, . gada . .SKOLAS PADOMES REGLAMENTS


2023./2024.m.g.

Sanāksmju protokoli

Protokols Nr.10


2022./2023.m.g.

Sanāksmju protokoli

Protokols Nr.6 Protokols Nr.7 Protokols Nr.8 Protokols Nr.9


2021./2022.m.g.

Sanāksmju protokoli

Protokols Nr.1 Protokols Nr.2 Protokols Nr.3 Protokols Nr.4 Protokols Nr.5

Citi dokumenti

Apkopojums tiešsaistes sarunai ar to skolēnu vecākiem, kuru bērniem ir piešķirts atbalsts mācību procesā.

Aptaujas par skolēnu ēdināšanu apkopojums. SIA "Žaks-2" atbilde par skolēnu ēdināšanu.