, . gada . .


Salaspils 1. vidusskolā uz 2015./2016. m.g. 1. septembri mācās 830 skolēni. Kopā ir 37 klašu komplekti. Pagarinātās darba dienas grupās mācās 165 bērni.

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
• Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2015./2016.m.g. mācības uzsāka 660 skolēni no 1. līdz 9. klasei.
• Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (21012111), kurā 2015./16.m.g. mācības uzsāka 37 7. - 8. klašu skolēni.
• Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111), kurā 2015./16.m.g. mācības uzsāka 46 5. un 7. klašu skolēni.
• Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma (23014111), kurā 2015./16.m.g. mācības uzsāka 14 9. klašu skolēni.
• Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (3101011), kurā 2015./16.m.g. mācības uzsāka 61 skolēns no 10. līdz 12. klasei.
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2015./2016.m.g. mācības uzsāka 12 skolēni no 1. līdz 8. klasei.

Pavisam Salaspils 1. vidusskolā ir 103 darbinieki, tai skaitā 77 pedagoģiskie darbinieki. 2015./2016.m.g. sākumā skolas pedagoģisko darbinieku sadalījums ir šāds:
• izglītības iestādes vadītājs, vadītāja vietnieki - 5 darbinieki;
• 57 skolotāji;
• 10 interešu izglītības skolotāji;
• izglītības psihologs;
• speciālais pedagogs;
• logopēds;
• 2 bibliotekāri.


Salaspils Gada skolotāja titulu 2015./16.m.g. iegūst

vizuālās mākslas un interešu izglītības skolotāja Gunta Lagzdiņa


12. klases izlaidums 1. jūlijā

12. klase ar audzinātāju Brigitu Mežgali-Turlaju un direktori Veru Kalniņu

Vairāku olimpiāžu un konkursu uzvarētāja, skolas 1. pakāpes Atzinības raksta un Ministru prezidenta Atzinības raksta laureāte absolvente Ieva Šņepste

Aizlido baloni ar absolventu vēlējumiem


Ikgadējo skolotāja balvu - "Pūci" 17. jūnijā

2015./16. m.g. ieguva sākumskolas, datorikas un dambretes skolotāja Ilze Čudare, angļu valodas skolotāja Lūcija Sniķere un psiholoģe Dace Lapiņa.


9. klašu izlaidumi k/n "Rīgava" 10. jūnijā

9.a klase ar audzinātāju Aiju Beliju

9.b klase ar audzinātāju Laimu Pamiljani

9.k klase ar audzinātāju Evitu Pauriņu


Kāds biji, 2015./16. m.g.? Darbīgs, interesants, veiksmīgs... 30. maijā

To uzzinājām klašu svinīgajās līnijās, kur atcerējāmies gada svarīgākos notikumus gan no skolotāju, gan skolēnu skatpunkta. Tradicionāli ar skolas Atzinības rakstiem tika apbalvoti mācībās vislabākie. 1. pakāpes atzinības rakstu saņēma 132 skolēni, 2. pakāpes - 66, 3. pakāpes - 69. Balvas saņēma arī Gada skolēns un Gada aktīvākais skolēns 1.-4.kl., 5.-8.kl. un 9-12.kl. grupā. Šogad Gada skolēni ir Vita Binduka (4.kl.) un Artis Vijups (6.kl.), Gada aktīvākā skolēna tituls tika Alisei Evelīnai Točai (3.kl.), Jēkabam Čudaram (5.kl.) un Madarai Rakštei (11.kl.).


1. klašu mācībās visvislabākie


1. klašu centīgākie


2. klašu mācībās vislabākie


2. klašu centīgākie


3. klašu mācībās vislabākie


3. klašu centīgākie


4. klašu mācībās vislabākie - 1.pakāpes Atzinības rakstu īpašnieki


4. klašu otrās un trešās pakāpes Atzinības rakstu īpašnieki


5. klašu apbalvotie


6. klašu apbalvotie


7. klašu apbalvotie


8. klašu apbalvotie


un mūsu visgudrākie vidusskolēni


Koru sadziedāšanās "Tauriņu svētki" 27. maijā

Ķekavā notika Salaspils, Siguldas, Ķekavas, Ikšķiles un Olaines novadu koru sadziedāšanās "Tauriņu svētki". No mūsu skolas piedalījās 2.-4.kl. koris (diriģente Aija Pizāne).


Salaspils novada pašvaldība sumina izcilākos skolēnus un skolotājus 24. maijā

Īpaši sumināti tika 8. klases skolnieks Ričards Kristers Knipšis un 6. klases skolnieks Artis Vijups, kuri ieguvuši laureāta titulu 8 nominācijās katrs, kā arī 12. klases skolniece Ieva Šņepste, kura kopā ar pateicības rakstu par sasniegumiem olimpiādēs un konkursos saņēma arī pašvaldības stipendiju studijām augstskolā.


Pēdējais zvans 13. maijā

12. klase ar skolotāju Brigitu

9.a klase ar skolotāju Aiju

9.b klase ar skolotāju Laimu

9.k klase ar skolotāju Evitu
Citas bildes


Interešu izglītības radošās darbnīcas un atskaites koncerts 6. maijā

Mūzikas un mākslas skolas dārzā teltīs un uz brīvdabas skatuves savu veikumu rādīja robotikas, lego, dambretes, eko, vizuālās mākslas, koru, ansambļu un teātra pulciņu dalībnieki.

Citas bildes


Erasmus+ projekta skolotāju viesošanās pie mums 5. un 6. maijā

2 dienas mācību stundas vēros un vadīs 5 valstu skolotāji (Lietuva, Bulgārija, Rumānija, Horvātija, Spānija)

5. maija rītā viesus skolas foajē sagaidīja skolas koris "Sonāre" Lāsmas Sreiķes vadībā.
Citas bildes


Ar dziesmu uz Stokholmu 2. - 4. maijs

No 2. līdz 4.maijam Salaspils 1.vidusskolas skolēnu koris "Sonāre" devās savā pirmajā pieredzes braucienā uz Stokholmu, koncertējot uz prāmja Isabelle. Stokholmā apmeklēja Zinātnes un tehnikas muzeju un baudīja Stokholmas pavasari, elpojot ziedošo narcišu un sakuras smaržu.

"Sonāre" uzstājas uz prāmja
Citas bildes


"Esi drošs, neesi pārdrošs" 2. kārta 27. aprīlī

Lai piedalītos konkursā "Esi drošs, neesi pārdrošs!", 8.c klases komanda (Natālija, Heilija, Linda, Elīza, Roberts) internetā atbildēja uz 25 sarežģītiem jautājumiem par drošību. No 60 skolu komandām iekļuvām 2. kārtā, kurā savā starpā Iekšlietu ministrijā sacentās 20 komandas. Bija jāatbild uz jautājumiem par pirmās palīdzības sniegšanu, ugunsdrošību, atkarībām utt., kā arī jāparāda mājās sagatavotais priekšnesums. Biju patīkami pārsteigta, ka mūsu bērni tik droši un pārliecināti uzstājās 130 skatītāju priekšā. Rezultātus gaidījām ar cerību, īsti neticēdami, ka varētu tikt uzvarētāju skaitā. Bet... 23.maijā piedalīsimies finālā. Vēl gan ļoti rūpīgi un daudz jāgatavojas. Turēsiet īkšķus par mums? Skolotāja Anita
Skatīt citas bildes


3.c klase "Meža dienās 2016" 27. aprīlī

27.aprīlī 3.c klases skolēni piedalījās "Meža dienās 2016", kas kā katru gadu notiek ar Latvijas Valsts mežu gādību. Skolēni devās ekskursijā uz Ogres puses mežu, kur mežziņa vadībā uzzināja daudz jauna par kokiem un citiem meža augiem, par dzīvniekiem un putniem, par meža kopšanu un nozīmi mūsu dzīvē. Vislielāko prieku sagādāja iespēja katram iestādīt savu priedīti, mācīties noteikt koka vecumu un augumu.
3.c klase ar audzinātāju Agitu


7.d klases datoriķi prezentē savas lietotnes PII "Ritenītis" 26. aprīlī

Visas bildes


Uzvaru birums novadu skolu vieglatlētikas sacensībās 21. aprīlī

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu vieglatlētikas sacensībās "Jauno vieglatlētu kauss" mūsējiem 2 pirmās vietas, 9 - otrās un 8 trešās vietas, "Vidusskolu kauss" - 9 pirmās vietas, 7 - otrās un 4 trešās vietas, bet kopvērtējumā 1. vieta "Vidusskolu kausā" jauniešiem, 3.vieta "Vidusskolu kausā" jaunietēm, "Jauno vieglatlētu kausā" meitenēm un "Jauno vieglatlētu kausā" zēniem. Malači! Prieks par Jums!


Viktorīna par pasaules valodām 21. aprīlī

No 18. līdz 22.aprīlim skolā notika svešvalodu nedēļa. Viktorīnā par pasaules valodām spēkos mērojās sesto klašu skolēni.

Citas bildes


Šodien zināmi arī konkursa "Can I do it?" rezultāti 19. aprīlī

Ar izcīnīto 1. vietu Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienībā sveicam Arti Vijupu (6.c) un skolotāju Maiju Rozenšteini, ar 3. vietu - Irbi Strūģi (5.b) un skolotāju Lūciju Sniķeri!

Fotogrāfijā visi mūsu skolas konkursanti


Noslēgusies akcija «Uzņemies šefību pār konteineru 2!» 15. aprīlī

Sveicam akcijas 3. vietas ieguvējus Pierīgas reģionā - 5.c klasi un skolotāju Guntu Lagzdiņu. Viņi sašķiroja 380 kg stikla. Lasīt vairāk.


Eksakto zinātņu dienā vidusskolēniem 9. aprīlī

Latvijas Universitātē konkursā, kur vajadzēja atrisināt 5 dažādu eksakto zinātņu 15 uzdevumus, mūsu vidusskolēnu komanda (Alīse Daine - 10.kl., Laura Enija Meirāne -10.kl., Emīls Elksnītis - 10.kl., Sabīne Endija Strože - 12.kl.) Sandras Dombrovskas - 12.kl. vadībā kopā ar skolotāju Daci Bērtuli izcīnīja 3. vietu. Prieks par viņiem!
Vairāk


Dambretes komandu turnīrs sākumskolas skolēniem 9. aprīlī

Salaspils 1.vidusskolā notika dambretes komandu turnīrs sākumskolas skolēniem projekta „Bērnu prāta spēju attīstība ar dambretes spēli” ietvaros. Sacensībās piedalījās 15 komandas. Mūsu skolu pārstāvēja 2 komandas. Salaspils 1.vidusskolas 1.komanda ar 11 punktiem no 14 iespējamiem izcīnīja 1.vietu, bet 2.komanda ar 9 punktiem ieguva 6.vietu. Katrā komandā bija 6 spēlētāji, kuri nemainīgi spēlēja pie viena un tā paša galdiņa. Tika apbalvoti arī labākie spēlētāji pie katra galdiņa atsevišķi: 6.galdiņš - Alise Evelīna Toča - 1.vieta, 5. galdiņš - Tīna Osīte - 2. vieta, 4. galdiņš - Kristaps Šuvcāns - 3.vieta. Liels paldies visiem dalībniekiem!
Visas bildes


Lieldienu tirdziņš 24. martā

Šoreiz pārdevēju lomās iejutās 1. un 4. klašu skolēni. Tika piedāvātas gan apsveikuma kartītes, gan svētku dekori, gan garšīgi pašgatavoti saldumi.
Skatīt bildes.


A.Pumpura Rīgas 11.pamatskolas 5.a klase ciemos pie mūsu 5.b 23. martā

Viesojāmies 23.03.16. Salaspilī. Ekskursija sākās ar NBD un atpūtu pie Daugavas (AKO). Turpinājums pavadīts kopā ar Jūsu skolas skolēniem! Gribam pateikt lielu paldies Salaspils 1.vidusskolai, īpaši 5.b klasei un audz. Anitai Voras par silto uzņemšanu, ekskursiju pa skolu un kopīgo tautas bumbas turnīru Salaspils sporta namā.
Pateicība 5.b klasei par jauku draudzības sākumu!

A.Pumpura Rīgas 11.pamatskolas 5.a klases skolēni,
klases audz. un Salaspils domes deputāte Dace Kontrimiene

Skatīt citas bildes. Foto autore D.Kontrimiene


Kārtojam velotiesību eksāmenu 18. martā

Daudzi 4. un 5. klašu skolēni brīvdienas aizvadīja, mācoties ceļu satiksmes noteikumus, un 47 pēc CSDD eksāmena nokārtošanas ieguva velosipēdista apliecību.


No 16.-18. martam skolā viesojās skolēni no Viļņas Inženierijas liceja

Lietuviešu skolēnu viesošanās noslēdzās ar kopīgu botāniskā dārza apmeklējumu. Lasīt vairāk


E-prasmju nedēļa noslēgusies ar patīkamu vēsti 14. martā

FIT4Jobs datorlietošanas pamatprasmju testu e-prasmju nedēļas ietvaros Latvijā izpildīja 151 dalībnieks. Visu kandidātu kopējais vidējais rezultāts ir 76% no 100%. Augstākais rezultāts – 100% ir 4 dalībniekiem, un viena no viņiem ir mūsu 12. klases skolniece Ieva Šņepste. Apsveicam!


Žetonu vakars 11. martā

Vakara gaitā izskanēja daudzkārtējs apliecinājums piederībai savai Salaspils 1. vidusskolai.
Fotogrāfijā divpadsmitie ar klases audzinātāju Brigitu pasākuma izskaņā.


Sākumskolas dambretes turnīrs 10. martā

Turnīrā piedalījās 82 dalībnieki.
Šogad par absolūto uzvarētāju kļuva Valda Vasariete un uz gadu savā īpašumā ieguva ceļojošo kausu.
Te var apskatīt bildes.


Noskaidroti Salaspils 1.vidusskolas volejbola turnīra uzvarētāji 10. martā

No 16.februāra līdz 10.martam Salaspils 1.vidusskolas sporta zālē skolas pašpārvaldes un 10.klases skolnieka Emīla Elksnīša vadībā ar volejbola treneres Ilzes Pačkajevas atbalstu tika organizēts skolas 9.-12.klases volejbola turnīrs. Uzvarētāju gods - 10. klasei!
Lasīt vairāk.


Veiksmīgs teātra sporta turnīrs mūsu komandām 10. martā

Ikšķiles vidusskolā norisinājās ikgadējais Daugavkrastu reģiona (Ikšķile, Lielvārde, Ogre, Salaspils) skolu teātra sporta komandu turnīrs, kurā startēja 14 komandas dažādās vecuma grupās. Mūsu 5.kl. komanda ieguva 1. pakāpi, bet 7.kl. un 10.-11.kl.komandas - 2. pakāpi. Paldies par veiksmīgo startu dalībniekiem un skolotājai Andai Vaivadei! Skatīt bildes.


„Dzīve kā palete, raiba un krāsaina…” 4. martā

Jaunrades konkursam, kas veltīts Jaņa Rozentāla 150. dzimšanas dienai, „Dzīve kā palete, raiba un krāsaina…”(J.Rozentāls) tika iesūtīti 246 radošie darbi un 89 literārie darbi. Mūsu Gunda Freidenfelde (7.d) ir konkursa laureātu vidū un kopā ar skolotāju Anitu Voras uzaicināta uz mākslinieka dzimšanas dienas pasākumu 18. martā. Sveicam!
Gundas dzejolis

Gunda kopā ar citiem laureātiem un mākslinieka Jaņa Rozentāla mazdēlu Miķeli Rozentālu, mazmeitu Kristīni Rozentāli, mazmazdēlu Miku Rozentālu apbalvošanas pasākumā Saldū 18. martā


Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās "Lakstīgala 2016" 25. februārī

mūsu Lakstīgalas ieguva 1. pakāpi un iespēju piedalīties konkursa 3.kārtā. Liels paldies Leo Kristianam Spūlem (4.c), Terēzei Petkevičai (2.a), Agnetai Kubiļus (2.a) , Vitai un Frīdai Bindukām (4.b), Artai Vagalei (6.c), Līvai Siliņai (3.d) un skolotājai Aijai Pizānei!
Pateicamies sk. Ingai Grimai par tautas tērpiem un folkloras zinātājai un pazinējai sk. Olitai Riekstiņai!


Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana skolā 25. februārī

Prieks par 11.klases jauniešiem, kas paredzētajā laikā izstrādāja un aizstāvēja savus darbus!


Skolas volejbolisti piedalījās „Lāses 2016” kausa izcīņā vidusskolu komandām 25. februārī

Lasīt vairāk


Skolas komanda piedalās Lego robotu sacensībās Cēsīs 20. februārī

22 komandas no dažādām Latvijas skolām cīnījās par kausu trijās vērtēšanas sesijās: robotu spēle, projekts un pamatvērtības. Mūsu komanda bija labākā sesijā "Pamatvērtības", kurā šā gada tēma bija TRASH TREK - atkritumu ceļš. APSVEICAM! Lasīt vairāk.


Eliass Valters brauks uz Briseli! 19. februārī

Eliass Valters (10. kl.) piedalījās Eiropas Parlamenta Informācijas biroja organizētajā konkursā vidusskolēniem "Kibernauta piedzīvojumi". Viņš ar savu videoklipu ieguva galveno balvu - uzaicinājumu uz Eiropas Parlamentu Briselē, kuru plāno izmantot jūlijā. Skatīt
Foto no apbalvošanas ceremonijas


Sveicam sporta spēļu minibasketbolā uzvarētājus! 16.februārī

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienības sporta spēlēs mūsu 3.-4.klašu zēni skolotāja Valda Razumovska vadībā izcīnīja 1. vietu un tiesības pārstāvēt skolu Zemgales reģiona sacensībās.


Draudzības turnīrs dambretē 11.februārī

11.februārī notika draudzības turnīrs dambretē ar Salaspils 2.vidusskolu. Katrs dalībnieks spēlēja 10 spēles. Uzvarēja Salaspils 1.vidusskola.


Gidu konkurss 27.janvārī

Svešvalodu metodiskā komisija organizēja gidu konkursu, kurā skolēni angļu, krievu vai vācu valodā iepazīstināja ar valstu galvaspilsētām, izmantojot leģendas.


Topošajā skolas jaunajā korpusā Ceru ielā 22.janvārī

Skolas jaunajā topošajā korpusā tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Svinīgajā pasākumā piedalījās Salaspils novada domes priekšsēdātājs un domes pārstāvji, skolas direktore, būvnieku pārstāvji, kā arī 10. klases skolēni un vairāki skolotāji. Katram klātesošajam bija iespēja pielikt roku kapsulas iemūrēšanā. Pasākumā piedalījās un savu svētību deva Salaspils Romas katoļu draudzes prāvests Gaitis Dubults un Salaspils evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Krišjānis Bulle.


Prieks par mūsu sasniegumiem tautas bumbas sacensībās 21.janvārī

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības tautas bumbas sacensībās 4.-5. klašu zēnu komanda izcīnīja 1. vietu, meiteņu komanda - 3.vietu. Sveicam un vēlam zēnu komandai veiksmīgu startu 2.februārī Zemgales novada finālsacensībās Dobelē! (Skolotāji Valda Kublicka un Oskars Laurens).


1991. gada janvāra barikādes atceroties...

20. janvārī kopīgā pasākumā noslēdzās atceres un piemiņas nedēļa. Taču daudz kas notika jau iepriekš: dažādas aktivitātes klasēs, kopīga patriotisko dziesmu dziedāšana ar skolotāju Annu...

5.c klases paveiktais. Lasīt un skatīt.

Skatīt gatavošanos atceres pasākumam un tā norisi bildēs!


Vokālais ansamblis "Atvariņi" Viktora Pizāna autorkoncertā 16. janvārī

V.Pizāna autorkoncertā "Šai brīnišķā stundā" ansamblis "Atvariņi" izpildīja 2 kopdziesmas "Mana Tēvuzeme" un "Salaspilij" (V.Pizāns, K.Skujenieks). Uz skatuves kamerkoris "Vidus", krievu dziesmu ansamblis "Otrada", ansamblis "Atvariņi", mūzikas autors V.Pizāns. Pavadījumu spēlēja k/n "Enerģētiķis" pūtēju orķestris.


Skolas informātikas olimpiāde 5.-7.klasēm 15. janvārī

Rezultāti: 1.vieta - Valdis Jāzeps Valainis (7.d), Artis Vijups (6.c), Jēkabs Čudars (5.c);
2.vieta - Nils Eisaks (7.d), Rasma Sandra Knipše (6.c), Lūkass Ulmanis (5.c). Viņi piedalīsies novadu apvienības olimpiādē 8.februārī Ķekavā.


1.d klase ar skolotāju Kristīni ir izveidojuši 2 animācijas filmiņas. Lasīt un skatīt.


Noslēdzies StartIT programmēšanas konkurss "Izrotā savu Ziemassvētku eglīti!" un zināmi rezultāti 4. janvārī

Rasma Sandra Knipše un Ričards Kristers Knipšis piedalījās konkursā un iekļuva to 46 skolēnu sarakstā, starp kuriem tika meklēts konkursa uzvarētājs. Uzvarētāju noteica balsojums un StartIT komandas vērtējums.
Rasmas Sandras eglīte
Ričarda Kristera eglīte

Prieks, ka Ričards Kristers ir viens no trim konkursa uzvarētājiem. Viņa balva - visu atzinība un skaļrunis Samsung EO-SG900D LEVEL BOX mini. Sveicam!


Ziemassvētkus gaidot

Pirmā semestra noslēgums 18.decembrī

Skola lepojas ar 207 skolēniem, kuri semestri pabeidza ar labām un teicamām sekmēm. 89 no viņiem saņēma 1. pakāpes Atzinības rakstu, 53 - 2.pakāpes un 65 - 3.pakāpes.
Skolas direktore Vera Kalniņa uz pasākumu aicināja 7.-12.klašu mācībās vislabākos, lai pateiktu paldies par padarīto darbu. Viņi ir 48!

Ziemassvētku koncerts 11.decembrī

Koncerts bildēs

Foajē Ziemassvētku noformējumu veidoja skolotājas Inga, Gunta un Laura. Par svētku tuvošanos liecina arī rūķu cepures logos un uz klašu durvīm.
Visu Adventes laiku nedēļa sākas ar Pasaku rītu katrai klasei.
30. novembra rītā skolotājus sagaidīja patīkams pārsteigums - Pasaku rīts viņiem, ko pēc pirmās stundas organizēja skolēnu padome. Paldies viņiem par sarūpēto svētku mirkli!


9.-12.klašu jaunieši tiekas ar Mārtiņu Pļaviņu 10.decembrī

2012.gada vasaras olimpisko spēļu bronzas medaļas laureāts pludmales volejbolists Mārtiņš Pļaviņš tikšanās laikā


BildesLottes pārsteiguma balva 3.c klasei!

Novembra mēnesī 3.c klase ar skolotāju Agitu piedalījās AS Aldaris rīkotajā konkursā „Uzzīmē limonādes Lotte Ziemassvētku apsveikuma kartīti” un saņēma pārsteiguma balvu - Lottes limonādi.


Dambretes turnīrs 24. oktobrī

Turnīra fotogrāfijas šeit.

Paldies par tiesāšanu, rezultātu apkopojumu un bildēm galvenajam tiesnesim Vitautam Budreikam!


"Atvariņi" viesojas PII "Jāņtārpiņš" 24. oktobrī

Vokālais ansamblis "Atvariņi" uzstājas ar koncertprogrammu "Raibas dziesmas rudenī"


Mūsu frisbijisti - labākie! 21. novembrī

Viņi izcīnīja 1. vietu Latvijas Jaunatnes Frisbija čempionāta 2015 jauktajā grupā


Svinam Latvijas 97. dzimšanas dienu 17. novembrī

Rīts iesākās ar svinīgo līniju skolas pagalmā, kurā kopā ar vokālo ansambli "Atvariņi" dziedājām Latvijas himnu, skolotāja Inga Vītuma-Brūvere atsauca atmiņā 1918. gada notikumus, direktore, turpinot skolotājas Brigitas Mežgales-Turlajas iedibināto tradīciju, ar piemiņas grāmatām un baloniem valsts karoga krāsās sveica klašu izvirzītos skolēnus. Paldies izskanēja arī tiem 14 skolēniem un skolas absolventam Dināram Joninam, kas kopā ar skolotāju Brigitu 30. oktobrī piedalījās akcijā "Simtozolu meži simtgadu Latvijai". 17 ozolu stādi tika atvesti uz Salaspili, un viens tūlīt pēc svinīgās līnijas tika iestādīts pie skolas blakus jau lielajiem ozoliem. Jaunsargu pulciņa vadītājs Kristaps Kancāns paziņoja labākos komandierus un klases Lāčplēša dienas sacensībās. Labāko komandieru godu izpelnījās 3 meitenes! Labākās klases - 7.d un 8.b. Skanot M.Bičukas un U.Poļa-Polīša dziesmai "Pasaule", gaisā tika palaisti baloni ar sveicieniem Latvijai dzimšanas dienā. Tam sekoja klases stundas "Brīvības piemneklim 80". Garajā starpbrīdī skolotāja Anna Priedeslaipa aicināja 7.-12.klašu skolēnus un skolotājus uz patriotisko dziesmu dziedāšanu.
Šī diena bija ieskaņa svētkiem, kurus 18. novembrī turpināsim svinēt ģimenēs.

Ieskats norisēs


Mārtiņdienas tirgus sākumskolas korpusā 10. novembrī


"Salaspils mazās zvaigznītes 2015" 7. novembrī


Sākumskolēnu sacensības dambretē 7. novembrī

Salaspils 1.vidusskolā notika individuālās sacensības dambretē sākumskolas skolēniem projekta "Domāšanas attīstība bērniem ar dambretes spēli" ietvaros. Sacensībās piedalījās 80 skolēni no 9 skolām. Mārtiņam Sjomkānam izcils sniegums - 1.vieta 3.klašu grupā, kā arī 1.vieta kopvērtējumā starp visiem dalībniekiem, Ričardam Pinkulim 3.vieta 4.klašu grupā.

Mūsu dambretisti ar skolotāju Ilzi Čudari


Izglītības programmas „Iespējamā misija” jaunie dalībnieki pie Valsts prezidenta 2. novembrī

Aija Upīte un Artjoms Ļipins, tiekoties ar Valsts prezidentu un izglītības un zinātnes ministri.


Latvijas skolēnu 69.spartakiāde mini handbolā 24. oktobrī

Meitenēm - 2. vieta,

zēniem - 3. vieta


15. Prāta sporta spēles "Zemgale 2015" 24. oktobrī

Prāta spēļu un dambretes pulciņu dalībnieki Dobelē piedalījās Prāta sporta spēļu sacensībās.

Apsveicam Mārci Drēviņu (3.d kl.) ar iegūto 1. vietu domino jauniešu grupā!


10. klases iesvētības 23. oktobrī
sportiskā gaisotnē

Muzikāli sportiskas aktivitātes 11.klase desmitajiem bija sarūpējusi visas dienas garumā. Malači - 11.klase!


Sākumskolas runas konkurss notika 20. un 21. oktobrī

Konkursa laureāti
Lasīt vairāk


5. klašu iesvētības 20. oktobrī

Klasēm jātiek galā ar skolēnu padomes sagatavotiem uzdevumiem

Noslēgumā skolēnu padome paziņoja uzdevumu izpildes rezultātus, un pēc zvēresta nodošanas visi piektklasnieki tika uzņemti pamatskolēnu pulkā


Skolu starpnovadu futbola sacensības Olainē 13. oktobrī

Mūsu C grupas zēni izcīnīja godpilno 3. vietu. Sveicam!


2015./16.m.g. sākums

Šajā mācību gadā skolā strādā 4 Iespējamās misijas skolotāji

1. septembrī skolas durvis vēra 830 skolēni, no tiem 118 pirmklasnieki.

1.a klase ar skolotāju Viju Griestiņu

1.b klase ar skolotāju Ingu Grimu

1.c klase ar skolotāju Sintiju Lauri

1.d klase ar skolotāju Kristīni Daņiļeviču

1.e klase ar skolotāju Sandru Gotovsku

Par muzikālo noformējumu gādāja Koris "Sonāre" ar skolotāju Lāsmu


Skolēnu sasniegumi 2015./16.m.g.

Valsts mēroga olimpiādes, konkursi, sacensības

Eliass Valters (10. klase) - galvenā balva Eiropas Parlamenta Informācijas biroja organizētajā konkursā vidusskolēniem "Kibernauta piedzīvojumi".

Ričards Kristers Knipšis (8. klase) - Viens no 3 uzvarētājiem StartIT programmēšanas konkursā "Izrotā eglīti!", 2. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē, 2. vieta Profesora Cipariņa konkursā (sk. Zanda Nelsone), 3. vieta Latvijas lingvistikas olimpiādē, 3. vieta starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs-2016" (sk. Zanda Nelsone).

Artis Vijups (6. klase) - 2. vieta atklātajā datorikas olimpiādē, (sk. Ieva Hermane), 2. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē, 2. vieta Jauno matemātiķu konkursā (sk. Ieva Pudža, Aiga Priedniece), 3. vieta Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātajā angļu valodas konkursā (sk. Maija Rozenšteine).

Rasma Sandra Knipše (6. klase) - 1. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē, 1. vieta Jauno matemātiķu konkursā (sk. Ieva Pudža, Aiga Priedniece).

Apvienotā komanda (Arvīds Orlovskis, Helēna Orlovska, Emīls Elksnītis, Digna Maldere, Elizabete Putniņa, Gregors Matīss, Violeta Latiņina) (9. - 10. klase) - 1. vieta Latvijas Jaunatnes frisbija čempionātā (sk. Valda Kublicka).

Ieva Šņepste (12. klase) - FIT4Jobs datorlietošanas pamatprasmju testa uzvarētāja.

Gunda Freidenfelde (7. klase) - jaunrades konkursa „Dzīve kā palete, raiba un krāsaina…”, kas veltīts Jaņa Rozentāla 150. dzimšanas dienai, laureāte (sk. Anita Voras).

Vineta Bojāre (6. klase) - 2. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē, (sk. Zanda Nelsone, Aiga Priedniece).

Komanda (Frederiks Jēgeris, Artis Vijups, Toms Zvirgzdiņš, Dāvis Ozoliņš, Polīna Slivacka, Aleksandra Gorbačenko, Anete Orinska) (6. klase) - 1. vieta Lego robotu sacensībās sesijā "Pamatvērtības" (sk. Ieva Pudža, Sandijs Krastiņš, Ruta Ilgaža).

Komanda (Krišjānis Āboltiņš, Rainers Eilonens, Ritvars Vaivods, Mārtiņš Zaķis, Tīna Osīte, Alise Evelīna Toča) (3.-4. klase) - 1. vieta sākumskolu dambretes čempionātā (sk. Ilze Čudare).

Kristiāns Francis Cagulis (6. klase) - 3. vieta starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs-2016" (sk. Ruta Ilgaža).

Ervīns Karavackis (4. klase) - 3. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē "Tik vai Cik?" (sk. Ilze Čudare).

Komanda (Sandra Dombrovska, Sabīne Endija Strože, Laura Enija Meirāne, Alīse Daine, Emīls Elksnītis) (10. - 12. klase) - 3. vieta Latvijas Universitātes organizētajā eksakto zinātņu konkursā (sk. Dace Bērtule).

Alise Ungure (6. klase) - atzinība atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone).

Jēkabs Čudars (5. klase) - atzinība atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Linda Krastiņa).

Reģionālās sacensības un konkursi

Aleksandra Kasakovska (8. klase) - 1. vieta Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Ričards Kristers Knipšis (8. klase) - 3. vieta Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Zēnu komanda (4. - 5. klase) - 3. vieta basketbola sacensībās Zemgales reģionā (sk. Valdis Razumovskis).

"Lakstīgalas" (Leo Kristians Spūle, Terēze Petkeviča, Agneta Kubiļus, Vita Binduka, Frīda Binduka, Arta Vagale, Līva Siliņa) (2. - 6. klase) - 1. pakāpe latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās "Lakstīgala 2016" Pierīgas reģionā(sk. Aija Pizāne).

Komanda (Lūkass Ulmanis, Jēkabs Čudars, Anna Geižāne, Paula Vasariete, Markuss Ulmanis) (3. - 5. klase) - 1. pakāpe Daugavkrastu (Ikšķile, Lielvārde, Ogre, Salaspils) reģiona teātra sporta turnīrā (sk. Anda Vaivade).

Komanda (Grieta Ieviņa, Artis Vijups, Miks Aksels Apermanis, Ieva Rūtiņa-Rūtenberga, Ieva Rence, Ričards Kristers Knipšis) (6. - 8. klase) - 2. vieta vēstures un sociālo zinību olimpiādē Pierīgas reģionā (sk. Annija Bergmane, Daina Tauriņa, Inga Vītuma-Brūvere).

Komanda (Alise Sainakova, Toms Čudars, Kristīne Vancāne) (10. - 11. klase) - 2. pakāpe Daugavkrastu (Ikšķile, Lielvārde, Ogre, Salaspils) reģiona teātra sporta turnīrā (sk. Anda Vaivade).

Komanda (Ieva Rūtiņa-Rūtenberga, Rihards Buls, Daniela Vanceviča, Linda Daugule, Mārtiņš Smirnovs) (7. klase) - 2. pakāpe Daugavkrastu (Ikšķile, Lielvārde, Ogre, Salaspils) reģiona teātra sporta turnīrā (sk. Anda Vaivade).

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienībā

Sandra Dombrovska (12. klase) - 1. vieta politikas zinību olimpiādē, 2. vieta filozofijas olimpiādē (sk. Daina Tauriņa).

Sabīne Endija Strože (12. klase) - 1. vieta filozofijas olimpiādē (sk. Daina Tauriņa).

Niks Stafeckis (9. klase) - 1. vieta konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Ruta Ilgaža).

Eva Linde (7. klase) - 1. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Artis Vijups (6. klase) - 1. vieta konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Ieva Pudža), 1. vieta informātikas olimpiādē (sk. Ina Kursīte), 1. vieta konkursā "Can I do it?" (sk. Maija Rozenšteine).

Jēkabs Čudars (5. klase) - 1. vieta informātikas olimpiādē (sk. Ieva Hermane).

Alīna Marija Dansone (4. klase) - 1. vieta latviešu valodas olimpiādē (sk. Margarita Poriete).

Diāna Pokšāne (12. klase) - 2. vieta krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē (sk. Bogdanna Kļimkoviča).

Krista Belija (11. klase) - 2. vieta vizuālās mākslas konkursā "Transformācijas" (sk. Aija Belija), atzinība angļu valodas olimpiādē (sk. Maija Rozenšteine).

Denīza Rakstiņa (7. klase) - 2. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Ieva Rūtiņa-Rūtenberga (7. klase) - 2. vieta atklātajā meiteņu mājturības olimpiādē "Rudens" (sk. Evita Pauriņa).

Tomass Kontrims (5. klase) - 2. vieta konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Linda Krastiņa).

Jana Šuļaka (10. klase) - 3. vieta krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē (sk. Bogdanna Kļimkoviča).

Niks Stafeckis (9. klase) - 3. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Aleksandra Kasakovska (8. klase) - 3. vieta vācu valodas olimpiādē (sk. Inese Labanovska).

Ričards Kristers Knipšis (8. klase) - 3. vieta vācu valodas olimpiādē (sk. Inese Labanovska).

Rasma Sandra Knipše (6. klase) - 3. vieta informātikas olimpiādē (sk. Iveta Beļska).

Irbe Strūģe (5. klase) - 3. vieta konkursā "Can I do it?" (sk. Lūcija Sniķere).

Kristiāna Eglīte (5. klase) - 3. vieta atklātajā meiteņu mājturības olimpiādē "Rudens" (sk. Evita Pauriņa).

Eva Evelīna Kļaviņa (4. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Ilze Čudare).

Justs Vidzis (1. klase) - 3. vieta konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Inga Grima).

Ieva Šnepste (12. klase) - atzinība informātikas olimpiādē (sk. Silvija Zālīte).

Viviāna Nikonova (11. klase) - atzinība angļu valodas olimpiādē (sk. Maija Rozenšteine).

Alīse Daine (10. klase) - atzinība informātikas olimpiādē (sk. Silvija Zālīte).

Sanija Puriņa (6. klase) - atzinība vizuālās mākslas konkursā "Transformācijas" (sk. Aija Belija).

Krists Vidzis (4. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Māra Jasaite).

Anete Orinska (2. klase) - atzinība latviešu valodas olimpiādē (sk. Diāna Penka).

Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienībā

Toms Čudars (11. klase) - 1. pakāpe skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

Ričards Kristers Knipšis (8. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone).

Artis Vijups (6. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Ieva Pudža, Aiga Priedniece).

Daniela Vanceviča (7. klase) - 1. pakāpe skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

Justīne Zaharova (7. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone).

Rasma Sandra Knipše (6. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Ieva Pudža, Aiga Priedniece).

Jēkabs Čudars (5. klase) - 2. pakāpe skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade), 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Linda Krastiņa).

Anna Gulbe (2. klase) - 2. pakāpe skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

Kristiāns Francis Cagulis (6. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Ruta Ilgaža, Aiga Priedniece).

Karīna Elizabete Valtere (8. klase) - atzinība latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. Laima Pamiljane).

Hugo Skujenieks (6. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone, Aiga Priedniece).

Vineta Bojāre (6. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone, Aiga Priedniece).

Lūkass Ulmanis (5. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Linda Krastiņa).

Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienībā

Una Nelsone (1. klase) - 1. vieta vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Gunta Lagzdiņa).

Agate Umbraško (3. klase) - 2. vieta vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Gunta Lagzdiņa).

Madara Grantiņa (1. klase) - 2. vieta vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Gunta Lagzdiņa).

Anna Gulbe (2. klase) - atzinība vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Gunta Lagzdiņa).

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienībā

Jānis Gotļevskis (12. klase) -1. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja), 3. vieta konkursā "Pazīsti savu organismu!" (sk. Dace Bērtule).

Vokālais ansamblis "Atvariņi" (1. - 7. klase) - 1. pakāpe vokālās mūzikas konkursa "Balsis" 1. kārtā (sk. Aija Pizāne).

Zēnu komanda (4. - 5. klase) - 1. vieta basketbola sacensībās (sk. Valdis Razumovskis).

Zēnu komanda (4. - 5. klase) - 1. vieta tautas bumbas sacensībās (sk. Valda Kublicka, Oskars Laurens).

Zēnu komanda (3. - 4. klase) - 1. vieta minibasketbola sacensībās (sk. Valdis Razumovskis).

Sandra Dombrovska (12. klase) - 2. vieta konkursā "Pazīsti savu organismu!" (sk. Dace Bērtule).

Zēnu komanda (6. - 7. klase) - 2. vieta basketbola sacensībās (sk. Valdis Razumovskis).

Zēnu komanda (7. - 9. klase) - 2. vieta basketbola sacensībās (sk. Valdis Razumovskis).

Zēnu komanda (6. - 7. klase) - 3. vieta futbola sacensībās (sk. Valdis Razumovskis).

Meiteņu komanda (4. - 5. klase) - 3. vieta tautas bumbas sacensībās (sk. Valda Kublicka, Oskars Laurens).

Toms Čudars (11. klase) - atzinība ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Sporta sacensības vieglatlētikā

Māris Birziņš (12. klase) - 1. vieta augstlēkšanā un šķēpa mešanā (sk. Valda Kublicka).

Gregors Matīss (10. klase) - 1. vieta 110 m barjerskrējienā un tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Arvīds Žanis Orlovskis (10. klase) - 1. vieta lodes grūšanā un 400 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Diāna Pokšāne (12. klase) - 1. vieta šķēpa mešanā, 2. vieta lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Mārtiņš Rencis (10. klase) - 1. vieta 1500 m skrējienā, 2. vieta šķēpa mešanā (sk. Valda Kublicka).

Jauniešu komanda (M.Rencis, M.Birziņš. G.Matīss, E.Elksnītis) (10. - 12. klase) - 1. vieta 4 X 100 m stafetē (sk. Valda Kublicka).

Zēnu komanda (M.Ozols, K.Salmanis, L.Ulmanis, K.Kazakupčs) (5. - 6. klase) - 1. vieta 4 X 100 m stafetē (sk. Valda Kublicka, Valdis Razumovskis).

Zēnu komanda (D.Lazdiņš, R.Pinkulis, M.Straškevičs, K.Āboltiņš) (4. klase) - 1. vieta 4 X 100 m stafetē (sk. Valda Kublicka, Oskars Laurens).

Digna Maldere (9. klase) - 1. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Sandris Vaitkevičs (8. klase) - 1. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Zane Freimane (7. klase) - 1. vieta vieglatlētikas četrcīņā "Draudzība" (sk. Valda Kublicka).

Ieva Rūtiņa-Rūtenberga (7. klase) - 1. vieta vieglatlētikas četrcīņā "Draudzība" (sk. Valda Kublicka).

Gundega Gabrane (7. klase) - 1. vieta vieglatlētikas četrcīņā "Draudzība" (sk. Gunita Šale).

Nikola Barone (6. klase) - 1. vieta vieglatlētikas četrcīņā "Draudzība" (sk. Valda Kublicka).

Loreta Ķikuste (6. klase) - 1. vieta vieglatlētikas četrcīņā "Draudzība" (sk. Valdis Razumovskis).

Samanta Davidova (6. klase) - 1. vieta vieglatlētikas četrcīņā "Draudzība" (sk. Valdis Razumovskis).

Markuss Ozols (6. klase) - 1. vieta 800 m skējienā, 60 m sprintā, 2. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Ričards Pinkulis (4. klase) - 1. vieta 300 m skējienā un bumbiņas mešanā (sk. Oskars Laurens).

Krišjānis Āboltiņš (4. klase) - 1. vieta 60 m sprintā un tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Roberts Bleidels (3. klase) - 1. vieta 600 m skējienā, 2. vieta 300 m skrējienā (sk. Oskars Laurens).

Krists Vidzis (4. klase) - 1. vieta 60 m barjerskējienā, 2. vieta 600 m skrējienā (sk. Oskars Laurens).

Annija Stepiņa (5. klase) - 2. vieta tāllēkšanā, augstlēkšanā un 60 m sprintā (sk. Valda Kublicka).

Emīls Elksnītis (10. klase) - 2. vieta 100 m skrējienā un tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Matīss Čudars (8. klase) - 2. vieta šķēpa mešanā un augstlēkšanā (sk. Valdis Razumovskis).

Vladislavs Sarkans (10. klase) - 2. vieta lodes grūšanā, 3. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Ģirts Freimanis (9. klase) - 2. vieta tāllēkšanā, 3. vieta 100 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Endijs Lagzdiņš (7. klase) - 2. vieta 110 m barjerskrējienā, 3. vieta vieglatlētikas četrcīņā "Draudzība" (sk. Gunita Šale).

Lūkass Ulmanis (5. klase) - 2. vieta 300 m skrējienā un 60 m sprintā (sk. Valda Kublicka).

Mareks Straškevičs (4. klase) - 2. vieta bumbiņas mešanā, 3 vieta 300 m skrējienā (sk. Oskars Laurens).

Katrīna Zaķe (10. klase) - 2. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Violeta Latiņina (10. klase) - 2. vieta 400 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Madara Gabrāne (9. klase) - 2. vieta 400 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Estere Ozola (9. klase) - 2. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valdis Razumovskis).

Imants Ilgažs (9. klase) - 2. vieta 400 m skrējienā (sk. Valdis Razumovskis).

Lauris Rodrigo Zariņš (9. klase) - 2. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valdis Razumovskis).

Kristiāna Poļakova (8. klase) - 2. vieta lodes grūšanā (sk. Gunita Šale).

Evelīna Mažoriņa (4. klase) - 2. vieta augstlēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Meiteņu komanda (A.E.Toča, E.Mažoriņa, E.Stepurova, I.Gabrāne) (3. - 4. klase) - 2. vieta 4 X 100 m stafetē (sk. Valda Kublicka, Oskars Laurens).

Elizabete Putniņa (9. klase) - 3. vieta 400 m skrējienā un tāllēkšanā(sk. Valda Kublicka).

Rasma Sandra Knipše (6. klase) - 3. vieta 800 m un 300 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Aiga Zaharevska (12. klase) - 3. vieta šķēpa mešanā (sk. Valda Kublicka).

Helēna Orlovska (10. klase) - 3. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Jauniešu komanda (V.Garanča, V.Latiņina, A.Zaharevska, H.Orlovska) (10. - 12. klase) - 3. vieta 4 X 100 m stafetē (sk. Valda Kublicka).

Laura Nikolajeva (9. klase) - 3. vieta šķēpa mešanā (sk. Valda Kublicka).

Ņikita Pavlovs (8. klase) - 3. vieta 800 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Roberts Ceplis (8. klase) - 3. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Edijs Putniņš (7. klase) - 3. vieta vieglatlētikas četrcīņā "Draudzība" (sk. Valda Kublicka).

Eduards Fiļimonovs (6. klase) - 3. vieta vieglatlētikas četrcīņā "Draudzība" (sk. Valda Kublicka).

Artūrs Šubrauskis (6. klase) - 3. vieta vieglatlētikas četrcīņā "Draudzība" (sk. Valda Kublicka).

Linda Briede (6. klase) - 3. vieta lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Kārlis Kazakupčs (6. klase) - 3. vieta 300 m skrējienā (sk. Valdis Razumovskis).

Kristaps Salmanis (6. klase) - 3. vieta 800 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Mārtiņš Zuments (5. klase) - 3. vieta lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Kristiāns Artis Pastors (4. klase) - 3. vieta 600 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Niks Edgars Austrums (4. klase) - 3. vieta bumbiņas mešanā (sk. Oskars Laurens).

Ieva Gabrāne (4. klase) - 3. vieta 60 m sprintā (sk. Oskars Laurens).

Marta Elizabete Siliņa (4. klase) - 3. vieta 300 m skrējienā (sk. Oskars Laurens).

Meiteņu komanda (L.Nikolajeva, M.Vjakse, M.Gabrāne, D.Maldere) (9. klase) - 3. vieta 4 X 100 m stafetē (sk. Valda Kublicka).

Zēnu komanda ( M.Čudars, I.Ilgažs, D.Volkovs, Ģ.Freimanis) (8.-9. klase) - 3. vieta 4 X 100 m stafetē (sk. Valda Kublicka, Valdis Razumovskis).

Kopvērtējums
1.vieta „Vidusskolu kausā” jauniešiem
3.vieta „Vidusskolu kausā” jaunietēm
3.vieta „Jauno vieglatlētu kausā” meitenēm
3.vieta „Jauno viegletlētu kausā” zēniem

Kopvērtējums vieglatlētikas četrcīņā "Draudzība"
Meiteņu komanda (Z.Freimane, I.Rūtiņa-Rūtenberga, G.Gabrane, N.Barone, L.Ķikuste, S.Davidova) (6. - 7. klase) - 1. vieta ar 984 punktiem, izcīnītas tiesības startēt Zemgales reģiona finālsacensībās (sk. Valda Kublicka, Gunita Šale, Valdis Razumovskis).

Ikšķiles, Ķekavas, Salaspils novadu apvienībā

Ieva Šņepste (12.klase) - 2. vieta vēstures olimpiādē (sk. Inga Vītuma-Brūvere).