, . gada . .


Interešu izglītība ir viena no jomām, kurā skolēns atbilstoši savām vēlmēm, interesēm un iespējām var apgūt dzīves prasmes, kuras rosina izvēlēties veselīgu dzīves veidu.

Šajā mācību gadā skolas interešu izglītība piedāvā:
• kultūrizglītības programmu;
• sporta izglītības programmu;
• tehniskās jaunrades programmu;
• jaunatnes darba programmu;
• citas izglītojošas programmas.


2022./2023. m.g. piedāvājam apmeklēt šādus interešu izglītības pulciņus:

PIRMDIENA

Interešu grupa Vadītājs Laiks Vieta
Vizuālās mākslas pulciņš 1.-2.klases Inta Veinšteina 13.30-15.00 33.kab.
Novada vēsture Dace Kozlovska 14.30-16.30 39.kab.
“Valodiņa” 4.-9.klases Anita Voras 15.30-16.10 306.kab.
Robotika 3.-4.klases Sandijs Krastiņš 14.40-16.10 MFZ
Koris 1.klases Laura Zarovska 13.30-14.10 39.kab.
Sporta pulciņš 2.-3.klases Austris Šaicans 14.20-15.20 Sporta zāle
Dramatiskais pulciņš 7.-9.klases Everita Putniņa 16.10-17.30 MFZ

OTRDIENA

Interešu grupa Vadītājs Laiks Vieta
Dambrete 2.a, 2.d, 2.e Ilze Čudare 13.40-14.10 16.kab.
Koris 3.klases Aija Pizāne 13.30-14.10 39.kab.
“Atvariņi” 2.-7.klases Aija Pizāne 14.20-15.50 39.kab.
Tautisko deju pulciņš "Dzīpariņš" 1.-2.klases Anita Ozoliņa 13.30-15.30 MFZ
Animācijas pulciņš Dace Liepa 13.30-16.30 32.kab.
“Starpbrīdis” 7.-12.klases Brigita Mežgale-Turlaja 14.40-15.20 230.kab.
Dramatiskais pulciņš 4.-6.klases Everita Putniņa 15.30-17.00 2.korpuss
Mana karjera Valda Kublicka 16.30-18.00 243.kab.
Tūrisma pulciņš 7.-12.klases Kristaps Kancāns 17.00-18.30 55.kab.
Folkloras pulciņš "Daugaviņa" Gita Kalniņa 15.00-15.40 46.kab.

TREŠDIENA

Interešu grupa Vadītājs Laiks Vieta
Dambrete 2.b, 2.c Ilze Čudare 13.40-14.10 16.kab.
Novada vēsture Dace Kozlovska 14.30-16.30 39.kab.
Dambrete 1.b, 1.c, 1.d Ilze Čudare 15.00-15.40 16.kab.
“Fantāzijas papīrā” 4.klases Inita Zalaka 14.20-15.00 17.kab.
Vizuālā mākslas pulciņš 3.-5.klases Inta Veinšteina 14.20-15.50 33.kab.
Sporta pulciņš 2.-3.klases Austris Šaicans 13.30-14.30 Sporta zāle
Mana karjera Valda Kublicka 16.30-18.00 243.kab.

CETURTDIENA

Interešu grupa Vadītājs Laiks Vieta
Dambrete 3.klases Ilze Čudare 13.40-14.10 16.kab.
Dambrete 1.a, 1.e Ilze Čudare 15.00-15.40 16.kab.
Floristika 3.klases Ija Stērniece 13.30-15.00 20.kab.
“Lakstīgalas” 1.-9.klases Aija Pizāne 14.20-15.00 39.kab.
Vizuālās mākslas pulciņš 1.-2.klases Inta Veinšteina 13.30-15.00 33.kab.
Tautisko deju pulciņš "Dzīpariņš" 1.-2.klases Anita Ozoliņa 13.30-15.30 MFZ
Robotika 5.-9.klases Sandijs Krastiņš 15.30-17.00 212.kab.
EKO skola 8.-12.klases Anna Romanova 15.30-16.10 216.kab.
TED-ed pulciņš 8.-9.klases Egija Jevdokimova 14.40-15.20 147.kab.

PIEKTDIENA

Interešu grupa Vadītājs Laiks Vieta
“Sonāre” 4.-6., 9.klases Lāsma Streiķe 7.50-8.30 39.kab.
Koris 3.klases Aija Pizāne 13.30-14.10 39.kab.
“Atvariņi” 2.-7.klases Aija Pizāne 14.20-15.50 39.kab.
Novada vēsture Dace Kozlovska 14.30-16.30 38.kab.
Robotika (FLL grupa) Sandijs Krastiņš 14.40-16.10 MFZ