, . gada . .


2017./2018. m.g.

7. - 12. klašu skolēni mācības uzsāk jaunajā skolas korpusā Ceru ielā 1, visus priecē labiekārtota skolas teritorija Lauku ielā 1.

Salaspils 1. vidusskolā uz 2017./2018. m.g. 1. septembri mācās 970 skolēni. Kopā ir 41 klašu komplekts.

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
• Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2017./2018.m.g. mācības uzsāka 508 skolēni no 1. līdz 9. klasei.
• Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (21012111), kurā 2017./18.m.g. mācības uzsāka 124 1., 4., 5., 6. un 9. klašu skolēni.
• Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111), kurā 2017./18.m.g. mācības uzsāka 181 1., 4.,5., 6., 7. un 9. klašu skolēns.
• Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma (23014111), kurā 2017./18.m.g. mācības uzsāka 53 8. klašu skolēni.
• Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (3101011), kurā 2017./18.m.g. mācības uzsāka 52 skolēni no 10. līdz 12. klasei.
• Vispārējās vidējās izglītības programma, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (3103011), kurā 2017./18.m.g. mācības uzsāka 32 10. un 11. kl.skolēni.
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2017./2018.m.g. mācības uzsāka 20 skolēni no 1. līdz 9. klasei.


Salaspils Gada skolotāja titulu 2017./18.m.g. iegūst

sākumskolas, datorikas un interešu izglītības skolotāja Ilze Čudare


Vidusskolas izlaidums (29. jūnijs)

20 darbīgi, radoši un atsaucīgi jaunieši saņēma atestātu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu. Daudzi no viņiem tika sumināti par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās, kā arī par labām un teicamām sekmēm ikdienas darbā un skolas dzīves organizēšanā, darbojoties skolēnu padomē. Skolēnu padomes prezidente Katrīna Zaķe saņēma Latvijas Simtgades stipendiju, ko nodrošina Finanšu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar VAS "Latvijas Loto".
Lai veiksmīgas tālākās gaitas mūsu absolventiem!

Absolventi ar klases audzinātāju Dainu Tauriņu


Skolotāji beidz 2017./18.m.g. un dodas atvaļinājumā (22. jūnijs)

Noslēguma pasākumā skolas direktore Vera Kalniņa atgādināja šī gada būtiskākos notikumus, vienlaikus aicinot domāt par turpmāk darāmo, kā arī pateicās par gada darbu katram kolēģim. Vairāki no viņiem saņēma atzinības, pateicības un piemiņas balvas, bet četras - ikgadējo skolotāja balvu "Pūci". Sveicam kolēģes Ilzi Čudari un Agitu Grigorjevu (sākumskola) un Daci Kontrimieni un Zandu Nelsoni (matemātika) ar godam nopelnīto balvu, atbildīgi, precīzi, ar iniciatīvu un radoši veicot ikdienas darbu!


Devīto klašu izlaidums (15. jūnijs)

Apliecības par pamatizglītības iegūšanu un vēlējumus neapstāties pie sasniegtā saņēma 70 jaunieši.

9.a klase ar audzinātāju Baibu Terēzu Petrovu

9.b klase ar audzinātāju Ulriku Veismani

9.c klase ar audzinātāju Rutu Ilgažu

9.d klase ar audzinātāju Zandu Nelsoni


2017./18.m.g. noslēgums (31. maijs)

Mācību gads noslēdzās ar svinīgajām līnijām, kurās tika apbalvoti skolēni, kas savu tiešo darbu - mācīties veikuši labi, ļoti labi un izcili. Goda rakstu par izciliem mācību rezultātiem saņēma 4.c klases skolēni Valda Vasariete un Gustavs Dosbergs, Gabriela Ježaka un Žanete Zaharova no 4.d klases un Agate Dosberga un Ervīns Karavackis no 6.c. Atzinības rakstu par augstiem sasniegumiem mācībās saņēma 68 2.-3.kl. skolēni, 1. pakāpes Atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm - 62 4.-11.kl. skolēni, 2. pakāpes Atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm - 85 4.-11.kl. skolēni, Atzinības rakstus par mācību sasniegumiem - 15 7.-11.kl.skolēni. Tika nominēti Gada skolēni un Gada aktīvākie skolēni. Gada skolēna titulu ieguva Artis Vijups (8.b) un Niks Stafeckis (11.), Gada aktīvākā skolēna tituls tika piešķirts Aleksandrai Kasakovskai (10.b), Jēkabam Čudaram (7.c), Elvitai Ozolai (5.c), Alisei Evelīnai Točai (5.c), Žanetei Zaharovai (4.d) un Ievai Loginai (2.b). Gada klašu godā tika 11. un 5.c klase. Paldies apbalvotajiem un visiem citiem, kas godīgi veica savu ikdienas darbu! Lai jauka vasara!

Svētku līnijās uzstājās skolas interešu izglītības kolektīvi. Paldies par svētku koncertiem skolotāju Aijas Pizānes, Lauras Zarovskas, Lāsmas Streiķes, Gitas Kalniņas dziedātājiem, Ingas Grimas dejotājiem un Andas Vaivades daiļlasītājiem!


Mūsu skolai - Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas tituls

Daļa no skolēnu komandas, kas skolotājas Dainas Tauriņas vadībā mūsu skolai nopelnīja šo titulu


Olimpiešu svētki (28. maijs)

Salaspils novada dome uz svētkiem aicināja olimpiāžu un konkursu uzvarētājus, kopskaitā krietni pāri simtam, viņu vecākus un skolotājus. 67 no uzvarētājiem laurus plūca, startējot individuāli, pārējie, cīnoties par augstiem rezultātiem, 12 dažādu kolektīvu sastāvā.


Šodien divpadsmitajiem un devītajiem pēdējā zvana svētki (18. maijs)

Kamēr divpadsmitie un devītie gatavojas doties uz pēdējo mācību stundu savā klasē, astotie un vienpadsmitie ir pacentušies, lai šī stunda noritētu īpašā atmosfērā.

Dažas no pasākuma bildēm skatiet šeit!


Ar elektrību neriskē, izdzīvo! (17. maijs)

Katru gadu AS Sadales tīkli rīko elektrodrošības kampaņu Latvijas skolās. 17.05.18. kampaņas "Ar elektrību neriskē, izdzīvo!" ietvaros AS Sadales tīkli viesojās mūsu skolā. Operatīvā darba speciālists Māris Smiltiņš šodien novadīja nodarbību 5.c klases skolēniem.

(sk. Daces Kontrimienes teksts un foto)


Zināmi Latvijas atklātās datorikas olimpiādes (LADO) finālisti (8. maijs)

Pārvarot atlases kārtu, tiesības startēt finālā ir izcīnījuši 3 mūsējie. Jau trešo reizi olimpiādes finālā piedalīsies 2017. gada olimpiādes 1. vietas ieguvējs Artis Vijups, labākā programmētāja starp meitenēm 2017. gadā savā grupā Rasma Sandra Knipše, viņiem pievienosies Alise Evelīna Toča, kam šis būs pirmais starts. Paldies par jau paveikto un veiksmīgu startu 12. maijā!


Četri kausi novadu apvienības vieglatlētikas sacensībās (26. aprīlis)

Starpnovadu sacensībās vieglatlētikā mūsu skolas komandas izcīnīja 1. vietu gan Jauno vieglatlētu kausā (meitenes un zēni), gan Vidusskolu kausā (jaunieši un jaunietes), kā arī izcīnīja daudz godalgotu vietu individuālajās sacensībās. Paldies sportistiem un skolotājām Valdai Kublickai un Madarai Miķelsonei!


Teātra sportā draudzības turnīrs (26. aprīlis)

Skolotāja Anda Vaivade noorganizēja draudzības turnīru teātra sportā mūsu skolas un Ikšķiles vidusskolas komandām. Paldies par iespēju redzēt, ko spēj teātra pulciņa dalībnieki - Latvijas turnīra 1. pakāpes ieguvēji!

Skatīt bildes


Talantu solo šova fināls (24. aprīlis)

19 finālisti visus priecēja ar patiešām lieliskiem priekšnesumiem dziedot, dejojot, muzicējot, vingrojot un vēl un vēl... Tomēr katras sacensības beidzas ar uzvarētāju noskaidrošanu. Šoreiz uzvarētāji ir: 1. vieta - Laurai Priedītei (1.b) un Annijai Austrumai (2.c), 2.vieta- Luīzei Rupeikai (1.e) un Gustavam Dosbergam (4.c), 3. vieta - Elizabetei Lasmanei (1.c), Justam Vidzim (3.b), Filipam Rilsam (3.c) un Edvardam Avotam (4.c).

Paldies jums katram par sagādātajiem skaistajiem mirkļiem!

Skatīt bildes


Starp konkursa "Kad pasaciņa ciemos nāk" laureātiem arī mūsējie (19. aprīlis)

Septiņi Salaspils 1.vidusskolas lego pulciņa dalībnieki piedalījās Rīgas Jauno tehniķu centra organizētajā radošajā lego konkursā "Kad pasaciņa ciemos nāk...". Konkursā piedalījās apmēram 50 dalībnieki trijās vecuma grupās. Arī šogad mūsu skolēni ir godalgoto sarakstā - Adrianam - 2.vieta un Madarai - 3.vieta. Paldies konkursantiem un skolotājai Rutai Ilgažai!


Talantu solo šovs 1.-4. klasei (17.-18. aprīlis)

Mūzikas skolotājas Gita Kalniņa, Laura Zarovska un Ija Stērniece organizē šovu, dodot iespēju bērniem uzstāties, atklājot savus talantus. 17. aprīlī notika 1. atlases kārta, kurā savas īpašās prasmes demonstrēja 1.-2. klašu skolēni.

Pirmās atlases kārtas dalībnieki ar skolotājām

18. aprīlī notika 2. atlases kārta, kurā uzstājās 3.-4.kl. skolēni. Tagad ir noskaidrots, ka finālā uzstāsies 19 dalībnieki. Paldies par piedalīšanos visiem, bet 24. aprīlī atbalstīsim vistalantīgākos!

Otrās atlases kārtas dalībnieki

Skatīt bildes


Latvijas skolu teātru turnīrā divi pirmās pakāpes diplomi (16. aprīlis)

13.-14. aprīlī Iecavā notika 19. Latvijas skolu teātru turnīrs "Teātra sports 2018". Skolotājas Andas Vaivades vadītās 3. klašu un 7.-9. klašu komandas izcīnīja 1. pakāpes diplomus. Malači! Prieks par Jums!


Erudīcijas spēle skolotājiem "Novadnieku tikšanās" 10.aprīlī

Komanda "Latvijai 100" Nika vadībā noorganizēja komandu erudīcijas spēli skolotājiem. Komandas bija veidotas pēc Latvijas novadu (Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, Latgale, Rīga) principa. Bija jāveic daudzveidīgi uzdevumi: jāpārzina latviešu literatūra, kino, mūzika, ģeogrāfija, pat konfekšu garša. Pēcpusdiena bija ļoti pārdomāti, labi organizēta.

Skolotāju vārdā liels paldies organizatoriem! Jūs bijāt lieliski!

Pasākuma norise bildēs.


Ikgadējais komandu čempionāts dambretē 7.aprīlīSestdien, 7. aprīlī, mūsu skolā notika ikgadējais komandu čempionāts dambretē. Šogad tajā piedalījās 26 komandas ar 156 dalībniekiem. Mūsu skolu pārstāvēja 2 skolotājas Ilzes Čudares sagatavotās komandas. Pirmā komanda ieguva 2. vietu, bet otrā komanda - 7. vietu. Tika apbalvoti arī labākie spēlētāji pie katra no sešiem galdiņiem. Kristiānam Volkam - 1. vieta, bet Terēzei Mularekai - 3. vieta.

Pasākuma norisi var skatīt Vitauta Budreikas fotogrāfijās.


Skatuves runas reģionālajā konkursā Danielai 1. pakāpes diploms! 5.aprīlī5. aprīlī Jūrmalā notika skatuves runas 2. kārta (reģionu līmenī), un godam skolu pārstāvēja Daniela, iegūstot 1. pakāpi.

Sveicam Danielu Vanceviču (9.d) un skolotāju Andu Vaivadi!


Lieldienu tirgus 29.martā

Uz Lieldienu tirgu aicināja 1. un 4. klašu skolēni.
Bildes


Starpnovadu informātikas olimpiāde vidusskolēniem 28.martā

Direktores vietnieces Ievas Hermanes organizētajā Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības vidusskolu informātikas olimpiādē uzvaras laurus plūca viņas skolnieks Kristers Mārtiņš Gelašs. Apsveicam!


Erudīts "Ak, diskžokej!" 27. martā

Uz kārtējo komandas "Latvijai 100" organizēto pasākumu bija ieradušās 11 komandas no 7.-12.klasei, pastāstīja organizators un vadītājs Niks Stafeckis.
Komandām bija jātiek galā ar uzdevumiem par Latvijas mūziku laika posmā no 20.gadsimta sešdesmitajiem gadiem līdz mūsdienām - mūziķiem, grupām, komponistiem un skaņdarbiem.

Bildes

"Optiskā ilūzija"

Skolas 3. korpusa 2. stāvā apskatāmi skolotājas Daces Kontrimienes 5. un 6. klašu skolēnu darbi matemātikā "Optiskā ilūzija".


Ļoti daudzi 1.-6. klašu skolēni brīvajos brīžos skriešanu un telefonu spēles šodien nomainīja pret atbilžu meklēšanu uz konkursa jautājumiem.


Erudīts "27 brīvības putni" (6. marts)

Nika vadībā skolā darbojas Latvijas simtgades pasākumu organizatori. Šodien zināšanās par Latvijas vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju sacentās 10 komandas - 7.-11.klašu skolēni. Pamatskolas posmā par uzvarētāju kļuva 9.d klases komanda, bet vidusskolas grupā zinošākie izrādījās vienpadsmitie.Vēl bildes


Žetonu vakars (2. marts)

Divpadsmitie ar skolotāju Dainu Tauriņu
Fotogrāfijas šeit.


Tradicionālais sākumskolas dambretes turnīrs (1. marts)

Ikgadējā sākumskolas dambretes turnīra Ceļojošo kausu nu jau trešo gadu pēc kārtas ieguva 4.c klases skolniece Valda Vasariete. Paldies par turnīra veiksmīgu norisi skolotājai Ilzei Čudarei, galvenajam tiesnesim Vitautam Budreikam un sākumskolas skolotājām.
Sacensību norise un rezultāti V.Budreikas fotogrāfijās.


Teātra sporta turnīrs "Daugavkrasti 2018" (1. marts)

Teātra sporta turnīrā piedalījās teātra pulciņu dalībnieki no Ikšķiles, Lielvārdes un Salaspils skolām. 1. pakāpes diplomu ieguva 3.kl. komanda, bet 4.kl., 7.-9.kl. un 9.kl. komandas - 2. pakāpes diplomus. Četras komandas un četri diplomi. Skaisti, vai ne? Sveicam dalībniekus un skolotāju Andu Vaivadi!


Meiteņu frisbija komanda triumfē Latvijas skolēnu finālsacensībās (23. februāris)

Salaspils 1.vidusskolas meiteņu izlase izcīna 1.vietu Latvijas skolēnu 71.spartakiādes finālsacensībās frisbijā, Ogrē. Komandā kapteine Helēna Orlovska, Violeta Latiņina, Elizabete Putniņa, Digna Maldere, Vineta Bojāre, Daniela Oliņa, Alise Stroža, Kristena Ķiploka. Sveicam mūsu sportiskās meitenes un skolotāju Valdu Kublicku!


Svešvalodu nedēļas noslēguma pasākums (19. februāris)

Visu iepriekšējo nedēļu notika dažādi svešvalodas nedēļas pasākumi: olimpiādes, konkursi. Šodien bija iespēja redzēt un dzirdēt dziesmas, dzejoļus, ludziņas 3 svešvalodās. Pasākumu angļu valodā vadīja Artis Vijups, par muzikālo noformējumu gādāja 12. klases zēni Emīls un Gregors.

Skatīt pasākuma bildes!


15. un 16. februārī notiek zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana

16. februārī noklausījāmies vēl 12 prezentācijas. Un atkal bija interesanti!

15. februārī savu veikumu prezentēja pirmie 12 vienpadsmitklasnieki. Bija interesanti!


Noskaidros septiņu novadu labākos matemātiķus 1.-4. klasēs (14. februāris)

Šodien uz mūsu skolas sākumskolas metodiskās komisijas organizēto matemātikas olimpiādi pulcējas 195 skolēni no Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Siguldas un Salaspils novadiem. Vēlam veiksmi!

Labākie matemātiķi mūsu skolā ir Ēvalds Vališevskis (2.c) - 1. vieta, Ieva Logina (2.b) - 2. vieta, Dariāns Morkons (1.b) - 3. vieta, Ričards Kokins (3.c), Tīna Letīcija Bole (2.c), Paulīna Vališevska (1.b) un Oskars Līcītis (1.e) - atzinība. Paldies viņiem un skolotājām Ilzei Čudarei, Agitai Grigorjevai, Annai Zālītei, Sintijai Laurei un Diānai Penkai!


Visi skatuves runas konkursa dalībnieki iegūst 1. pakāpes diplomus (12. februāris)

Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības skatuves runas konkursā 1. pakāpes diplomus izcīnīja skolotājas Andas Vaivades audzēkņi Daniela Vanceviča (9.d), Leo Kristians Spūle (6.d) un Terēze Mulareka (3.b). Sveicam dalībniekus un skolotāju ar lielisko rezultātu un turpināsim turēt īkšķus par Danielu, jo viņa ir izvirzīta uz reģionālo skati.


Mūsu "Lakstīgalas" patiešām dzied kā lakstīgalas! (2. februārī)

Divi mūsu skolas ansambļi piedalījās Zemgales reģiona latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās "Lakstīgala 2018" un atveda divus pirmās pakāpes diplomus. Sveicam un sakām paldies par ieguldīto darbu dalībniecēm un skolotājai Aijai Pizānei!Foto Aleksandrs Kravčuks

Sveicam 12. klases skolnieci Lauru Eniju Meirāni un skolotāju Dainu Tauriņu ar lielisko panākumu - 1. vietu Satversmes tiesas organizētajā domrakstu konkursā "Mana Latvija un Satversme".
Lauras domraksts.


Izstāde par mūsu eksprezidenti Vairu Vīķi-Freibergu (10.janvāris)

Izstāde apskatāma skolas Ceru ielas korpusā līdz 19. janvārim.


Šī gada 13. un 14. janvārī Salaspils 1. vidusskolā notika FIRST LEGO League Latvia ik sezonas robotikas sacensības, kurās kopā piedalījās gandrīz 100 jauniešu no dažādām Latvijas skolām.

Varam lepoties, ka salaspilieši sevi parādīja kā tiešām spēcīgus pretiniekus, un ieguva otro vietu robotu spēlē.
Neliels ieskats sacensībās šeit.


Pirmais semestris noslēdzies

21. un 22. decembrī svinīgajās līnijās tika sveikti sava tiešā darba - mācību - labākie veicēji. Atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm saņēma 236 skolēni, bet 8 - Goda rakstus par izcilām sekmēm. Tie ir Gabriela un Žanete 4.d kl., Valda un Gustavs 4.c kl., Alise Evelīna un Ričards Jānis 5.c kl. un Agate un Ervīns 6.c kl. Skola saka paldies visiem apbalvotajiem par atbildīgu un rūpīgu ikdienas darbu, viņu vecākiem - par sapratni un atbalstu.

Mūsu izcilnieki

Šiem 7.-12. kl. skolēniem visos mācību priekšmetos sasniegumi novērtēti ar 8, 9 un 10 ballēm, dažam no viņiem starp 9 un 10 ir iekļuvis kāds astotnieks, kas neļāva kļūt par Goda raksta par izcilām sekmēm īpašnieku. Turēsim īkšķus, lai mācību gada noslēgumā arī viņi tiktu pie augstākā apbalvojuma!


Brauciens uz dzīvnieku patversmi "Mežavairogi" (20.decembris)

20.decembra pusdienlaikā daļa 11.klases skolēnu ar sk.Dainu devās uz dzīvnieku patversmi "Mežavairogi", lai aizvestu visu Salaspils 1.vidusskolas un PII "Ritenītis" saziedoto un izstaidzinātu patversmes suņus. Darbinieki un patversmes iemītnieki bija ļoti laimīgi un pateicīgi, redzot visu saziedoto! Vairāk...


Noslēgusies labestības akcija (19.decembris)

"Paldies 1.b, 1.c, 2.b, 3.a, 5.d, 8.a, 8.c un 12. - atsaucīgajām klasēm par sniegto atbalstu labestības akcijā un sagādāto prieku bērniem Ziemassvētku laikā. Īpašs paldies 2.e klasei un viņu audzinātājai Nadeždai Pavlovai un 2.a klases rūķīšiem par dāvanu nogādāšanu," saka skolas sociālā darbiniece Solvita Šņore.


Konkursa “Salaspils novada jauniešu gada balva 2017” laureāti (14.decembris)

Sveicam nominācijas “Jaunietis savai skolai 2017” laureātu Niku Stafecki un nominācijas “Brīvprātīgais jaunietis 2017” laureāti Katrīnu Doroņinu!


Izstāde "Saules sistēma" Lauku ielas korpusā

"Lai labāk saprastu Saules sistēmas uzbūvi, skolēni gatavo Saules sistēmas modeļus. Izstādē redzamos modeļus izveidoja piekto klašu skolēni," stāsta dabaszinību skolotāja Ieva Pudža.

Izstāde "Saules sistēma" apskatāma 1. stāva gaitenī uz palodzēm un pie 36. kabineta līdz 21.12.2017. Nenokavējiet!


"Programmēšanas stundas" pasākumi Salaspils 1. vidusskolā (5.-8. decembris)

Šonedēļ visā pasaulē 153940 izglītības iestādēs notiek programmēšanas stundas pasākumi, Latvijā - 54.
8. decembrī uz starta izgāja 5.c klases skolēni. Viņi iepazinās ar aplikāciju veidošanu, izmantojot Aplikāciju laboratoriju (code.org), un mēģināja izveidot savu pirmo aplikāciju. Tagad notiek iesniegto darbu izvērtēšana, lai noskaidrotu, kuriem pienākas programmēšanas stundas sertifikāti.

Viņiem izdevās! Īpaši uzteicams ir Alises Evelīnas veikums. Skatīt šeit.

4.c klases skolēni 5. decembrī centās izpildīt uzdevumus, lai tiktu pie sertifikātiem. Tas izdevās Laurai, Eduardam, Edvardam, Uvim, Kristoferam un Tomam Rūdolfam.

Vēl dažas bildes.


Teksta uzdevumi par eglītēm (no 4. decembra)

Starpbrīžos laiku var pavadīt arī risinot teksta uzdevumus par eglītēm.
"Izstāde matemātiskās pogu eglītes, ko veidoja 5. un 6.klašu aktīvākie matemātiķi, pārsteidz ne tikai ar radošumu, bet arī ar iespēju izmēģināt spēkus teksta uzdevumu risināšanā," stāsta skolotāja Dace Kontrimiene.


Pirmās Adventes pasākums skolotājiem "Ziemassvētku eglītes feja" (4. decembris)

Sirsnīgs paldies mūsu skolēnu padomei un skolotājai Ingai par skaisto svētku mirkli!


3. vieta matemātikas konkursā "Spicprātis" (30. novembris)

7.c klases komanda piedalījās Rīgas pilsētas un Pierīgas vispārizglītojošo 7.klašu matemātikas konkursā "Spicprātis", kuru organizēja Āgenskalna Valsts ģimnāzija.
Iegūta 3.vieta 13 komandu konkurencē.
Komandā startēja: Jēkabs Čudars, Tomass Kontrims, Pēteris Pinnis, Elīza Ance Zelča.
Priecājamies kopā ar mūsu spicajiem matemātiķiem un skolotāju Zandu Nelsoni!


6. Latvijas jaunatnes čempionātā frisbijā tradicionāli uzvar mūsējie! (24. novembris)


Foto: R.Raits

Salaspils 1.vidusskolas komanda vienpadsmit komandu konkurencē 6. Latvijas jaunatnes čempionātā frisbijā jauktajām komandām izcīnīja I vietu.
Komanda:
kapteinis Arvīds Žanis Orlovskis (atzīts par turnīra vērtīgāko spēlētāju), Helēna Orlovska, Violeta Latiņina, Gregors Matīss, Emīls Elksnītis, Svens Karašovs, Digna Maldere, Elizabete Putniņa, Alise Stroža, Vineta Bojāre, Kristena Ķiploka, Matīss Kaļveršs, Daniela Oliņa.
Skolotāja Valda Kublicka.


Matemātikas nedēļa 21.11. - 24.11.

Centrālais notikums - dambretes čempionāts 21. novembrī

Paldies sacensību organizatoriem un dalībniekiem, bet īpaši - galvenajam tiesnesim un fotogrāfam Vitautam Budreikam!

Skatiet bildes un rezultātus!


Ziemeļvalstu bibliotēku lasījumu nedēļas pasākumā 21. novembrī

4.b un 4.c klase devās uz Salaspils novada bibliotēku, lai apmeklētu Ziemeļvalstu bibliotēku lasījumu nedēļas ietvaros organizētu pasākumu. Skolēni iepazinās ar Ziemeļvalstu galvaspilsētām un uzzināja daudz jauna par dažādām salām, kā arī uzzināja nedzirdētus un interesantus faktus par zviedru rakstnieci Astridu Lindgrēni. Klasēm bija iespēja baudīt fragmentu lasījumus un iepazīt galveno tēlu raksturus autores slavenajā grāmatā "Mēs - Sālsvārnas salas vasarnieki". Pasākuma noslēgumā skolēni apskatīja arī Astridai Lindgrēnei veltīto grāmatu izstādi.


LATVIJAS NEDĒĻA 13.11. - 17.11.

Svinīgās līnijas Latvijas 99. dzimšanas dienai (17. novembris)
Starp skolas piecdesmitgadi un Latvijas simtgadi

Rīts iesākās ar svinīgajām līnijām un klases stundām. Tika dziedāta Latvijas himna, teiktas svētku uzrunas, ar sk. Brigitas sarūpētām grāmatām sveikti klasesbiedru un skolotāju apbalvošanai izvirzītie 5.-12.klašu skolēni. Kora "Sonāre" izpildījumā izskanēja diriģentes Lāsmas Streiķes komponētā dziesma "Festivāls", bet "Atvariņi" ar vadītāju Aiju Pizāni aicināja visus kopīgi dziedāt Normunda Zuša dziesmu "Laimīgā zeme".

5.-6.klašu apbalvotie skolēni

2.-4. klašu korim skolotāja Aija Pizāne bija sarūpējusi svētku nodarbību - tikšanos ar mūsu skolas absolventi, tagad skolotāju Rīgas Valdorfa skolā, novada domes deputāti, apbalvojuma "Laiks Ziedonim" 2017. gada laureāti Janu Kolbinu.
Citas bildes

Muzikālais rings "Mana dziesma" (16. novembris)

Vada muzikālais un atraktīvais skolotājs Ģirts

"Zaptes diena" (15. novembris)

"Zaptes dienu" organizēja Eko padome skolotājas Annas vadībā. Ikvienam interesentam bija iespēja nogaršot ievārījumus un nobalsot par viņuprāt garšīgāko vai veselīgāko.

Erudīts "Latvijai-99" (14. novembris)

Sagaidot Latvijas 99. dzimšanas dienu, Niks kopā ar skolotāju Brigitu bija sagatavojuši konkursu, kurā spēkiem mērojās gan 9.-12.klašu, gan skolotāju komandas. Par rezultātiem...vēlāk. Paldies organizatoriem un dalībniekiem!
Tā tas notika.


14. novembrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī tikās ar ikgadējo skolēnu konkursa "Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā" dalībniekiem, starp kuriem bija arī mūsu skolas 6.c klases skolēni Emīls Skujenieks, Ritvars Vaivods un Ervīns Karavackis un 9.b klases skolnieces Ieva Rūtiņa-Rūtenberga un Elīna Biezā. Paldies vēstures skolotājai Dainai Tauriņai par iedrošināšanu un atbalstu!


Izstāde "Ūdensdzirnavas" līdz 24. novembrim apskatāma 36.kabinetā

"Ūdensdzirnavas ir vieni no pirmajiem mehānismiem tehnikas attīstības vēsturē, kuru darbināšanai cilvēks izmantoja tikai un vienīgi dabas spēku - ūdeni," aicina skolotāja Ieva Pudža un viņas skolēni.


Tradicionālais Mārtiņdienas tirgus (10. novembris)

Tirgotāju lomā iejutās 2. un 3. klašu skolēni


Jauna grāmata "Labi vārdi sirdi silda" (10. novembris)

Latviešu valodas aģentūra izdevusi grāmatu, kurā apkopoti konkursa "Labi vārdi sirdi silda" labākie darbi. Pastnieks atnesa vēstules, kurā bija pateicība un jaunās grāmatas eksemplārs. Sūtījumi bija adresēti 5.c klases skolniecēm Alisei Evelīnai Točai un Elzai Sīlei, kuru darbi ir ievietoti krājumā.


Sākumskolu dambretes turnīrs (4. novembris)

4. novembrī Salaspils 1.vidusskolā notika dambretes turnīrs sākumskolas skolēniem. Šogad tajā piedalījās 98 skolēni no 14 skolām. Mūsu skolas jaunie dambretisti izcīnīja 7 godalgotās vietas: Alīna Vasiļjeva - 1.vieta, Ralfs Taurītis un Māris Jasinskis - 2.vieta, Gustavs Līpenītis, Dārta Novika, Madara Upeniece un Krista Jeroščeva - 3.vieta.
Turnīra norise bildēs.

Skolotāja Ilze ar saviem audzēkņiem
Ieskats skolas 50 gadu jubilejas svinībās

27. oktobrī aizvadītas skolas piecdesmitgades svinības. Aicinām ieklausīties kādreizējo skolotāju atmiņu stāstos videoformātā.

50 gadu jubilejas svinību fotostāsts šeit.


Pavasarī mūs priecēs pie skolas pašu stādītie krokusi (19. oktobris)

Pēc EKO pulciņa vadītājas sk. Annas ierosinājuma šodien pie skolas tika iestādīti krokusi.


2.b klase mācību ekskursijā "Ūdens" (18. oktobris)

2.b klase projekta "Kultūras izpratnes un izpausmes kompetence un tās sistēmiska attīstīšana izglītībā" ietvaros devās mācību ekskursijā. No "Valgums-S" mēs uzzinājām, kā dzeramais ūdens Salaspilī nonāk līdz mūsu dzīvokļiem. Vēl apskatījām notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, pētījām, kādi mikrobi dzīvo neattīrītā ūdenī. Tālāk devāmies uz "Daugavas muzeju", kur tika pētīts Daugavas ūdens. Uzzinājām, ar kādām metodēm var attīrīt ūdeni. Skolēni ar lielu interesi un zinātkāri mācījās tēmu "Ūdens".
"Šis ir lielisks veids, kā apgūt mācību vielu," pārliecināta skolotāja Agita.


6.c kl. skolniece Eva Evelīna Kļaviņa izcīna pārliecinošu uzvaru un tiek finālā TV spēlē "Gudrs, vēl gudrāks" (13. oktobris)

Turēsim īkšķus par mūsu finālisti!


Trešdienu sāksim ar rīta vingrošanu (11. oktobris)

EKO pulciņa dalībnieki 4.-6. klašu skolēniem no 11. oktobra katru trešdienas rītu organizēs vingrošanas nodarbības. Pirmo nodarbību vadīja 11. klases skolniece Sandra.


Daiļrunas konkurss "Skola" (10. oktobris)

10. oktobrī 6. stundas laikā norisinājās daiļrunas konkurss 5. - 6. klasēm, kura laikā skolēni runāja pašu izvēlētus dzejoļus par tēmu "Skola". Piedalījās Amanda Briede 5.a, Liāna Šepere 5.b, Renārs Kancevičs 5.c, Markuss Ulmanis 5.c, Elza Sīle 5.c, Kerstina Čudare 5.d, Daniela Šeļegova 5.d, Monika Teodora Ruškova 5.d, Anete Daniela Alkšere 6.a, Ričards Kalniņš 6.a, Sanija Priede 6.b, Ritvars Vaivods 6.c, Leo Kristians Spūle 6.d un Ance Bērziņa 6.d.
Uzvarētāju godā tika
Ance Bērziņa 6.d - 1. vieta,
Anete Daniela Alkšere 6.a - 2. vieta,
Ričards Kalniņš 6.a - 3. vieta,
atzinība Ritvaram Vaivodam 6.c un Monikai Teodorai Ruškovai 5.d.

Informāciju sagatavoja skolotāja Marta


Mākslu metodiskās komisijas sveiciens skolai jubilejā

Metodiskās komisijas vadītāja sk. Gunta: "Paldies visām klasēm, kuras bija atsaucīgas un piedalījās paklāju veidošanā!"


Sirsnīgi skolu 50 gadu jubilejā sveic 4. - 6.kl. skolēni

Viņu darbi tapuši matemātikas stundās


Skolotāju dienas rīts (2. oktobris)

Pirmdienas rīts skolotājiem sākās ar sirsnīgu koncertu, ko bija sarūpējuši mūsu vidusskolēni un devītklasnieks Endijs. Paldies visiem skolēniem un viņu audzinātājām par radīto svētku sajūtu!


Datorikas stunda ar skolas absolventu Andri Jansonu (29. septembris)

Skolas jubilejas gadā 5.c klasē viesojās skolas absolvents Salaspils novada domes datortīklu administrators Andris Jansons. Viņš pastāstīja par savu ceļu uz profesiju, par pašreizējo darbu, skarot daudzus skolēniem interesējošus jautājumus.


Tehniskās jaunrades darbnīcas (27. septembris)

Salaspils zinātnes nedēļas ietvaros pie mums viesojās Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, kas piekto klašu skolēniem noorganizēja trīs darbnīcas: "Vēja ģeneratoru parks", "Kodu pavēlnieks" un "Burbuļbumba".

...ar pašu izgatavotajām burbuļbumbām

Citas bildes


Eiropas valodu diena (26. septembris)

Svešvalodu metodiskā komisija šodien organizēja dzejoļu par skolu, ko sacerējuši gan paši skolēni, gan pazīstami autori, lasījumus angļu, vācu un krievu valodā. Pasākums veltīts Eiropas valodu dienai un skolas 50 gadu jubilejai.

Bildes


Olimpiskā diena 2017 (22. septembris)

Plkst. 10.00 vingroja visi: mazākie klašu telpās un gaiteņos, lielākie skolas pagalmā Lauku ielā 1. Apskaņošanu nodrošināja 12.kl. skolnieks Emīls, bet vingrojumu izpildē kļūdīties neļāva skolotāju Madaras un Austra izcilais demonstrējums.

Vēlāk notika olimpiskās dienas orientēšanās sacensības "Labirints", kurās uzvarēja skolotājas Valdas izveidotā Salaspils 1. vidusskolas komanda (12.kl.: A.Ž.Orlovskis, H.Orlovska, G.Matīss, V.Latiņina, E.Elksnītis, S.Beļska, S.Karašovs, K.Zaķe, M.Rencis; 11.kl.: S.Peļņika, E.Putniņa, D.Maldere, V.Krūmiņš; 7.kl.: M.Kaļveršs).

Skatīt bildes.


Pēcpusdiena skolas vēstures atcerei kopā ar skolotāju Vitoldu Reču (20. septembris)


2017./18. mācību gads ir iesācies

Salaspils 1. vidusskolai šodien 50. dzimšanas diena. Skolas kolektīvs to sagaida svētku noskaņojumā ar jaunu skolas korpusu, kur mācības uzsāks 7. - 12. klašu skolēni un labiekārtotu skolas teritoriju, klātesot Latvijas prezidentam Raimondam Vējonim ar kundzi, Salaspils novada domes priekšsēdētājam Raimondam Čudaram un viņa vietniekiem.
Zinību dienas zvans šodien pulcēja mūsu 970 skolēnus, no kuriem 121 tas bija pirmais skolas zvans. 1. klašu skolēni nofotografējās kopā ar prezidentu, viņa kundzi, skolas direktori un klases audzinātāju.

1.a klase (audzinātāja Inga Zīle)

1.b klase (audzinātāja Anna Zālīte)

1.c klase (audzinātāja Ija Stērniece)

1.d klase (audzinātāja Anželika Kiršteina)

1.e klase (audzinātāja Diāna Penka)

Arī 11. un 12. klases nofotografējās ar prezidentu.

Apskatīt citas bildes.


Skolēnu sasniegumi 2017./18.m.g.

Eiropas mēroga olimpiādes

Artis Vijups (8. klase) - bronzas medaļa jauniešu informātikas olimpiādē.

Valsts mēroga olimpiādes, konkursi un sacensības

Artis Vijups (8. klase) - 1. vieta Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē, 2. vieta starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs 2018", 2. vieta RIMS matemātikas konkursā 8. klašu grupā, 3. vieta Profesora Cipariņa Latvijas matemātikas konkursā (sk. Zanda Nelsone, Aiga Priedniece).

Laura Enija Meirāne (12. klase) - 1. vieta Latvijas Satversmes tiesas organizētajā domrakstu konkursā "Mana Latvija un Satversme" (sk. Daina Tauriņa).

7.-9.kl. komanda (Paula Vasariete, Anna Geižāne, Jēkabs Čudars, Daniela Vanceviča, Linda Daugule ) - 1. pakāpe Latvijas skolu teātru turnīrā "Teātra sports 2018" (sk. Anda Vaivade).

3.kl. komanda (Terēze Mulareka, Indra Gāga, Evelīna Stūriška, Estere Beitāne, Hugo Tālbergs) - 1. pakāpe Latvijas skolu teātru turnīrā "Teātra sports 2018" (sk. Anda Vaivade).

Niks Stafeckis (11. klase) - 2. vieta Latvijas atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē 11. klašu grupā (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Rasma Sandra Knipše (8. klase) - 2. vieta Profesora Cipariņa Latvijas matemātikas konkursā (sk. Ruta Ilgaža).

Komanda (Denīza Rakstiņa, Karlīna Brunovska, Grieta Ieviņa, Marta Dzene, Daniela Vanceviča, Artūrs Karavackis, Alise Ungure, Laura Mišela Ilsjāne, Eva Linde, Dāvis Imants Ozoliņš) (8.-9.kl.) - 2. vieta Latvijas vispārizglītojošo skolu atklātajā mūzikas konkursā "Latviešu komponistu mūzika Latvijai, izmantojot didaktisko spēli". (sk. Anna Priedeslaipa).

Lidmodelistu komanda (Sandis Jurciks, Maija Marija Ozola) (7.-9.kl.) - 2. vieta Latvijas čempionātā F1N aviomodeļu klasē, 2. vieta Rīgas atklātajās sacensībās, 3. vieta Kuldīgas atklātajās sacensībās. (sk. Aivars Ozols).

Eva Linde (9. klase) - 3. vieta valsts latviešu valodas olimpiādē (sk. Laima Pamiljane).

Roberts Gulbis (4. klase) - 2. vieta Kuldīgas atklātajās sacensībās, 3. vieta Latvijas čempionātā F1N aviomodeļu klasē (sk. Aivars Ozols).

Uvis Gūtmanis (4. klase) - 3. vieta Latvijas 4. klašu skolēnu matemātikas konkursā "Tik vai Cik?" (sk. Kristīne Kelerta).

Sandis Jurciks (7. klase) - 3. vieta Latvijas čempionātā F1N aviomodeļu klasē, 3. vieta Valmieras pilsētas
1. atklātajā čempionātā F1N aviomodeļu klasē (sk. Aivars Ozols).

Maija Marija Ozola (9. klase) - 3. vieta Rīgas atklātajās sacensībās F1N aviomodeļu klasē. (sk. Aivars Ozols).

8.kl. komanda (Vineta Bojāre, Dāvis Imants Ozoliņš, Artis Vijups, Toms Zvirgzdiņš, Rasma Sandra Knipše) - 3. vieta komandu matemātikas olimpiādē "Atvērtā kopa 2017" (sk. Zanda Nelsone).

Ervīns Karavackis (6. klase) - atzinība Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Baiba Terēza Petrova).

Justīne Jurkoite (7. klase) - speciālbalva Latvijas zīmējumu konkursā "SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949".

Meiteņu komanda (Helēna Orlovska, Violeta Latiņina, Elizabete Putniņa, Digna Maldere, Vineta Bojāre, Daniela Oliņa, Alise Stroža, Kristena Ķiploka.) (8.-12.kl.) - 1. vieta Latvijas skolēnu 71. spartakiādes finālsacensībās frisbijā (sk. Valda Kublicka).

Apvienotā komanda (Arvīds Žanis Orlovskis, Helēna Orlovska, Violeta Latiņina, Gregors Matīss, Emīls Elksnītis, Svens Karašovs, Digna Maldere, Elizabete Putniņa, Alise Stroža, Vineta Bojāre, Kristena Ķiploka, Matīss Kaļveršs, Daniela Oliņa) (8.-12.kl.) - 1. vieta 6. Latvijas Jaunatnes čempionātā frisbijā (sk. Valda Kublicka).

Zēnu komanda (Mārtiņš Zuments, Pēteris Pinnis, Ritvars Vaivads, Artis Brokāns, Ralfs Bebrišs, Renārs Štamers, Kristians Pastors, Ričards Pinkulis, Aleksis Narkēvičs) (6.-7.kl.) - 3. vieta Latvijas skolēnu 71. spartakiādes finālsacensībās basketbolā (sk. Austris Šaicans).

Reģionālās olimpiādes, sacensības un konkursi

Daniela Vanceviča (9. klase) - 1. pakāpe reģionālajā skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

"Lakstīgalas" (Līva Siliņa, Vita Binduka, Frīda Binduka, Nora Krūmiņa, Arta Vagale) (5.-8.kl.) - 1. pakāpe latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās "Lakstīgala 2018" Zemgales reģionā (sk. Aija Pizāne).

"Lakstīgalas" (Gabriela Kubiļus, Madara Šāble, Terēze Petkeviča, Agneta Kubiļus, Lauma Šīraka) (1.-4.kl.) - 1. pakāpe latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās "Lakstīgala 2018" Zemgales reģionā (sk. Aija Pizāne).

3.kl. komanda (Hugo Tālbergs, Terēze Mulareka, Indra Gāga, Estere Beitāne) - 1. pakāpe teātra sporta sacensībās Daugavkrastu reģionā (sk. Anda Vaivade).

4.-5.kl. komanda (Alīna Vasiļjeva, Evelīna Bērziņa, Laura Patenko, Darīna Sudnika, Markuss Ulmanis) - 2. pakāpe teātra sporta sacensībās Daugavkrastu reģionā (sk. Anda Vaivade).

7.-9.kl. komanda (Paula Vasariete, Anna Geižāne, Jēkabs Čudars, Daniela Vanceviča, Linda Daugule) - 2. pakāpe teātra sporta sacensībās Daugavkrastu reģionā (sk. Anda Vaivade).

9.-10.kl. komanda (Ieva Rūtiņa Rūtenberga, Elīna Biezā, Elīza Hmeļņika, Rihards Buls, Kristiāns Nemkovičs) - 2. pakāpe teātra sporta sacensībās Daugavkrastu reģionā (sk. Anda Vaivade).

Adrians Gorodņičijs (2.kl.) - 2. vieta Rīgas Jauno tehniķu centra organizētajā radošajā lego konkursā "Kad pasaciņa ciemos nāk..." (sk. Ruta Ilgaža).

FLL komanda (Roberts Jānis Jansons, Mārtiņš Zaķis, Armands Liepiņš, Mārtiņš Pauls Plisko, Aleksis Narkēvičs) (5.-6.kl.) - 2. vieta FIRST LEGO League Latvia robotikas sacensībās robotu spēlē (sk. Sandijs Krastiņš).

Madara Upeniece (2.kl.) - 3. vieta Rīgas Jauno tehniķu centra organizētajā radošajā lego konkursā "Kad pasaciņa ciemos nāk..." (sk. Ruta Ilgaža).

7.c kl. matemātiķu komanda (Jēkabs Čudars, Tomass Kontrims, Pēteris Pinnis, Elīza Ance Zelča) (7.kl.) - 3. vieta Rīgas pilsētas un Pierīgas vispārizglītojošo 7. klašu matemātikas konkursā "Spicprātis" (sk. Zanda Nelsone).

Starpnovadu olimpiādes, sacensības un konkursi

Artis Vijups (8. klase) - 1. vieta angļu valodas olimpiādē (sk. Maija Rozenšteine), 1. vieta programmēšanas olimpiādē (sk. Ieva Hermane), 1. vieta matemātikas olimpiādē, 1. vieta tiešsaistes konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Aiga Priedniece, Zanda Nelsone), 2. vieta vācu valodas olimpiādē (sk. Annija Sprīvule).

Eva Linde (9. klase) - 1. vieta vēstures olimpiādē (sk. Daina Tauriņa), 2. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. Laima Pamiljane), 3. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Aleksandra Kasakovska (10. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece), 2. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja), 3. vieta vācu valodas olimpiādē (sk. Svetlana Bondarenko).

Katrīna Zaķe (12. klase) - 1. vieta filozofijas olimpiādē (sk. Daina Tauriņa), 1. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. Laima Pamiljane).

Inese Meļehova (12. klase) - 1. vieta politikas zinību olimpiādē (sk. Daina Tauriņa), 2. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. Laima Pamiljane), atzinība ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Niks Stafeckis (11. klase) - 1. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja), 2. vieta tiešsaistes konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Aiga Priedniece).

Agate Dosberga (6. klase) - 1. vieta vizuālās mākslas konkursā (sk. Aija Belija), 2. vieta latviešu valodas olimpiādē (sk. Marta Antoneviča).

Kristers Mārtiņš Gelašs (10. klase) - 1. vieta informātikas olimpiādē (sk. Ieva Hermane), 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece).

Tīna Letīcija Bole (2. klase) - 1. vieta vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Gunta Lagzdiņa), atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Ilze Čudare).

Ēriks Kaņķis (12. klase) - 1. vieta krievu valodas olimpiādē (sk. Bogdanna Kļimkoviča).

Vlada Pokšāne (10. klase) - 1. vieta krievu valodas olimpiādē (sk. Bogdanna Kļimkoviča).

Miks Aksels Apermanis (9. klase) - 1. vieta vēstures olimpiādē (sk. Daina Tauriņa).

Daniela Vanceviča (9. klase) - 1. pakāpe skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

Džeina Kļavapure (8. klase) - 1. vieta krievu valodas olimpiādē (sk. Natālija Novicka).

Sindija Kārkliņa (6. klase) - 1. vieta tiešsaistes konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Dace Kontrimiene).

Leo Kristians Spūle (6. klase) - 1. pakāpe skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

Terēze Mulareka (3. klase) - 1. pakāpe skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

Ēvalds Vališevskis (2. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Ilze Čudare).

Koris "Sonāre" (5.-9. klase) - 1. pakāpe koru skatē (sk. Lāsma Streiķe).

Koris (2.-4. klase) - 1. pakāpe koru skatē (sk. Aija Pizāne).

Vokālais ansamblis "Atvariņi" (Annija Austruma, Dita Dzene, Amanda Griškāne,Terēze Petkeviča, Jūlija Krūmiņa, Una Nelsone, Zane Hmeļņika, Ulla Rožkalne, Madara Šāble, Arta Vagale, Anna Geižāne, Madara Matuseviča, Dārta Novika) (1.-8. klase) - 1. pakāpe konkursā "Balsis" (sk. Aija Pizāne).

Sabīne Beļska (12. klase) - 2. vieta vēstures olimpiādē (sk. Daina Tauriņa), 2. vieta politikas zinību olimpiādē (sk. Daina Tauriņa), 3. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. Laima Pamiljane).

Jēkabs Čudars (7. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece, Zanda Nelsone), atzinība ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Grieta Ieviņa (8. klase) - 2. vieta vizuālās mākslas konkursā (sk. Aija Belija).

Krišjānis Āboltiņš (6. klase) - 2. vieta tiešsaistes konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Baiba Terēza Petrova).

Ieva Logina (2. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Agita Grigorjeva).

Māris Jasinskis (1. klase) - 2. vieta vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Gunta Lagzdiņa).

Patrīcija Anspoka (12. klase) - 3. vieta angļu valodas olimpiādē (sk. Ulrika Veismane).

Emīls Elksnītis (12. klase) - 3. vieta politikas zinību olimpiādē (sk. Daina Tauriņa).

Vladislavs Perkaņuks (12. klase) - 3. vieta tiešsaistes konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Aiga Priedniece).

Paula Riekstiņa (11. klase) - 3. vieta filozofijas olimpiādē (sk. Daina Tauriņa).

Marks Kristians Babris (9. klase) - 3. vieta fizikas olimpiādē (sk. Iveta Beļska).

Ieva Rūtiņa-Rūtenberga (9. klase) - 3. vieta vēstures olimpiādē (sk. Daina Tauriņa).

Toms Zvirgzdiņš (8. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone).

Artis Tipsis (7. klase) - 3. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Rinalds Marčenkovs (6. klase) - 3. vieta konkursā "Can I do it?" (sk. Ulrika Veismane).

Oskars Plotnieks (5. klase) - 3. vieta tiešsaistes konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Dace Kontrimiene).

Uvis Gūtmanis (4. klase) - 3. vieta konkursā "Can I do it?" (sk. Laura Goldberga).

Dariāns Morkons (1. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Anna Zālīte).

Samanta Roziņa (1. klase) - 3. vieta vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Gunta Lagzdiņa).

Rinalds Valts Zariņš (11. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece).

Krista Zalaka (11. klase) - atzinība ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Sandis Dzenītis (10. klase) - atzinība ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Denīza Rakstiņa (9. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Ruta Ilgaža).

Rasma Sandra Knipše (8. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Ruta Ilgaža).

Daniela Bondarenko (8. klase) - atzinība vācu valodas olimpiādē (sk. Annija Sprīvule).

Ervīns Karavackis (6. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Baiba Terēza Petrova).

Ance Bērziņa (6. klase) - atzinība latviešu valodas olimpiādē (sk. Ramina Skuja).

Nora Krūmiņa (6. klase) - atzinība konkursā "Can I do it?" (sk. Maija Rozenšteine).

Komanda (Karlīna Brunovska, Artis Vijups, Evija Petrovska, Ērika Kristiāna Pakse, Agate Dosberga, Leo Kristians Spūle) (6.-8. klase) - atzinība komandu vēstures un sociālo zinību olimpiādē (sk. Daina Tauriņa, Annija Bergmane, Uldis Tomass Šimens).

Žanete Zaharova (4. klase) - atzinība latviešu valodas olimpiādē (sk. Anita Voras).

Ričards Kokins (3. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Sintija Laure).

Madara Grantiņa (3. klase) - atzinība konkursā "Can I do it?" (sk. Laura Goldberga).

Paulīna Vališevska (1. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Anna Zālīte).

Oskars Līcītis (1. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Diāna Penka).

Starpnovadu sporta sacensības

Meiteņu komanda (10.-12.klase) - 1. vieta skolu sporta sacensībās vieglatlētikā "Vidusskolu kauss" (sk. Valda Kublicka).

Zēnu komanda (10.-12.klase) - 1. vieta skolu sporta sacensībās vieglatlētikā "Vidusskolu kauss" (sk. Valda Kublicka).

Meiteņu komanda (7.-9.klase) - 1. vieta skolu sporta sacensībās vieglatlētikā "Jauno vieglatlētu kauss" (sk. Valda Kublicka, Madara Miķelsone).

Zēnu komanda (7.-9.klase) - 1. vieta skolu sporta sacensībās vieglatlētikā "Jauno vieglatlētu kauss" (sk. Valda Kublicka, Madara Miķelsone).

Četrcīņas komanda (6.-7.klase) - 1. vieta skolu sporta sacensībās vieglatlētikā četrcīņā (sk. Valda Kublicka, Madara Miķelsone).

Zane Freimane (9. klase) - 1. vieta tāllēkšanā, augstlēkšanā un 110 m barjerskrējienā (sk. Valda Kublicka).

Estere Kļaviņa (4. klase) - 1. vieta 300 m skrējienā, 2.vieta 60 m barjerās, un tāllēkšanā, 3.vieta 4x100 m stafetē (sk. Austris Šaicans).

Ēriks Anspaks (4. klase) - 1. vieta 60 m barjerās, 2.vieta 600 m skrējienā, 3.vieta 4x100 m stafetē un 300 m skrējienā (sk. Austris Šaicans).

Leo Kristians Spūle (6. klase) - 1. vieta 80 m barjerās, 2.vieta šķēpa mešanā un 4x100 m stafetē (sk. Madara Miķelsone).

Arvīds Žanis Orlovskis (12. klase) - 1. vieta tāllēkšanā, 2 vieta 100 m skrējienā, 3. vieta lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Mārtiņš Rencis (12. klase) - 1. vieta 1500 m skrējienā, 2. vieta šķēpa mešanā un 3. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Endijs Lagzdiņš (9. klase) - 1. vieta 110 m barjerskrējienā un 400 m skrējienā (sk. Madara Miķelsone).

Enija Zaharevska (5. klase) - 1. vieta tāllēkšanā, 3.vieta 4x100 m stafetē un 300 m skrējienā (sk. Austris Šaicans).

Loreta Ķikuste (8. klase) - 1. vieta šķēpa mešanā, 2. vieta lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Signe Vilhovika (11. klase) - 1. vieta 400 m skrējienā, 3. vieta lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Agate Bainora (4. klase) 1. vieta augstlēkšanā, 3.vieta 4x100 m stafetē (sk. Austris Šaicans).

Ričards Kokins (3. klase) - 1. vieta augstlēkšanā, 3.vieta 60 m skrējienā (sk. Austris Šaicans).

Emīls Elksnītis (12. klase) - 1. vieta 100 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Artūrs Lejiņš (9. klase) - 1. vieta 100 m skrējienā (sk. Madara Miķelsone).

Deivids Pitrāns (9. klase) - 1. vieta 800 m skrējienā (sk. Madara Miķelsone).

Karlīna Brunovska (8. klase) - 1. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Eduards Fiļimonovs (8. klase) - 1. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Patriks Sokorovs (3. klase) - 1. vieta tāllēkšanā (sk. Austris Šaicans).

Ieva Rence (10. klase) - 2. vieta 100 m skrējienā, 800 m skrējienā un tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Kristiāns Armanovs (6. klase) - 2. vieta 80 m skrējienā un tāllēkšanā (sk. Madara Miķelsone).

Mārtiņš Zaķis (5. klase) - 2. vieta 80 m barjerās un 4x100 m stafetē (sk. Madara Miķelsone).

Rinalds Valts Zariņš (11. klase) - 2. vieta 400 m skrējienā, 3. vieta 100 m un 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Gregors Matīss (12. klase) - 2. vieta tāllēkšanā, 3. vieta šķēpa mešanā (sk. Valda Kublicka).

Frīda Binduka (6. klase) - 2. vieta 80 m skrējienā, 3. vieta tāllēkšanā (sk. Madara Miķelsone).

Ivo Rakstiņš (5. klase) - 2. vieta 4x100 m stafetē, 3. vieta 800 m skrējienā (sk. Austris Šaicans).

Edvards Krasnais (4. klase) - 2. vieta 300 m skrējienā, 3. vieta 80 m skrējienā (sk. Austris Šaicans).

Renārs Rozenfelds (3. klase) - 2. vieta 60 m barjerās, 3. vieta 4x100 m stafetē (sk. Austris Šaicans).

Violeta Latiņina (12. klase) - 2. vieta 400 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Dmitrijs Mališevs (10. klase) - 2. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Artūrs Ozerskis (9. klase) - 2. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Linda Purina (8. klase) - 2. vieta 800 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Katrīna Kozloviča (6. klase) - 2. vieta lodes grūšanā (sk. Madara Miķelsone).

Markuss Tukišs (6. klase) - 2. vieta lodes grūšanā (sk. Madara Miķelsone).

Jānis Kazerovskis (5. klase) - 2. vieta 4x100 m stafetē (sk. Madara Miķelsone).

Emīls Līcītis (4. klase) - 2. vieta bumbiņas mešanā (sk. Austris Šaicans).

Digna Maldere (11. klase) - 3. vieta tāllēkšanā un šķēpa mešanā (sk. Valda Kublicka).

Ketrīna Avotiņa (9. klase) - 3. vieta tāllēkšanā un 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Nora Krūmiņa (6. klase) - 3. vieta šķēpa mešanā un lodes grūšanā (sk. Madara Miķelsone).

Elizabete Putniņa (11. klase) - 3. vieta 100 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Kristiāna Poļakova (10. klase) - 3. vieta lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Artūrs Šubrauskis (8. klase) - 3. vieta 400 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Eduards Doroņins (8. klase) - 3. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Liāna Šepere (5. klase) - 3. vieta 4x100 m stafetē (sk. Austris Šaicans).

Kristiāna Zeimule (5. klase) - 3. vieta 4x100 m stafetē (sk. Austris Šaicans).

Kristiāna Ozoliņa (5. klase) - 3. vieta 4x100 m stafetē (sk. Madara Miķelsone).

Žanete Zaharovska (4. klase) - 3. vieta 4x100 m stafetē (sk. Austris Šaicans).

Daniels Gribs (3. klase) - 3. vieta 4x100 m stafetē (sk. Austris Šaicans).

Gustavs Līpenīts (3. klase) - 3. vieta 4x100 m stafetē (sk. Austris Šaicans).

Zane Migla (3. klase) - 3. vieta 4x100 m stafetē (sk. Austris Šaicans).

Estere Beitāne (3. klase) - 3. vieta augstlēkšanā (sk. Austris Šaicans).

Zēnu komanda (Ričards Jānis Liepiņš, Raivis Migla, Bruno Berķis, Ralfs Jēgeris, Jānis Kazerovskis, Matīss Ābeltiņš, Ričards Pelcis, Emīls Petrovskis, Daniils Fundorko) (5.klase) - 2. vieta skolu sporta sacensībās "Tautas bumba" (sk. Madara Miķelsone un Austris Šaicans).

Skolas komanda (Agate Bainora, Marta Sapronova, Milēna Blate, Dženija Andersone, Keita Rozenštoka, Patriks Sokorovs, Ēriks Anspaks, Gustavs Dosbergs, Ričards Janišs, Rihards Strautiņš) (3.-4.klase) - 2. vieta skolu sporta sacensībās "Drošie un veiklie" (sk. Austris Šaicans).