, . gada . .

JAUNĀKAIS LAPĀ

Arī šogad mūsu skola ir iekļuvusi skolu reitinga desmitniekā lielo skolu grupā. Lepojamies ar mūsu skolēniem un skolotājiem!

2024./25. mācību gada 1.klašu sadalījums
Brīvo vietu skaits 2.-12.kl. 2024./25.m.g. ŠEIT

Lepojamies ar Salaspils 1. vidusskolas 9. klašu absolventu sniegumu!

 statistika

🎉Salaspils 1. vidusskolas 9. klašu absolventi ir sasnieguši lieliskus rezultātus 2023./2024. mācību gada centralizētajos eksāmenos. Visi, eksāmenus kārtojošie skolēni, ir nokārtojuši eksāmenus un ieguvuši CE sertifikātus. Rezultāti ir apliecinājums gan skolēnu, gan skolotāju ieguldījumam, neatlaidībai un sadarbībai.
Vērtējumi centralizētajos eksāmenos 2023./2024.m.g.:
⭐️Matemātikā vidējie rezultāti ir par 6,7% augstāki nekā valstī.
⭐️Latviešu valodā par 6,4% augstāki nekā valstī.
⭐️Angļu valodā par 8,1% augstāki nekā valstī.
Procentuālā izaugsme divu gadu griezumā:
⭐️Matemātikā +4,8%
⭐️Latviešu valodā- nemainīgi
⭐️Angļu valodā + 3,1%

👉Šie sasniegumi pierāda, ka Salaspils 1. vidusskolas audzēkņi ir ne tikai zinātkāri un talantīgi, bet arī spēj pārvarēt izaicinājumus un izvirzītos mērķus.
💙Apsveicam visus absolventus un viņu vecākus ar šiem lieliskajiem panākumiem! Paldies skolotājiem par viņu nenogurstošo darbu un atbalstu, kas palīdzēja šos rezultātus sasniegt. Jūs visi esat mūsu lepnums!

Par 2023./2024.mācību gadu Salaspils 1.vidusskolā :
⭐️mūsu skolas skolēni ir ieguvuši 53 godalgotas vietas Valsts izglītības satura centra un Valsts olimpiādes;
⭐️ap 150 Salaspils 1.vidusskolas skolēnu tika godināti Pateicības pasākumā par godalgotām vietām dažādos konkursos, alternatīvajās olimpiādēs, koru skatēs, par aktīvu iesaisti skolas dzīvē, par pasākumu organizēšanu u.c.
⭐️nesekmīgo skolēnu skaits, salīdzinot ar 2022./2023. mācību gadu, samazinājies par 40 %;
⭐️par 50 % samazinājies skolēnu, kuriem noteikts otrs mācību gads tajā pašā klasē, skaits.

21.jūnijā svētku diena bija piecu devīto klašu un divu divpadsmito klašu skolēniem un viņu vecākiem

🦉Kāpnes iet uz augšu, uz leju un dažādos virzienos, tās noved pie jauniem cilvēkiem un jaunām dzīves izvēlēm.
Katrs izvēlamies savas dzīves kāpnes, kāpnes var būt tīras un netīras, viegli ejamas un grūti ejamas. Ja izvēlamies kāpt pa vieglām kāpnēm, tad bieži vien varam neapzināties savas vērtības, un no kāpnēm viegli varam nokrist. Kāpjot pa grūtām un netīrām kāpnēm, mēs saskaramies ar grūtībām un tad labāk spējam novērtēt ceļu līdz kāpņu augšai.
Kāpjot pa kāpnēm ar atbalstošu cilvēku palīdzību, ceļš top vieglāks.
☀️Paldies skolotājiem un vecākiem par atbalstu jauniešiem! Lai nākamie pakāpieni ir veiksmīgi.


9.a klase (audzinātāja Aija Belija)


9.b klase (audzinātājs Mārtiņš Pēdājs)


9.c klase (audzinātāja Ruta Ilgaža)


9.d klase (audzinātāja Svetlana Bondarenko)


9.e klase (audzinātāja Sanita Ceirule)


12.a klase (audzinātājs Ģirts Griestiņš)


12.b klase (audzinātāja Kristīne Blūma)


2023./2024. mācību gada noslēgums

 kopā

 kopā

Ne puķes,
Ne mantas.
Es Tev dāvinu laiku
Gribi - stundu, dienu, gadu vai mūžu
Neprasiet tikai mūžību
Tās nav nevienam
Mūžība ir nevienam nepiederoša
Kaut gan ar to mēdz jokot
Apsolot mūžam
Uz mūžīgi mūžam
Solīt jau var
Notikt tas nevar nemūžam!
Un tomēr, Skolotājs - tā ir profesija, kura pieskaras mūžiem! Lielāku un mazāku cilvēkbērnu mūžiem! Un ar saviem pieskārieniem: zināšanām un dzīves prasmēm vislielākajā mērā ietekmē to, kādi uzaugs bērni, kāda būs pasaule, kurā dzīvosim!
Šodien otro gadu pēc kārtas kuplā pulkā visi satikāmies Salaspils Nacionālajā Botāniskajā dārzā Pēdējā skolas dienā!
Paldies visiem kolēģiem par kopdarbu!
Paldies Botāniskā dārza vadībai!
Esam un būsim labākie!☀️

Mēs lepojamies ar saviem skolēniem!

 kopā

 kopā

🦉Esam lepni par Salaspils 1.vidusskolas 132 skolēniem, kuri 2023./2024. mācību gadā ieguvuši godalgotas vietas konkursos, olimpiādēs un sacensībās!
🦉30. maijā tikāmies Pateicības pasākumā pie direktores, saņemot nozīmīti: ,,Mēs lepojamies'' un uzcienājoties ar svētku kūkas gabaliņu!
🦉Pasākumu atklāja burvīgs kokles priekšnesums 1.b klases skolnieces Līva Solomecas izpildījumā, par ko sakām paldies Salaspils mūzikas un mākslas skolai un skolnieces vecākiem.
Zinu, ka zvaigznes
Neviens tāpat vien nenesīs
Jāpūlas pašam
Un tas ir pa pirmo.
☀️Lai jauni sasniegumi nākamajā mācību gadā! Paldies vecākiem un skolotājiem par atbalstu skolēnu izcilības veicināšanā!

Ardievu Lauku iela! Sveika Ceru iela

 kopā

🤩Šī mācību gada izskaņā 30. maijā skolā tika iedibināta jauna un skaista tradīcija 6. klašu skolēniem "Ardievu Lauku iela! Sveika Ceru iela!"
🥳 6. klašu skolēnus pasākuma sākumā uzrunāja skolas direktore Inese Paidere, izskanēja paldies vārdi 6. klašu audzinātājiem un skolēniem. Skolas atbalsta komanda, 7. e klases skolēni, skolēnu pašpārvalde un topošie klašu audzinātāji izveidoja 7 stacijas ar dažādiem interesantiem un aizraujošiem uzdevumiem abos skolas korpusos.
🥸 Topošie septītklasnieki iepazinās arī ar saviem nākošajiem audzinātājiem .
☀️ Paldies par pasākuma ideju, organizāciju direktores vietniecēm Vinetai, Annai, sociālai pedagoģei Žannai, par atraktīvajām stacijām - atbalsta komandai, skolēnu pašparvaldei , īpaši Ritvaram un 7. e klases skolēniem.
🥳Lai laimīgas vasaras brīvdienas!

Pēdējā zvana svētki 9.klasēm

 zvans

Maijs ir neaprakstāms ziedēšanas laiks. Smaržo ievas, ābeles, ceriņi, ziedu sveces ver kastaņas un dzeguze kūko katram savu laimi. 🪻
🔔Maijs ir arī laiks, kad skan zvans uz pēdējo stundu. 17. maijā Pēdējā zvana svētki izskanēja devīto klašu skolēniem. Vēl tikai eksāmeni un tad katram savi ceļi ejami, skrienami, lidojami... Svinīgo pasākums sākās ar skaistu 9.klašu skolēnu gājienu caur abiem skolu korpusiem, atmiņā atsaucot dažnedažādus notikumus, par atmiņu tikai iestādīti arī rožu krūmi. 8.klašu skolēni bija sagatavojuši dažādas aktivitātes un radījuši svētku sajūtu devītklasniekiem. Topošie absolventi veltīja pateicības vārdus saviem skolotājiem, kuri vadīja viņus visus šos skolas gadus pa dzīves plūsmu.
💃🕺Pēdējā zvana svētki noslēdzās ar grupas "Dzelzs vilks" uzstāšanos

Pēdējā zvana svētki 12.klasēm

 zvans

💙 Salaspils 1. vidusskolā piektdiena bija piepildīta ar labām sajūtām un smaidiem.
Dubultsvētki:
🔔 12. klašu skolēniem pēdējais zvans - svinīgs notikums, kas simbolizē mācību gada un vidusskolas noslēgumu, un, protams, arī sākumu eksāmenu sesijai, kas tiks atklāta pirmdien. Divpadsmito klašu audzinātāji turpināja pagājušajā mācību gadā aizsākto tradīciju - stādīja rozes. Abos skolas korpusos skolēni izbaudīja atmiņu gājienu.
🔔 Skolas somas ietvaros ar koncertlekciju ciemos bija grupa "Dzelzs vilks".

Sveiciens pavasarī!

direktore

Uzsnidzis ābeļu sniegs,
puķes pumpurus ver.
noliecies pār lietus ezeru
mazs saulstaru tilts.
Aplejiet sniega rozes!
tās nedur un neskrāpē
tik trauslas vijas pār zemi.
Noceliet cepures pavasarim!
domas par ziemu jau
zaļo pumpuru veidos.
Pasmel ar pirkstiem
tekošās bērzu sulas!
To prieka asaras
remdēs tavas slāpes.
Aptver pasauli savām acīm,
drošu un smaidīgu,
visu gaidošu!
Marts ar saules spožumu, plaukstošām sniegpulkstenītēm kūstošā sniegā, pirmo cīruļu balsīm ir klāt! Gaišu noskaņojumu skolotājiem, skolēniem un vecākiem tuvojoties pavasarim!
Lai top viss gaišais un labais!

Ar laba vēlējumiem, direktore. 

1. vieta starpnovadu sociālo zinību un vēstures olimpiādē

 1. vietu starpnovadu sociālo zinību un vēstures olimpiādē

Mūsu skolas komanda, Paula Brice, Ieva Logina, Tīna Letīcija Bole, Katrīna Kravčuka izcīnīja 1. vietu starpnovadu sociālo zinību un vēstures olimpiādē, kas notika Jaunmārupes pamatskolā.
Paldies skolotājiem - Dainai Tauriņai un Mārtiņam Pēdājam, kuri gatavoja komandu sacensībām.

Ūsiņdienas tirgus

 ūsiņdiena

26.aprīlī, saulei pa debess malu slīdot, ielustējām vasaras sākumu vienā kārtīgā Ūsiņdienas tirdziņā.

Olimpiskā diena 2024

 sporto

Vēl viens kauss atceļojis uz Salaspils 1.vidusskolu!
Šogad, Olimpiskajā dienā Salaspils sporta namā pulcējās visu izglītības iestāžu pārstāvji, lai kopīgi un sportiski aizvadītu Olimpisko dienu! Tika aicināti vecāko/izlaiduma grupu bērni no pirmsskolas izglītības iestādēm un 1. – 3. klašu skolēni no Salaspils pamatskolas un Salaspils 1. vidusskolas (100-150 bērni no katras iestādes). Papildus 1. – 9. klašu skolēni no Salaspils pamatskolas un Salaspils 1. vidusskolas. Starpskolu stafetes izspēlē piedalījās viena komanda no katras skolas. Komandas sastāvā viens pārstāvis no klases (1. – 9. klase) + 1 sporta skolotājs. Komandā 10 dalībnieki

Talantu solo šovs

 Talantu solo šovs

Talantu solo šovs norisinājās divās grupās (1.-3. kl. un 4.-6.kl.). Bērni rādīja savus dažādos talantus instrumentu spēlē, dejošanā, ķermeņa lokanībā un dziedāšanā.
Patiess prieks sastapt šos talantus!
🕶Paldies žūrijas pārstāvjiem: Montai M., Sigitai Š., Laurai Z., Santai F.,Evitai Š.-P., bez Jums šis nebūtu iespējams!❤️

Noslēpumainās pasaules krāsas

 Noslēpumainās
            pasaules krāsas

Marta mēnesī norisinājās skolotājas Montas Meikališas rīkotais Salaspils novada konkurss “Noslēpumainās pasaules krāsas”.
Dalībnieki iesniedza savu zīmējumu vai gleznojumu interpretāciju par šo tēmu.
🥇1. vieta - Evelīna Skobeiko
🥈 2.vieta - Amēlija Araka
🥉3.vieta - Gustavs Kalve un Marija Karasinska.
Ņemot vērā žūrijas balsojumu tika izsniegtas arī pāris simpātiju balvas un pateicības pārējiem dalībniekiem.
Paldies dalībniekiem par radošumu!

"Skani, mana valodiņa!"

Valoda

Ar šādu nosaukumu konkurss pulcēja 9. klašu komandas, lai veicinātu literārās valodas attīstību, stāstīšanas un izteiksmīgās runas prasmi, ieklausītos valodas daiļskanībā, folkloras bagātībā un salīdzinātu labākos piemērus ar savām prasmēm un zināšanām. Prieks par skolēnu atsaucību un interesi gan veidojot sakāmvārdus un minot senās latviešu mīklas, gan dziedot tautasdziesmas un atceroties autoru pseidonīmus, atbildot uz viltīgiem jautājumiem. utt.
Rūpīgu darbu veica žūrija un palīgi Mārtiņš un Alens.

Žetonvakars 2024

Žetonvakars

🎬Dzīve rit kā kino
Visapkārt subtitri un bezgalīgi daudzas lomas
Aktieri mēs visi
Prožektori dziest un aust
Kustības rit un stājas,un atkal rit….
☀️Aizvadīts brīnišķīgs Žetonu vakars Salaspils 1.vidusskolā!
🐝Pateicība 12.klašu jauniešiem par smieklu un pozitīvisma devu, skolotājiem par jauniešu skološanu, audzinātājiem par dzīves prasmju un mīlestības devumu, vecākiem par sadarbību un atbalstu, pašpārvaldes jauniešiem par gaismu un skaņas pasaules uzburšanu, Artūram Mangulim ar kundzi par glāžu mūzikas ceļojumu un Domes priekšsēdētājam par labiem vārdiem un vēlējumiem!

First Lego League Estonia

Robotika

Lieldienu brīvajās dienās mūs Lego Robotikas komanda devās uz Igauniju, lai piedalītos Čempionātā. Uz goda pjedestāla mūsu komanda šoreiz nekāpa, bet par to bēdāts netiek, jo tika pavadītas interesantas 2 dienas un mājās tika pārvests kauss - Tartu Universitātes īpašā atzinība par pētījumu un tēmas aktualitāti.
🥰Esam ārkārtīgi lepni un sakām lielu PALDIES gan meitenēm, gan skolotājam Sandijam🥰

Mūsu korim 1.pakāpe

Koris

👉Neticiet, ja kāds saka, ka jauniešiem nepatīk dziedāt korī! 🎼
👉Ir tikai jāuzdrošinās, jāsāk un drīz darbs vainagojas ar panākumiem - iegūta 1.pakāpe! 🥇
🌷Paldies skolotājai Lāsmai par izcilu darbu un neatlaidību!🏆
🌷Paldies skolotājai Gitai par izcilu klavierspēli!🎹
🌷Paldies bērniem par izcilu dziedājumu! 🎶

Lasi un vērtē!

Lasa

Skolā tika īstenota lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023”. Programma darbojas jau 24 gadus un palīdz satikties grāmatām un to lasītājiem, māca izvēlēties sev tīkamu lasāmvielu un rosina izteikties par lasīto. Kopumā lasīšanas maratonā pagājušajā gadā iesaistījās 852 bibliotēkas. Piedalījās 20553 lasītāji no 5 gadiem līdz sirmam vecumam.
Dalībnieku uzdevums bija izlasīt vismaz trīs grāmatas no žūrijas kolekcijas un aizpildīt grāmatu novērtēšanas anketu.
Paldies 2.d klases audzinātājai Initai Zalakai un latviešu valodas skolotājai Ivetai Valdmanei par žūrijas popularizēšanu. Šoreiz grāmatu vērtēšanā piedalījās Elza Spēka, Estere Prince, Paula Pidhačnaja, Maija Lubgane, Ērika Bambāne, Katrīna Artjukoviča, Grieta Daņiļeviča, Olivia Soma, Selma Darnopiha, Alise Ivanova, Nikolajs Derbakovs, Aleksa freimane Zelča, Dominiks Kristiāns Tupčausks, Loreta Laukazīle, Marsels Kuļepovs, Samanta Dzalbe, Mikus Roberts Kindzuļš un skolotāja Inga Jansone. Žūrijas grāmatu kolekcija arī turpmāk būs pieejama lasīšanai skolas bibliotēkā.
Paldies visiem par piedalīšanos! Tiekamies jaunajā lasīšanas maratonā

“Latvija NATO – 20”

Nato

Sveicam un lepojamies ar mūsu 9.klases skolnieci Žaneti Basuli, kas uzvarēja konkursā “Latvija NATO – 20”.
No 1. februāra līdz 8. martam skolēni no 1. līdz 12. klasei bija aicināti piedalīties konkursā “Latvija NATO – 20”, kas veltīts Latvijas dalības Ziemeļatlantijas līguma organizācijā 20. gadadienai. Kopumā tika saņemti 202 skolēnu radošie darbi, no tiem 128 darbi klašu grupā 1. – 6. klase un 55 darbi klašu grupā 7. – 12. klase, savukārt ar mākslīgā intelekta palīdzību tika veidoti 19 darbi. par konkursu lasiet vairāk:

Skolā viesojās Juris Ulmanis

Alpīnists

20.martā mūsu skolā viesojās Juris Ulmanis - uzņēmējs, polārpētnieks, alpīnists, zemessargs.
Viņš dalījās savā pieredzē par savu dzīves mērķu izvēli un to sasniegšanu, par sevis pārvarēšanu. Mums bija iespēja klausīties iedvesmas stāstā par kāpšanu Everestā.
Dedzīgais zemessargs Juris Ulmanis kopš Ukrainas kara sākuma pilnībā nodevies palīdzības sniegšanai militārajām vienībām Ukrainā. Bez tam - izdevis grāmatu par redzēto šajā valstī, kā arī uznesis Ukrainas karogu Everestā.

Robotikas čempionāts un FISRT LEGO League Latvija divu dienu fināls

Robotika

16.un 17. martā mūsu skolēni piedalījās Robotikas čempionātā un FISRT LEGO League Latvija finālā.

Mājās pārveda Čempiona kausu - esam lepni!

Nākamās sacensības - kaimiņos - Igaunijā!

Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba vizīte Salaspilī

Prezidenta vizīte

Prezidenta vizīte

15. martā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs darba vizītē apmeklēja Salaspils novadu. Darba vizītes laikā E. Rinkēvičs ar Salaspils novada domes vadību pārrunāja novada aktualitātes, kā arī tikās ar jauniešiem, tai skaitā Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas dalībniekiem, Salaspils 1. vidusskolā. Valsts prezidents pauda gandarījumu par jauniešu apņēmību iesaistīties sev un saviem līdzcilvēkiem svarīgu jautājumu risināšanā, tādējādi jau agrā vecumā domājot gan par savu, gan par valsts nākotni.

Vairāk lasi šeit: https://www.salaspils.lv/lv/node/2887;
Informācijas avots: www.president.lv;
Foto: Valsts Prezidenta kanceleja

5. un 7. martā Salaspils 1. vidusskolas rīkotajā Tālākizglītības nedēļā piedalījās 8 tehnikumi un profesionālās vidusskolas, 16 koledžas un augstskolas.

Tālākizglītības nedēļa Tālākizglītības nedēļa

👋5. martā 7. - 9. klašu skolēniem bija lieliska iespēja iepazīties ar dažādiem profesionālajiem novirzieniem, programmām un citām iespējām, ko sniedz izglītības iestādes.
👋Paldies sakām IeM Valsts robežsardzei un Valsts robežsardzes koledžai, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumam, Rīgas Valsts tehnikumam, Profesionālajai vidusskolai "Victoria", Rīgas Tehniskajai koledžai, Pulkveša O.Kalpaka profesionālajai vidusskolai, Aizkraukles profesionālajai vidusskolai un Ogres tehnikumam.

👋9. - 12. klašu skolēniem bija lieliska iepazīties ar dažādiem profesionālajiem novirzieniem, studiju programmām un citām iespējām, ko sniedz izglītības iestādes.
👋Paldies sakām IeM Valsts robežsardzei un Valsts robežsardzes koledžai, arī koledžas Kinoloģijas nodaļai, Banku augstskolai, BA Turība, Biznesa vadības koledžai, augstskolai RISEBA, Latvijas Kultūras koledžai, Latvijas Kultūras akadēmijai, Latvijas Universitātei, Novikontas Jūras koledžai, LU P.Stradiņa medicīnas koledžai, RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžai, Rīgas Aeronavigācijas institūtam, Rīgas Stradiņa universitātei, Rīgas Tehniskajai universitātei, Valsts Policijas koledžai un LU Rīgas 1. medicīnas koledžai.

Eko skolu sadraudzības pasākums Ropažos

Eko skola

🍀1. martā mūsu eko skolas pulciņa bērni un skolotāja Vēsma viesojās Ropažu vidusskolā, kur notika Eko skolu sadraudzības pasākums - hakatons.
🍀 Pasākuma laikā skolēni devās pārgājienā pa Kangaru dabas taku, piedalījās foto orientēšanā pa Ropažu vidusskolu, viktorīnās, spēlēs un fiziskās aktivitātēs, devās uz Ropažu HES, runāja par lielo un mazo HES ietekmi uz vidi. Lielisks pasākums iepazīstot Ropažu Lielās Juglas stāstu par vimbu nārstošanas iespējām veidojot mazās hidroelektrostacijas.

Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas dalībnieki viesojas Strasbūrā

Strasbūra

2024.gada 15.februārī “Euroscola” ietvaros 12 mūsu skolas Eiropas Parlamenta vēstnieki piedalījās diskusijā Strasbūrā – Eiroparlamenta ēkā – par “ES nulles piesārņojuma ambīcija: kur mēs atrodamies šodien?”. Vēstnieki piedalījās simulācijas spēlē, kuras laikā viņiem bija jāpieņem rezolūcijas par reāliem un Eiropai aktuāliem jautājumiem. Vispirms viņi par tiem debatēja, pauda savu nostāju, pārrunājot ieviesa izmaiņas sākotnējos lēmumos, un beigās balsoja un pieņēma tos. Jauniešiem bija iespēja arī uzdot jautājumus EP viceprezidentam Robertam Zīlem par Latvijas aktuālajām problēmām un to iespējamiem risinājumiem. Projekts ilga no 13. līdz 19.februārim, kura laikā vēstnieki ne tikai ieguva iespēju iztēloties sevi deputāta lomā, bet gan arī iepazīt citu valstu arhitektūru, vēsturi un kultūru. Jauniešiem bija lieliska iespēja iepazīt Strasbūras vecpilsētas arhitektūru, Francijā apskatīja Elzasas reģionu – Haut Koenigsburg cietoksni, Peugeot muzeju Sošo, Kolmāras pilsētas viduslaiku arhitektūras mantojumu. Vācijā, netālu no Minhenes, Dahavas koncentrācijas nometni, kā arī Austrijas galvaspilsētu Vīni, baudot Hundertvasera arhitektūru, izstaigājot monarhijas laika arhitektūras kvartālus, apskatot arī Sisī - Šenbrunnas pili.
Skolēni saka lielu paldies skolotājai Dainai Tauriņai un skolotājai Svetlanai Bondarenko par šo brīnišķīgo iespēju piedalīties “Euroscola” projektā.

Akcija "Skolas par Ukrainu"

ziedojums

Jau apritējuši 2 gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, tāpēc tagad ir laiks, kad mums, Latvijas skolām, ir jāsadodas rokās un kopā jātiecas uz uzvaru un jāpalīdz Ukrainas aizstāvjiem, kuri pirms kara bija kāda Ukrainas skolnieka skolotāji, ārsti, tēvi, brāļi vai vectēvi. Kopā mēs ticam Ukrainas uzvarai, kopā mēs varam palīdzēt!
Paldies katrai ģimenei, kura atbalstīja un piedalījās akcijā Skolas par Ukrainu. Paldies skolotājai Dacei Bergmanei, kas visus ziedojumus nogādāja biedrībai Tavi draugi!
Saules mūžu Ukrainai un Latvijai!

Pulkā eimu, pulkā teku 2024

folklora

Piektdien, 23.februārī Salaspils 1.vidusskolas folkloras kopa "Daugaviņa" devās uz Lēdurgu, lai piedalītos "Pulkā eimu, pulkā teku 2024" Piedaugavas un Vidzemes piejūras reģionālajā folkloras kopu sarīkojumā/ skatē un priecīgi par iegūto 2.pakāpes diplomu!
Paldies par brīnišķīgo pasākumu Lēdurgā, kur bērniem bija iespēja ne tikai uzstāties, bet piedalīties arī dažādās aktivitātēs - cept pīrāgus, pēc tam pašiem ar tiem mieloties un iet kopīgās rotaļās ar citiem folkloras kopu bērniem.
Liels paldies folkloras kopas "Daugaviņa" bērniem, skolotājai Dacei Kozlovskai un, protams, bērnu vecākiem par jauku sadarbību, palīdzību un atbalstu!

Siguldas robotu kauss 2024

skolēni robotikas sacensībās

Esam mājās pārveduši divus kausus - 2. un 3. vieta! Prieks un lepnums!

Atvērto durvju diena

Topošo pirmklasnieku vecāku sanāksme 22. februārī plkst. 18.30

Preiļu robotikas čempionāts 2024

skolēni robotikas sacensībās

Priecājamies paziņot, ka esam ielauzušies lietuviešu finālā! Izcīnīta 2. un 4. vieta. Esam Latvijas FLL top komanda, bet nedrīkstam atslābt... Nākamais raunds 24.02. Siguldā.

Skolotāju un vecāku balle "Liekam jaunu bildi iekšā!"

kolāža ar balles telpām

"Skolotāja sūtība ir iedvesmot, radīt situācijas, kurās skolēns ne vien apgūst zinības, mācās pilnveidot dažādas prasmes, bet mācās arī attiecības - ar sevi, pasauli, līdzcilvēkiem!"

26. janvārī notikušais Skolotāju un Vecāku kopīgais pasākums arī mācīja attiecības, sadarbību, deva prieku un spēku turpmākajam darbam - būt Skolotājam un Vecākam!

Paldies kolēģiem un vecākiem par kopā būšanu!

Paldies Uldim Tomasam Šimenam un komandai par pasākuma organizēšanu!

Uz tikšanos nākamajā gadā! 💃🕺

Barikāžu atceres diena

skolas noformējums barikāžu piemiņai

🔥 Pirms 33 gadiem no Latvijas tuviem un tāliem nostūriem cilvēk, ar smago tehniku, autobusiem devās uz Rīgu, lai iestātos par savu Latviju, savu Tēvu zemi.

🔥 Atceres dienas nosaukums atvasināts no barikādēm kā nevardarbīgās pretošanās formas, ko Latvijas iedzīvotāji izmantoja cīņā par demokrātiju un valstiskās neatkarības atjaunošanu 1991. gada janvārī, kā atskaites punktu atzīmējot OMON uzbrukumu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai kā dienu, kurā no PSRS varas pārstāvju ieročiem krita vislielākais Latvijas neatkarības aizstāvju skaits.

🔥 Barikāžu dalībnieks, Salaspilietis Antons Koroševskis stāsta arī par savām spilgtākajām atmiņām: "Mūsu grupa tika izvietota Zaķusalā pie televīzijas torņa. Uzdevums bija sargāt torni. [...] Svētdiena bija, vakars jau bija, nāca, es nezinu, desmitā stunda. Mēs sēžam pie ugunskura, un mums ziņo, ka nāk viens vai divi mazie kuģīši ar omoniešiem pa Daugavas augšteci, it kā uz televīzijas torņa pusi, lūdz neiet pie Daugavas krastmalas, var būt apšaude. Varbūt viņi kāps krastā, ievērot drošību." "Dzīvot tautai, būt vienotiem Latvijai!"

Aicinām ieskatīties tik ļoti nesenās vēstures lappusēs, caur mūsu skolēnu veidoto fotogrāfiju izstādi abos skolas korpusos.

Lai mūsos spēks un gara stiprums darot lielus un mazus darbus !

Informācija vecākiem: cik lielā aukstumā skolēni drīkst neapmeklēt skolu?

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 610, izglītības iestādi neapmeklē izglītojamie:

Tapt ierautiem pirmssvētku virpulī

Par skolas rotājumiem rūpējās 10.a klases skolēni - interjera dizaina projekta - "Skola Ziemassvētku noskaņās" - ietvaros

20. decembrī tika sākts skolas eglīšu maratons.
Eglītes pirmajām, otrajām un trešajām klasēm, kur svētku noskaņu uzbūra mūziķi Mārtiņš Jātnieks un Armands Rutkovskis. Skolēniem bija iespēja piedalīties Ziemassvētku viktorīnās, dziedāt kopā dziesmas. Pie mazajiem bija ieradušies arī ziemassvētku rūķi no skolēnu pašpārvaldes - Alīna Ņikitina un Ritvars Platpīrs, par skaņas burvību rūpējās Aleksejs Podžuks. Rūķi katrai klasei piešķīra nomināciju un dāvāja piparkūkas, lai Ziemassvētku smarža ienāktu katrā klasē.

21. decembrī notika pasākums 4. un 5. klašu skolēniem. Skolēnu pašpārvalde bija sagatavojusi Ziemassvētku kahoot un bērnus priecēja arī Zinātnes centra Laboratorium sarīkotais šovs ar siltu sniegu un pat zibeni no skaidrām debesīm.

Arī 7.- 9. klašu skolēni svinēja Ziemassvētkus! Kā? Iestudējot etīdes no skaistās svētku filmas - Ziemassvētku jampadracis!
Paldies katram skolēnam, kurš piedalījās, iesaistījās, lai kopā izdotos sirsnīgi, latviski Ziemassvētki!

Divpadsmitie bija sarīkojuši īstu Ziemassvētku parādi!
Vienpadsmitie un desmitie bija aizrāvušies ar dejām - Piparkūkas danco, Es izjāju Prūšu zemi, Cūkas griķos un beigu beigās visi kopā līksmoja svētku diskotēkā.


Un kad visi skolēnu darbi izvērtēti, ikdienas darbiņi apdarīti, pēdējā šī gada klases stunda novadīta, laiks atpūsties arī skolotājiem.
Milzīgs paldies organizētāju superkomandai - mūsu pašpārvaldes skolēniem.


Kas gan būtu skolotāji bez brīnišķīgiem bērniem?
Mēs sakām lielu paldies tiem, kas vienmēr blakus, lai sarīkotu svētkus citiem! Paldies tiem, kas izdomā, vada, iesaka, rūpējas par gaismām, skaņu un mūziku - paldies mūsu pašpārvaldes aktīvajiem skolēniem!

Mēs lepojamies!

Lauru vainags

Salaspils, Olaines, Ķekavas un Mārupes novadu apvienības filozofijas 10 olimpiādē Gints Tamulis (12. klase) ieguva 1. vietu, un tika izvirzīts piedalīties valsts posma olimpiādē. Sveicam!

Paldies skolotājai Dainai Tauriņai!

Mēs lepojamies!

Lauru vainags

Salaspils, Olaines, Ķekavas un Mārupes novadu apvienības angļu valodas olimpiādē Renārs Kriškāns (11.a klase) ieguva 1. vietu, bet Eduards Liepiņš (6.c klase), Jurģis Ieviņš (12.b klase) un Markuss Dreiks Jansons (12.b klase) un ieguva atzinību. Sveicam!

Paldies skolotājām Kristīnei Blūmai, Laurai Hāzenfūsai un Nadeždai Jevsejevai!

Mēs lepojamies!

Lauru vainags

Starpnovadu krievu valodas olimpiādē mūsu skolēniem izcili sasniegumi. Pamatskolas grupā Linda Jeļizaveta Maņeviča (9.c klase) un Viktorija Dūdo (8.d klase) ieguva 1. vietu, Nikola Kalva (9.a klase) ieguva 2. vietu, bet Milana Sarina Agarvala (9.c klase) ieguva atzinību. Sveicam!

Vidusskolas grupā 1. vietu ieguva Gabriela Zālīte (11.a klase) un Anastasija Kozlova (10.a klase), 2. vietu ieguva Anastasija Zolotarjova (10.a klase), Oļegs Bogačenkovs (12.b klase), Henrijs Severīns Strožs (12.b klase) un Adele Tifanija Romano (10.b klase), bet 3.vietu - Marija Gerasimova (10.b klase). Sveicam!

Paldies skolotājām Natālijai Novickai un Bogdannai Kļimkovičai!


Es nāku no mazas tautas,
Kas ierī kā mežābols rūk,
Bet kurai ir zemnieka kauli,
Tik lēti, kas nesabrūk,
Es nāku no mazas tautas,
Ko pasaulē ciena un zin!
(K. Skujenieks)
Nākot no mazas tautas, mēs varam tik daudz! Varam būt drosmīgi, neatlaidīgi, mērķtiecīgi, proaktīvi un atbildīgi!🇱🇻
Par šo liecina Latvijas Republikas 105.gadadienai veltītajā pasākumā klašu audzinātāju un klases biedru izvirzītie labākie 32 skolēni 5.-12.klasēs.
Šo skolēnu rakstura īpašības un ieradumi tiek stiprināti skolā, par ko sirsnīgs paldies skolotājiem, taču pamats tiem likts ĢIMENĒ! Šodien esam aicinājuši šo skolēnu, ar kuriem ļoti lepojamies, vecākus atnākt un dalīties priekā par saviem bērniem!
Šodien Daugavmalā veidojām Salaspils 1. vidusskolas skolēnu Latvijas ceļu. Mēs esam daudz – 1382 skolēni – katram izdarot kaut vienu labu darbu- Latvijai klāsies daudz labāk!❤️
Lai Latvijai saules mūžs!


5.c klase ar dalību meistarklasē, kopābūšanu un gardu torti svinēja svētku nedēļas sākumu. Meistarklasē skolēni veidoja aprocītes ar latvju rakstiem, kā arī rotājās ar īslaicīgajiem tetovējumiem.


3.korpusā ir pieejami apskatei 5. klašu skolēnu darbu izstāde. Tēma “Telpiskuma iespaids mākslā”. Skolēni iepazina telpiskuma nozīmīgumu dzīvē, dabā un kā pēc iespējas veiksmīgāk to attēlot plaknē. Protams, paldies arī palīgiem izstādes iekārtošanā! Sk. Monta


Klases stundā 5.f klase apmeklēja Salaspils bibliotēkas izstādi “Savij Latviju”. Šajā izstādē iepazinās ar skolēnu darbiem, nobalsoja par,viņuprāt, skaistāko kroni un uzzināja nelielu vēsturi par kroņu izejmateriāliem dažādās Latvijas vietās. Lasījām arī tautasdziesmas. Vienoti un kopā par Latviju! ❤️

🤍❤️ Paldies par silto uzņemšanu!


11. novembrī svinēsim Lāčplēša dienu godinot Latvijas brīvības cīnītājus, kuri 1919. gada 11. novembrī guva uzvaru pār skaitliski lielāko un arī labāk apbruņoto Bermonta karaspēku.

Šodien mūsu skolēni ZS 19. bataljona zemesargu pavadībā pildīja dažādus uzdevumus. Pasākums sākās ar svinīgo direktores uzrunu pie skolas, tad klases devās gājienā uz Nacionālo Botānisko dārzu. Bija gan zināšanu pārbaude par Latvijas armiju, tās izveidi, brīvības cīņām, gan veiklības un ātruma uzdevumi, gan sildīšanās pie ugunskura, un Zemessardzes ieroču un ekipējuma apskate.

Lielu paldies sakām 19. Zemesardzes bataljonam un Kristapam Kancānam, kā arī NBD!

Mums tik daudz pieder,
Cik paši ar savām rokām varam nopelnīt,
Paši ar savu garu uzcelt,
Paši ar savu prātu izgudrot,
Paši izdāvāt,
Un beidzot paši savā sirdī izturēt!
Pazuduši esam, ja gaidām,
lai citi mūs celtu, atzītu, stiprinātu,
aizstāvētu un aplaimotu!
(Zenta Mauriņa)

❤️Lai labiem vārdiem un darbiem piepildīts laiks tuvojoties Latvijas Dzimšanas dienai!


10. novembris - Mārtiņdiena!🐔 Rudens beigas, ziemas sākums. Ticējums vēsta, ja Mārtiņdiena ir jauka un skaidra, tad ziemā būs liels sals. Ziema būs! ❄️ 2.d klases skolēni ar dažādām izzinošām aktivitātēm pavadīja šo dienu. Skolotājas Initas organizētās nodarbībās bērni lasīja informatīvus tekstus, salīdzināja latviešu gadskārtu svētkus Miķeļus un Mārtiņus. Pēc tam ar kartiņu Jā – Nē palīdzību parādīja savas zināšanas, atbildot uz jautājumiem. Skaitīja latviešu tautasdziesmas par Mārtiņdienu. Dziedāja, gāja Mārtiņdienas rotaļās, uzzināja, kas ir ķekatas. Mielojās ar gardumiem un dzēra veselīgu ābolu sulu. Ceru, ka jaukās un pacilātās emocijas saglabāsies ilgi!

Lai visiem jauki Latvijas valsts svētki!

Vēl skolotāja Inita Zalaka ar saviem superīgajiem audzēkņiem 2.d klasi.


Salaspils 1. viduskolas 6. klašu skolēni dabaszinībās iepazinās ar Zemeslodes iekšējo uzbūvi, veidojot maketu, pielietoja matemātiskās prasmes, aprēķinot krāsu attiecības. Iepazīstoties ar Saules sistēmu, 4. klašu skolēni veidoja Saules sistēmas modeli. Ar izstādi var iepazīties Lauku ielas vestibilā.


🥳Oktobra vidū mūsu skolā notika 7. un 10. klašu iesvētības. 🥳

👉Septīto klašu skolēniem bija iespēja pierādīt savus spēkus 8 kontrolpunktos, kā arī dod svinīgo zvērestu, lai kļūtu par pilntiesīgiem septītās klases skolēniem. Skolēni stacijās spēlēja kahoot par skolas vēsturi, zīmēja savas klases audzinātājas, spēlēja dažādas sadarbības un izveicības spēles, veidoja fotokolāžas un pats galvenais saliedējās gan klašu ietvarā, gan visu septītklasnieku starpā. Skolēniem iesvētības patika un nu viņi ir kļuvuši par pilntiesīgiem Ceru ielas korpusa pārstāvjiem.

👉Desmito klašu iesvētības notika 13. oktobrī - tika piedāvāti dažādi kontrolpunkti, kas ļāva saliedēties 10. klašu starpā. Desmitie savus spēkus varēja pierādīt dažādos pārbaudījumos - x faktors, kahoot par skolu, par ģeogrāfiju, ritmika, zīmēšana, mēles mežģi, orientēšanas pa skolu un citās stacijās. Kad viss sekmīgi bija tikuši galā ar staciju uzdevumiem, bija pienācis laiks pašam svarīgākajam - zvēresta došanai. Zvērestu sniegt desmitajiem palīdzēja Salaspils 1. vidusskolas pāvests, kas katru gadu ierodas apraudzīt mūsu jaunos desmitos. Vakara kulminācijā, kad visi desmitie bija kļuvuši par pilntiesīgiem desmitajiem notika talantu šovs, kura laikā skolēni varēja parādīt savus talantus un stiprās puses, kas viņiem var palīdzēt izdzīvot šajā korpusā.

Iesvētības organizēja 11.a un 11.b klases, kā arī skolotājas Vēsma Madžule un Sanita Ceirule. Skolēniem iesvētības ļoti patika un šī tradīcija tiks turpināta arī turpmāk.


STEM projekta ietvaros pie otrajām klasēm viesojās zinātnes centrs "Laboratorium", kas šodien otrās klases skolēniem parādīja cik aizraujoša ir ķīmija! 🧪⚗️🧬


Prevencijas pasākumu ietvaros, domājot par drošību Izglītības iestādē, Salaspils 1.vidusskolas skolotāji pilnveidoja savas zināšanas sprādzienbīstamu priekšmetu atpazīšanā.

Lai droši mūsu skolā, lai miers pasaulē! 🕊


Skolēnu pašpārvalde strādā čakli un aktīvi iesaistās skolas darbībā. Savas idejas īsteno kopā ar zemesardzi. Kas top? To redzēsim Lāčplēša dienā! Skolēni meklē risinājumus kā padarīt skolas dzīvi interesantāku un ar savām idejām dodas pie direktores. Prieks, ka skolēnu pašpārvalde ir darītāji un domā par pievienoto vērtību savai darbībai! 🥰


Kad Skolotāju dienas atskaņas satiekas ar baltu ziemas dienu, krāsainām lapām un krāsām esot klātesošām! Ir labi pabūt kopā ārpus darba vides!

Paldies Initai par stāstiem, paldies visiem par kopā būšanas mirkļiem!


Skolēnu brīvlaikā skolas vokālais ansamblis "Atvariņi" sniedza koncertu un iepriecināja PII "Daugaviņa" un PII "Atvasīte" audzēkņus 🧡


19. oktobrī Salaspils 1.vidusskolas 11. un 12.klašu skolēni piedalījās lielākajā uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē Latvijā “Uzdrīksties uzvarēt”. Jaudīgākā biznesa un līderības konference vienkopus pulcēja tūkstošiem jauniešu un skolotāju no visas Latvijas. Konferencē ar iedvesmojošiem pieredzes stāstiem par drosmi un izdošanos uzņēmējdarbībā un profesionālajā jomā dalījās spilgtākie Latvijas uzņēmēji un mākslinieki. Pasākumu organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Junior Achievement Latvia (JA Latvia).

Individuālās karjeras konsultācijas

direktore

2023./2024.m.g. skolā strādā pedagogs karjeras konsultants Uldis Tomass Šimens, kurš piedāvā individuālās karjeras konsultācijas un ģimenes karjeras konsultācijas (skolēns kopā ar vecākiem).

Konsultācijas pieejamas otrdienās, ceturtdienās un piektdienās (ar iepriekšēju pieteikšanos e-klasē, e-pastā: [email protected] vai pa tālr. 20222221) Nodarbības notiks 318. kabinetā, Ceru ielas korpusā.

Vairāk informāciju atrodi sadaļā Karjeras izglītība.

Veltījums rudenim!

direktore

Sēžot zem viena koka, varam iedomāties, ka esam pasaules viducī, varam nelikties ne zinis, kas visapkārt notiek, bet varam arī paplašināt savu garīgo apvārsni un iepazīt pat tās norises, kas Visuma tālēs sapņojas. Skolotājam jācenšas gan robežas apjaust, gan uz bezgalību tiekties!  Lai izdodas priekš citiem darbojoties , attīstīt pašiem savus spēkus, kas ir nebeidzams darba lauks un mūžam jaunas iespējas. Lai izdodas paņemt savus sapņus plaukstās, izvest viņus saulītē, uzziedēt rudenī! 

Ar laba vēlējumiem, direktore. 

Ciemos bērnu dārzā

 bērni

Šonedēļ dažas mūsu 1. klasītes devās ciemos uz Salaspils 1. pirmsskolu, lai satiktos ar bērniem, kuri nākamgad uzsāks skolas gaitas. Visi bērni kopā dejoja, spēlēja spēles, un mūsu pirmklasnieki ar siltām atmiņām izspēlējās ar grupiņas rotaļlietām. Bet, kad bija pienācis laiks atvadīties, bērni neminstinoties apģērbās un ar prieku atgriezās skolā. 🥰 Savukārt pavasarī gaidīsim topošos pirmklasniekus ciemos mūsu skolā..

Karjeras nedēļa - profesiju portfelis

 profesija

Karjeras nedēļas ietvaros pie 5.b, 5.c un 5.e klases viesojās “Lely centrs Rīga” uzņēmuma vadītājs Armants Šjadis, kurš iepazīstināja skolēnus ar uzņēmumu un tā darbības virzienu. Skolēni guva ieskatu tajā, kāda ir mūsdienīga lauksaimniecība (jā, arī šajā nozarē vairs neiztikt bez mūsdienu tehnoloģijām), aktīvi uzdeva dažādus jautājumus un ar aizrautību piedalījās viktorīnā, kurā saņēma uzņēmuma sagatavotās dāvanas.
Skolēni ar “prāta vētras” palīdzību noskaidroja arī to, kādas prasmes ir nepieciešamas uzņēmuma vadītājam. Vērtīga pieredze skolēniem, kas atklāja daudz jauna par darbu lauksaimniecībā un uzņēmuma vadīšanā.

Ir labi būt labam...

 mežavairogi

Labo darbu nedēļā uz Mežvairogiem nogādājām Salaspils 1.vidusskolas saziedoto!
😍 Paldies skolēniem un viņu vecākiem par radīto prieku mūsu četrkājainajiem draugiem!

Labo darbu nedēļa

 labi

3.e klase "Labo darbu nedēļas" ietvaros viesojās Salaspils sociālajā centrā. Iepazinās ar centra darbiniekiem un klientiem, aplūkoja telpas un uzzināja daudz jauna. Kopā spēlēja spēles, našķojās un darināja rudens dekorus. Mācījās komunicēt, draudzēties un palīdzēt.

“Latviešu strēlnieks Ziemassvētku kaujās”

 karjera

Projekta "Skolas soma" ietvaros mūsu skolas visi 9.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Tīreļpurvu , lai izzinātu Ziemassvētku kaujas un latviešu strēlnieku cīņu gaitas I pasaules kara laikā. Vispirms skolēni apmeklēja "Mangaļu mājas" – Ziemassvētku kauju muzeju. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar ieročiem un munīciju, kas tika izmantoti kaujas laukā, kā arī uzzināt par karavīru dzīves apstākļiem. Pēc dažādām aktivitātēm, skolēniem bija iespēja cept desiņas ugunskurā.

Septembris - Dzejas dienu mēnesis

 dzeja

Šogad daudzos pasākumos iesaisījās lieli un mazi. Lasīja un mācījās daudzu autoru dzejoļus, tos ilustrēja vai vizualizēja, veidoja anagrammas un kolāžas, mazos BIKI - BUKUS utt.

☀️Sirsnīgs paldies visiem, kuri iesaistījās pasākumos!

☀️Īpašs paldies pussimtam 4. - 9. klašu skolēniem, kuri iepriecināja klausītājus ar pārdomātiem priekšnesumiem. Mīļu, paldies, sakām arī viņu skolotājām!

Eiropas Valodu diena

 valoda

Rudens iekrāso ne tikai skolēnu sirdis un krāšņās rudens lapas, bet arī Lauku ielas skolas gaiteņus! Šobrīd ir apskatāmi 2. klases darbiņi par godu Eiropas Valodu dienai 26. septembrī, kur attēlotas visas Eiropas Savienībā iekļautās valstis. Šādā veidā katrs var pārbaudīt savas zināšanas, atminēt karogus, kā arī iepazīties ar šo valstu nosaukumiem angļu valodā. Šīs dienas galvenais mērķis ir atbalstīt un saglabāt Eiropas valodu un kultūras daudzveidību. Paldies 2. klasei par aktīvu iesaistīšanos!.

Skolotāju diena


"Tas, kurš ņem - piepilda plaukstas.
Tas, kurš dod - piepilda sirdi."

Šodien pēcpusdienā skolotāji tikās burvīgā pasākumā botāniskajā dārzā. 12. klašu skolēni bija parūpējušies gan par koncertu, gan aktivitātēm, gan burvīgu kūku un pat uz ugunskura vārītu zupu! ❤️

IT jomas profesionāļu vizīte skolā

karjera

Kas jauniešiem ir svarīgi, izvēloties profesiju? Kāda ir nozīme tehnoloģijām dažādās nozarēs? 🌍

Šodien Salaspils 1.vidusskolā viesojās #Accenture un #eazyBI IT jomas profesionāļi un tikās ar 12.klašu skolēniem.
Nozares speciālisti dalījās pieredzē par savu profesijas izvēli un iedrošināja jauniešus saprast savas stiprās puses tehnoloģijās, kuras var izmantot tālāk savā profesionālajā izaugsmē. 🚀

Skolas administrācijas un klašu audzinātāju tikšanās ar vecākiem.

sapulce

👩‍🏫Izglītība ir ceļš, nevis mērķis. Mēs nevaram domāt par izglītību kā fiksētu un nemainīgu mērķi konkrētā laikā, tam ir jābūt pārmaiņu instrumentam. Pārmaiņas ir vienīgais, kas ir paredzami, pārmaiņas ir vienīgais, kuras sākumā cilvēkiem ir grūti pieņemt, taču bez tām nevar notikt izaugsme un attīstība!

Laika posmā no 18.- 21. septembrim Salaspils 1. vidusskolas administrācija uz kopsapulcēm aicināja visu vecumposmu vecākus. 1.-3. klašu posmā satikāmies ar 140 vecākiem, 4.-6. klašu posmā ar 110 vecākiem, 7.-9. klašu posmā runājām ar 237 vecākiem, savukārt 10.-12.klašu posmā ieradās 72 vecāki. Sakām paldies par apmeklētību 559 vecākiem!

Skolas administrācija sniedza informāciju par izmaiņām iekšējos normatīvajos dokumentos, skaidroja mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, informēja par eksāmenu un Edurio aptaujas rezultātiem.

Paldies vecākiem par iespēju atrast laiku un atnākt, paldies klašu audzinātājiem par ieguldīto darbu, un paldies Skolēnu pašpārvaldei par iesaisti!

The Healthier I Eat, The Better I Learn

skolēni dodas

18. septembra agrā rītā mūsu Erasmus projekta 20 skolēni un 4 skolotāji devās ceļā uz Poliju, lai pārstāvētu mūsu valsti un skolu projektā "The Healthier I Eat, The Better I Learn." Projekta piedalās skolēni no 8 valstīm un tā mērķis ir apgūt veselīga dzīvesveida pamatus, iepazīt citu valstu kultūru, ēšanas paradumus, uzlabot svešvalodas zināšanas.

Zinību diena

skolēni ar ziediem

direktores uzruna

domes priekšsēdētājs

Vairāk foto no pasākuma skatāmi šeit.

Zinību dienu Salaspils 1.vidusskolā svin 1387 skolēni un 112 pedagogi! Lai visiem izdevies šis gads! Pārmaiņas tas ir ceļš! Ceļš pilns ar zīmēm. Skolas ikdienā saskārsimies ar daudzām no tām - brīdinājuma zīmēm, priekšrocības zīmēm, aizlieguma, rīkojuma un norādījuma zīmēm. Šogad kopā mācīsimies pazīt zīmes un galvenais – tās ievērot! Lai šajā mācību gadā aizlieguma zīme ir slinkumam, paviršībai, neiecietībai, skaudībai un tenkām, bet zaļā gaisma tiek dota radošumam, mācību sasniegumiem, pozitīvai motivācijai, draudzībai, ticībai progresam un izaugsmei!

Sakām paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem par saposto skolu, paldies Skolēnu padomes skolēniem, kuri vasaras pēdējās brīvajās dienās nāca uz skolu lai palīdzētu radīt šodienas pasākumu. Vēlam izdošanos visai skolas saimei, skolotājiem un skolēniem! Vēlam pacietību, cieņu savstarpējā komunikācijā un mīlestību vecākiem. Īpašs sveiciens 1.klašu skolēniem un vecākiem!

jaunie kolēģi

Sveicam mūsu jaunos kolēģus, tostarp trīs mūsu skolas absolventus! Katru dienu pa domai, pa teikumam, gaismas staram un atklāsmes brīnumam, katru dienu pa atziņai prātīgai ievīt gudrības audumā! Lai izdodas! Saulainu noskaņojumu un produktīvu darbu jaunajā mācību gadā visiem kolēģiem!

30. augustā mūsu skolā viesojās FranklinCovey Latvija izveidotājs - treneris, vadības un komandu konsultants Mārtiņš Martinsons. Viņu īpaši interesē cilvēku un komandu spēja vadīt sevi. Mārtiņš meklē ceļus kā panākt organizācijā vidi, kurā cilvēki vada sevi, un viņiem ikdienā nav vajadzīgs vadītājs, pieskatītājs, vagars un … .

Viņu aizrauj doma par iespēju veidot komandu, kur visi ir vienā līmenī un spēj pieņemt kopīgu lēmumu. Šodien arī pedagogu kolektīvs klausījās un mācījās kā veidot skolas misiju, vīziju un vērtības, kuras saskan ar skolas vadības komandas darbības principiem un kā tās īstenot praksē skolas ikdienas darbā. Kā veiksmīgi tikt galā ar personīgajiem izaicinājumiem un kā saprast, kas ir efektīvs, mūsdienīgs skolotājs.

Skola uzsāk starptautiskā pārmaiņu procesa "Līderis manī" īstenošanu ar kopīgām mācībām visiem.

Rezultāti, kurus mēs iegūstam, ir atkarīgi no tā, ko mēs darām. Tas, ko mēs darām, ir atkarīgs no tā, kā mēs redzam pasauli ap mums. Tāpēc, ja Tu vēlies mainīt savus ieradumus, vispirms maini savas paradigmas.

Nodarbību vadīja direktore Inese Paidere un Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā Andžela Sokolova.

Gada skolotāju foto

28. augustā Salaspils novada pedagogu ikgadējā konferencē, tika sveikti novada Gada skolotāji. Divi no trim nominētajiem pedagogiem bija mūsu skolas skolotāji - angļu valodas skolotāja Kristīne Blūma (nominācijā "Gada skolotājs vidusskolā") un robotikas skolotājs Sandijs Krastiņš (nominācijā "Gada skolotājs profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās"). Patiesi lepojamies ar saviem skolotājiem!

Salaspils 1. vidusskolas teritorijā iesākta rožu dārza ierīkošana

25. augustā pēc klašu audzinātāju sanāksmes sekoja neformālā daļa, kuras laikā skolas pagalmā, Ceru ielā 1, skolotāji, selekcionāres Ilmas Neretas vadībā iestādīja pirmos 10 rožu stādus! Mūs iedvesmoja un izglītoja selekcionāres stāstījums par dažādām rožu šķirnēm, par to audzēšanu un kopšanu. Pateicība Nacionālā botāniskā dārza direktoram Artim Vītiņam un vadošajai dārzkopības speciālistei par idejas īstenošanu un kolēģiem par iesaisti.
Priecājamies un Paldies par dāvanu, kura priecēs Salaspils 1. vidusskolas skolēnus un darbiniekus, kā arī Salaspils iedzīvotājus un viesus.

Skolēnu padomes veidotais video par 1. septembri

Ja video nav redzams, skatieties to šeit.

Augusta nogalē skola pamazām atdzīvojas. Skolā rit ikdienas darbi, lai veiksmīgi varētu uzsākt jauno mācību gadu. Šodien pedagogi piedalās ideju tirdziņā "Es daru tā!"

Sadarbība, dalīšanās pieredzē, darīšana, radošums, praktiska darbība, spēle, jaunas idejas… Ar šādiem atslēgas vārdiem varētu raksturot šodienas metodisko Ideju tirdziņu “Es daru tā!”

Jaunā mācību gada priekšvakarā, 2023. gada 21. augustā, skolas skolotāji pulcējās, lai “ieskandinātu” jauno mācību gadu ar jaunām idejām mācību un klases audzinātāja stundām, dalītos ar labās prakses piemēriem, kas veicina sadarbību ar skolēniem un viņu vecākiem.

Sapnis ar noteiktu datumu kļūst par mērķi.

Mērķis, sadalīts pa soļiem, kļūst par plānu.

Plāns, kuram seko darbība, kļūst par realitāti…

Iepriekšējās ziņas skatīt sadaļā AKTUALITĀTES.


NODERĪGAS SAITES