, . gada . .

JAUNĀKAIS LAPĀ

Arī šogad mūsu skola ir iekļuvusi skolu reitinga desmitniekā lielo skolu grupā. Lepojamies ar mūsu skolēniem un skolotājiem!


IT jomas profesionāļu vizīte skolā

karjera

Kas jauniešiem ir svarīgi, izvēloties profesiju? Kāda ir nozīme tehnoloģijām dažādās nozarēs? 🌍

Šodien Salaspils 1.vidusskolā viesojās #Accenture un #eazyBI IT jomas profesionāļi un tikās ar 12.klašu skolēniem.
Nozares speciālisti dalījās pieredzē par savu profesijas izvēli un iedrošināja jauniešus saprast savas stiprās puses tehnoloģijās, kuras var izmantot tālāk savā profesionālajā izaugsmē. 🚀

Skolas administrācijas un klašu audzinātāju tikšanās ar vecākiem.

sapulce

👩‍🏫Izglītība ir ceļš, nevis mērķis. Mēs nevaram domāt par izglītību kā fiksētu un nemainīgu mērķi konkrētā laikā, tam ir jābūt pārmaiņu instrumentam. Pārmaiņas ir vienīgais, kas ir paredzami, pārmaiņas ir vienīgais, kuras sākumā cilvēkiem ir grūti pieņemt, taču bez tām nevar notikt izaugsme un attīstība!

Laika posmā no 18.- 21. septembrim Salaspils 1. vidusskolas administrācija uz kopsapulcēm aicināja visu vecumposmu vecākus. 1.-3. klašu posmā satikāmies ar 140 vecākiem, 4.-6. klašu posmā ar 110 vecākiem, 7.-9. klašu posmā runājām ar 237 vecākiem, savukārt 10.-12.klašu posmā ieradās 72 vecāki. Sakām paldies par apmeklētību 559 vecākiem!

Skolas administrācija sniedza informāciju par izmaiņām iekšējos normatīvajos dokumentos, skaidroja mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, informēja par eksāmenu un Edurio aptaujas rezultātiem.

Paldies vecākiem par iespēju atrast laiku un atnākt, paldies klašu audzinātājiem par ieguldīto darbu, un paldies Skolēnu pašpārvaldei par iesaisti!

The Healthier I Eat, The Better I Learn

skolēni dodas

18. septembra agrā rītā mūsu Erasmus projekta 20 skolēni un 4 skolotāji devās ceļā uz Poliju, lai pārstāvētu mūsu valsti un skolu projektā "The Healthier I Eat, The Better I Learn." Projekta piedalās skolēni no 8 valstīm un tā mērķis ir apgūt veselīga dzīvesveida pamatus, iepazīt citu valstu kultūru, ēšanas paradumus, uzlabot svešvalodas zināšanas.

Zinību diena

skolēni ar ziediem

direktores uzruna

domes priekšsēdētājs

Vairāk foto no pasākuma skatāmi šeit.

Zinību dienu Salaspils 1.vidusskolā svin 1387 skolēni un 112 pedagogi! Lai visiem izdevies šis gads! Pārmaiņas tas ir ceļš! Ceļš pilns ar zīmēm. Skolas ikdienā saskārsimies ar daudzām no tām - brīdinājuma zīmēm, priekšrocības zīmēm, aizlieguma, rīkojuma un norādījuma zīmēm. Šogad kopā mācīsimies pazīt zīmes un galvenais – tās ievērot! Lai šajā mācību gadā aizlieguma zīme ir slinkumam, paviršībai, neiecietībai, skaudībai un tenkām, bet zaļā gaisma tiek dota radošumam, mācību sasniegumiem, pozitīvai motivācijai, draudzībai, ticībai progresam un izaugsmei!

Sakām paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem par saposto skolu, paldies Skolēnu padomes skolēniem, kuri vasaras pēdējās brīvajās dienās nāca uz skolu lai palīdzētu radīt šodienas pasākumu. Vēlam izdošanos visai skolas saimei, skolotājiem un skolēniem! Vēlam pacietību, cieņu savstarpējā komunikācijā un mīlestību vecākiem. Īpašs sveiciens 1.klašu skolēniem un vecākiem!

jaunie kolēģi

Sveicam mūsu jaunos kolēģus, tostarp trīs mūsu skolas absolventus! Katru dienu pa domai, pa teikumam, gaismas staram un atklāsmes brīnumam, katru dienu pa atziņai prātīgai ievīt gudrības audumā! Lai izdodas! Saulainu noskaņojumu un produktīvu darbu jaunajā mācību gadā visiem kolēģiem!

30. augustā mūsu skolā viesojās FranklinCovey Latvija izveidotājs - treneris, vadības un komandu konsultants Mārtiņš Martinsons. Viņu īpaši interesē cilvēku un komandu spēja vadīt sevi. Mārtiņš meklē ceļus kā panākt organizācijā vidi, kurā cilvēki vada sevi, un viņiem ikdienā nav vajadzīgs vadītājs, pieskatītājs, vagars un … .

Viņu aizrauj doma par iespēju veidot komandu, kur visi ir vienā līmenī un spēj pieņemt kopīgu lēmumu. Šodien arī pedagogu kolektīvs klausījās un mācījās kā veidot skolas misiju, vīziju un vērtības, kuras saskan ar skolas vadības komandas darbības principiem un kā tās īstenot praksē skolas ikdienas darbā. Kā veiksmīgi tikt galā ar personīgajiem izaicinājumiem un kā saprast, kas ir efektīvs, mūsdienīgs skolotājs.

Skola uzsāk starptautiskā pārmaiņu procesa "Līderis manī" īstenošanu ar kopīgām mācībām visiem.

Rezultāti, kurus mēs iegūstam, ir atkarīgi no tā, ko mēs darām. Tas, ko mēs darām, ir atkarīgs no tā, kā mēs redzam pasauli ap mums. Tāpēc, ja Tu vēlies mainīt savus ieradumus, vispirms maini savas paradigmas.

Nodarbību vadīja direktore Inese Paidere un Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā Andžela Sokolova.

Gada skolotāju foto

28. augustā Salaspils novada pedagogu ikgadējā konferencē, tika sveikti novada Gada skolotāji. Divi no trim nominētajiem pedagogiem bija mūsu skolas skolotāji - angļu valodas skolotāja Kristīne Blūma (nominācijā "Gada skolotājs vidusskolā") un robotikas skolotājs Sandijs Krastiņš (nominācijā "Gada skolotājs profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās"). Patiesi lepojamies ar saviem skolotājiem!

Salaspils 1. vidusskolas teritorijā iesākta rožu dārza ierīkošana

25. augustā pēc klašu audzinātāju sanāksmes sekoja neformālā daļa, kuras laikā skolas pagalmā, Ceru ielā 1, skolotāji, selekcionāres Ilmas Neretas vadībā iestādīja pirmos 10 rožu stādus! Mūs iedvesmoja un izglītoja selekcionāres stāstījums par dažādām rožu šķirnēm, par to audzēšanu un kopšanu. Pateicība Nacionālā botāniskā dārza direktoram Artim Vītiņam un vadošajai dārzkopības speciālistei par idejas īstenošanu un kolēģiem par iesaisti.
Priecājamies un Paldies par dāvanu, kura priecēs Salaspils 1. vidusskolas skolēnus un darbiniekus, kā arī Salaspils iedzīvotājus un viesus.

Skolēnu padomes veidotais video par 1. septembri

Ja video nav redzams, skatieties to šeit.

Augusta nogalē skola pamazām atdzīvojas. Skolā rit ikdienas darbi, lai veiksmīgi varētu uzsākt jauno mācību gadu. Šodien pedagogi piedalās ideju tirdziņā "Es daru tā!"

Sadarbība, dalīšanās pieredzē, darīšana, radošums, praktiska darbība, spēle, jaunas idejas… Ar šādiem atslēgas vārdiem varētu raksturot šodienas metodisko Ideju tirdziņu “Es daru tā!”

Jaunā mācību gada priekšvakarā, 2023. gada 21. augustā, skolas skolotāji pulcējās, lai “ieskandinātu” jauno mācību gadu ar jaunām idejām mācību un klases audzinātāja stundām, dalītos ar labās prakses piemēriem, kas veicina sadarbību ar skolēniem un viņu vecākiem.

Sapnis ar noteiktu datumu kļūst par mērķi.

Mērķis, sadalīts pa soļiem, kļūst par plānu.

Plāns, kuram seko darbība, kļūst par realitāti…

Iepriekšējās ziņas skatīt sadaļā AKTUALITĀTES.


NODERĪGAS SAITES