, . gada . .


MAIJS

Alternatīvā mācību diena 30. maijā

Kas tik nenotika? 4.-6. klašu skolēnus gaidīja mācību stacijas, 6. klašu skolēni aizvadīja futbola turnīru, 7.-11. klašu skolēniem Nacionālajā Botāniskajā dārzā notika eko tūrdiena.


SKATĪT


Prieks kopā būt!

23. maijā uz gada darba noslēguma pasākumu pulcējās skolas interešu izglītības programmu dalībnieki, lai atrādītu sev, skolasbiedriem, skolotājiem un vecākiem mācību gada laikā paveikto. Paldies, skolēni un skolotāji, par pozitīvajām emocijām, ko sagādājāt!


interešu izglītības skolotāji ar direktores vietnieci Ingu Vītumu-Brūveri
SKATĪT
Pasākums noslēdzās ar Ingas Vītumas-Brūveres pateicību un atziņu, ka redzētais un dzirdētais spilgti apliecina skolas vērtības "Atbildību vārdos un darbos, cieņu rīcībā un patriotismu sirdīs!"


Arī devītajiem izskan pēdējais zvans

19. maijā četru devīto klašu skolēni kopā ar savām audzinātājām Egiju Baumani, Laimu Pamiljani, Dainu Tauriņu un Anitu Voras skaisti izrotātā zālē (Paldies 8.e un sk. Amandai Staņislauskai!) ieradās uz pēdējo stundu pamatskolēna statusā. Direktores Ineses Paideres uzrunas pamatā bija Imanta Ziedoņa "Pelēkā pasaka", kurā ir uzsvērta pelēkās krāsas nozīme ikviena cilvēka dzīvē, jo uz tās fona izceļas visas pārējās. Protams, sekoja veiksmes vēlējumi eksāmenos, kuri tūlīt tūlīt sāksies. Ar muzikāliem sveicieniem klātesošos priecēja vokālais ansamblis "Atvariņi" Aijas Pizānes vadībā un soliste Ance Bērziņa (4.a). Ar raitu dejas soli priecēja deju kolektīva "Dzīpariņs" dejotāji (sk. Anita Ozoliņa). Pēc tam - tradicionālie 8. klašu sveicieni devītajiem un pašu devīto PALDIES! skolotājiem. Lai skaists un veiksmīgs pirmo eksāmenu laiks mūsu devītajiem!


Norise fotogrāfijās


Sveicam vizuālās mākslas konkursa "Bez ūdens nav dzīvības" laureātus!

Pašvaldības SIA “Valgums-S” Pasaules ūdens dienas ietvaros šī gada martā izsludināja vizuālās mākslas konkursu “Bez ūdens nav dzīvības”, aicinot tajā piedalīties Salaspils novada izglītības iestāžu 1. - 4. klašu audzēkņus. Konkursa laureātu vidū ir arī mūsu skolas skolēni: 3.d klases skolniece Marta Bartušauska un 4.b klases skolnieks Ralfs Atis Terehovs (pedagogi – Inta Veinšteina un Anita Terehova).


Sveicam matemātikas konkursa "Tik vai... Cik?" laureātus!

Ir veiksmīgi noslēdzies 4.klašu matemātikas konkurss "Tik vai... Cik?". Kopvērtējumā 4.c klases skolnieks Filips Pinta ir ieguvis 2. vietu un 4.b klases skolnieks Jēkabs Dosbergs - atzinību. Viņu skolotāja ir Nadežda Pavlova. Sveicam!


Andrejs izcīna 3. vietu TSI olimpiādē

Aprīlī tiešsaistē norisinājās ikgadējā TSI olimpiāde, kur piedalījās vidusskolēni, tehnikumu un koledžu audzēkņi. Salaspils 1. vidusskolas 12.b skolnieks Andrejs Sokoļuks ieguva godpilno 3. vietu TSI rīkotajā olimpiādē, sociālzinātņu konkursā.
TSI sirsnīgi apsveic Andreju un viņa pārstāvēto skolu un novēl teicami pabeigt 12. klasi un panākumiem bagātus studiju gadus. Skolas kolektīvs pievienojas TSI sveicieniem un vēlējumiem! PALDIES!


Mīļās māmiņas, vissirsnīgākos sveicienus Jūsu svētkos sūta 7.e klases skolēni


Pēdējais zvans 12. klasēm

12. maijā izskanēja zvans uz pēdējo stundu mūsu 12. klasēm. Skolas direktore Inese Paidere savā uzrunā skāra mīlestības tēmu: mīlestību pret dzimteni, māju, citam pret citu, aicināja 12. klases izbaudīt kopābūšanas laiku, atgādināja, ka katrs no absolventiem paliks piederīgs Salaspils 1. vidusskolai. Ar ļoti kvalitatīvu priekšnesumu priecēja 10.a klase, kas teātra mākslas stundās kopā ar skolotāju Inetu Nekrašu apgūto atrādīja publikai muzikāla uzveduma formātā. Pēc priekšnesuma skanēja ilgi aplausi. Tradicionāli divpadsmitos sveica pirmklasnieki un 11. klases. 11.a bija sagatavojusi video, kur intervijās ar skolotājiem noskaidroja, ar ko šā gada absolventi paliks viņu atmiņā, savukārt 11.b klase bija sagatavojusi nenopietnus baušļus, kas jāievēro eksāmenu laikā un turpmāk.
Absolventi pateicās skolotājiem par ieguldīto darbu, mācot un audzinot viņus no 1. līdz 12. klasei. Paldies, 12. klases, ka atcerējāties pilnīgi visus!


SKATĪT


9. maijs - Eiropas diena. Svinam!

Tikšanās ar Reini Pozņaku

Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas dalībnieki un citi interesenti ieradās uz tikšanos ar Reini Pozņaku, kurš ir viens no "Twitter konvoja" dibinātājiem, brīvprātīgais, kurš ved Ukrainas Bruņotajiem spēkiem mašīnas, 2022. gada "Eiropas cilvēks Latvijā". Skolēniem bija daudz jautājumu Reinim Pozņakam, uz tiem tika saņemtas pārliecinošas un iedvesmojošas atbildes: "Ja ukraiņi var, tad arī mēs varam!"

Svētku turpinājums Rīgavas mūzikas un mākslas dārzā

Sadarbojoties Salaspils 1. vidusskolai, Salaspils pamatskolai, Salaspils novada bibliotēkai, Salaspils novada domei, Salaspils kultūras namam, Salaspils mūzikas un mākslas skolai, 9. maijā tika atzīmēta Eiropas diena.
Eiropas dienas ietvaros Rīgavas mūzikas un mākslas dārzā notika dažādas aktivitātes. Tika rakstīta Brīvības grāmata, gleznota Brīvības glezna, varēja fotografēties Eiropas prasmju gadam veltītā fotostūrītī, likt puzli - ES. Jauniešiem bja iespēja diskutēt ar viesiem - politologu Veiko Spolīti, domes priekšsēdētāju Raivi Anspaku un Reini Pozņaku no "Twitter konvoja" par tēmu Brīvība.
Pasākuma 2. daļā notika koncerts "Brīvība".

Svētki fotomirkļos


PALDIES Salaspils sporta namam par Olimpiskās dienas pasākuma koordinēšanu un norisi! Salaspils 1. vidusskolas kolektīvs novērtē un priecājas par saņemto dāvinājumu- speedminton komplektu.


4. maijs - Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena

Šogad jau 33. reizi svinējām savu brīvību. Vairākas klases 3. maija pēcpusdienā pulcējās uz kopīgu svētku svinēšanu. No likteņupes Daugavas krastiem sveicienus sūta 7.e klase,


bet 3.e klase no sava kabineta.
Lai gaiši un piepildīti svētki!


Citas ziņas skatīt sadaļā AKTUALITĀTES.


NODERĪGAS SAITES