina 13.30-14.10 13. kabinets
Lego robotika 3.b Agita Grigorjeva 13.30-14.10 18. kabinets
Folkloras pulciņš 1.-6.klases Gita Kalniņa 16.00-16.40 46. kabinets
Koris 4.klases Aija Pizāne 13.30-14.10 39. kabinets
“Atvariņi” Aija Pizāne 14.20-15.40 39. kabinets
“Starpbrīdis” Brigita Mežgale-Turlaja 14.40-15.20 230. kabinets
Robotika 6.-9.klases Sandijs Krastiņš 15.30-17.00 212. kabinets
Sporta pulciņš 3.klases Austris Šaicans 14.20-15.20 Sporta zāle
Tūrisma pulciņš 7.-12.klases Kristaps Kancāns 17.00-18.30 55. kabinets

TREŠDIENA

Interešu grupa Vadītājs Laiks Vieta
Dambrete 1.b Ilze Čudare 15.00-15.40 16. kabinets
Koris 4.klases Aija Pizāne 13.30-14.10 39. kabinets
“Fantāzijas papīrā” 3.klases Inita Zalaka 13.30-14.10 17. kabinets
Vizuālā māksla II Inta Veinšteina 13.30-14.30 14. kabinets
“Kaligrāfija bērniem” 4.-6.klases Gunta Lagzdiņa 15.00-16.00 33. kabinets

CETURTDIENA

Interešu grupa Vadītājs Laiks Vieta
Dambrete 1.c Ilze Čudare 15.00-15.40 16. kabinets
“Lakstīgalas” 1.-4.klases Aija Pizāne 14.20-15.00 39. kabinets
“Lakstīgalas” 5.-9.klases Aija Pizāne 15.10-15.50 39. kabinets
“Valodiņa” 4.-9.klases Anita Voras 14.40-16.00 306. kabinets
Vizuālā māksla III Inta Veinšteina 13.30-14.30 32. kabinets
TED-ed pulciņš 8.klases Egija Jevdokimova 15.20-16.40

PIEKTDIENA

Interešu grupa Vadītājs Laiks Vieta
Dambrete 1.d Ilze Čudare 13.30-14.10 16. kabinets
Dambrete 1.e Ilze Čudare 15.00-15.40 16. kabinets
Folkloras pulciņš 1.-6.klases Gita Kalniņa 16.00-16.40 46. kabinets
Koris 4.klases Aija Pizāne 13.30-14.10 39. kabinets
“Atvariņi” Aija Pizāne 14.20-15.40 39. kabinets
“Sonāre” 7.-12.klases Lāsma Streiķe 8.00-8.40 M/f zāle
Robotika (FLL grupa) Sandijs Krastiņš 15.30-17.00 M/f zāle
EKO pulciņš 7.-12.klases Anna Romanova 15.30-16.10 216. kabinets