, . gada . .


Bibliotēka atvērta 8.30-17.00 katru darba dienu.

Trešdienu rītos, bibliotēkas telpās no plkst. 8.00 - pasaku lasīšana.

Salaspils 1. vidusskolas bibliotēka atrodas 1. stāvā Lauku ielas korpusā. Skolas bibliotēka ir iecienīta vieta gan skolēnu, gan skolotāju vidū. Bibliotēka nodrošina skolēnus ar mācību materiāliem, daiļliteratūras grāmatām dažādiem vecuma posmiem. Skolotajiem tiek piedāvāta jaunākā metodiskā literatūra.

Lasītavā notiek bibliotēkas stundas, ikgadējais čaklāko lasītāju pasākums, konkursi, kā arī bibliotēkā tiek veidotas dažādas tematiskās izstādes.

Salaspils 1. vidusskolas bibliotēkā:
• ~ 1300 reģistrēti lasītāji;
• ~ 27 000 reģistrētas grāmatas (daiļliteratūra, mācību grāmatas, uzziņu un metodiskā literatūra);
• periodiskie izdevumi ("Ir", "Ilustrētā Junioriem", "Ilustrētā Vēsture", "Avene", "Skola & Ģimene" u.c.);
• 2 datori ar interneta pieslēgumu mācību darba veikšanai;
• dažādas galda spēles;
• mājīgas telpas, kurās mācīties vai atpūsties starpbrīžos.

Skolas bibliotēkā pieejamās grāmatas atrodamas arī elektroniskajā katalogā: https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/2/home.aspx.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/salaspils-1-vidusskolas-biblioteka.


Lasi un vērtē!

Lasa

Skolā tika īstenota lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023”. Programma darbojas jau 24 gadus un palīdz satikties grāmatām un to lasītājiem, māca izvēlēties sev tīkamu lasāmvielu un rosina izteikties par lasīto. Kopumā lasīšanas maratonā pagājušajā gadā iesaistījās 852 bibliotēkas. Piedalījās 20553 lasītāji no 5 gadiem līdz sirmam vecumam.
Dalībnieku uzdevums bija izlasīt vismaz trīs grāmatas no žūrijas kolekcijas un aizpildīt grāmatu novērtēšanas anketu.
Paldies 2.d klases audzinātājai Initai Zalakai un latviešu valodas skolotājai Ivetai Valdmanei par žūrijas popularizēšanu. Šoreiz grāmatu vērtēšanā piedalījās Elza Spēka, Estere Prince, Paula Pidhačnaja, Maija Lubgane, Ērika Bambāne, Katrīna Artjukoviča, Grieta Daņiļeviča, Olivia Soma, Selma Darnopiha, Alise Ivanova, Nikolajs Derbakovs, Aleksa freimane Zelča, Dominiks Kristiāns Tupčausks, Loreta Laukazīle, Marsels Kuļepovs, Samanta Dzalbe, Mikus Roberts Kindzuļš un skolotāja Inga Jansone. Žūrijas grāmatu kolekcija arī turpmāk būs pieejama lasīšanai skolas bibliotēkā.
Paldies visiem par piedalīšanos! Tiekamies jaunajā lasīšanas maratonā


2022./2023. m.g. Čaklāko lasītāju pēcpusdienas dalībnieki piedalījās žurnāla Astes rīkotajā konkursā Vislaimīgākā ģimene, kur balvā varēja saņemt noderīgas grāmatas. Uzdevums bija uzzīmēt sava mīļākā dzīvnieciņa ģimeni. Sagaidot žurnāla vasaras/rudens izdevumu, priecājamies par konkursa rezultātiem. Salaspils 1. vidusskolas skolēns Dominiks Kristiāns Tupčausks ir ieguvis 2. vietu un balvā Meta Heiga grāmatu Pelēns, vārdā Mīka.


Meta Heiga grāmatas "Pelēns, vārdā Mīka" un "Ziemassvētku zēns" pieejamas arī skolas bibliotēkā.


“Skaļās lasīšanas” reģionālā fināla sacensības Salaspils novada bibliotēkā ir noslēgušās!
Septiņi sava novada čempioni šī gada 13.septembrī lasīja savas iemīļotākās grāmatas.
Lasīšanas talantā mērojās arī mūsu skolas skolniece Agate Bondareva, kura lasīja vienu no I. Ziedoņa krāsainajām pasakām.
Paldies vecākiem par skolnieces sagatavošanu un atbalstu, kā arī paldies skolotājai Zanei Riekstiņai.
Lai arī turpmāk grāmatu lasīšana dod pozitīvas emocijas un aizved lieliskā piedzīvojumā!


Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai" ietvaros skolā pirmo reizi tika īstenota lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 2021. gadā kopumā programma darbojās 856 Latvijas bibliotēkās un skolās, tostarp arī 71 latviešu diasporas centrā 30 pasaules valstīs.

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

Dalībnieku uzdevums bija izlasīt sešas izvēlētās vecuma grupas grāmatas līdz februāra vidum un aizpildīt elektronisko grāmatu novērtēšanas anketu.

Sirsnīgs paldies 3.d klases audzinātājai Initai Zalakai par žūrijas popularizēšanu. 3.d klase jau otro gadu aktīvi iesaistās “Bērnu, jauniešu žūrijas” grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Šoreiz grāmatu vērtēšanā piedalījās Gvido Rakstiņš, Daniella Nagle, Viktorija Bormane, Dominika Dedele, Ļevs Heimanis, Austra Stuģe, Artis Šuvcāns, Santa Gabrāne, Elizabete Šabane, Gustavs Kalve un Makss Javičs. Pa kādai žūrijas grāmatai izlasīja arī 3.e klases skolēni, taču līdz vērtēšanai tika Kristers Irbe. Žūrijas grāmatu kolekcija arī turpmāk būs pieejama lasīšanai skolas bibliotēkā.

Paldies visiem par piedalīšanos!
Lai saglabājas lasītprieks arī turpmāk! Novēl bibliotekāre Līga

3.d klase ar audzinātāju Initu Zalaku