, . gada . .


Visa informācija par uzņemšanu 2023./2024.m.g. 1. klasē NORMATĪVIE DOKUMENTI/uzņemšanas noteikumi.

JAUNS! Profesionāļus ar augstāko izglītību aicina kļūt par “Mācītspēks” skolotājiem. Pieteikšanās līdz 2. aprīlim. VAIRĀK...

Skolēnu autobusu kustības grafiku skatīt sadaļā Par mums/Skolēnu autobusi.


Bērni - tie esam mēs paši. Mūsu gara bagātība vai mūsu gara nabadzība. Mūsu pārveidotās sejas un mūsu pārveidotā ticība. Koki nākamās vasaras lapas neredz, cilvēki- redz. Nav citas ieiešanas nākotnē kā caur bērniem.

Lai sakrātā saules gaisma aprīļa mēnesī mums palīdz ik dienu, ik brīdi no iesāktā nenovērsties un vienmēr teikt možu "Labrīt!"

Katru dienu pa domai, pa teikumam, gaismas staram un atklāsmes brīnumam, katru dienu pa atziņai prātīgai ievīt gudrības audumā! Lai izdodas! Saulainu noskaņojumu šajā mēnesī! Lai Lieldienu prieks stiprina saticību, dvēseles gaišumu, mīlestību un sapratni vienam pret otru!

Talantu šovs sākumskolas klašu skolēniem

Turpinot pirms pandēmijas aizsākto tradīciju, mūzikas skolotāja Gita Kalniņa 27. un 29. martā organizēja divus skaistus koncertus, kur sākumskolas skolēniem bija iespēja parādīt savus īpašos talantus skolas biedriem, skolotājiem un vecākiem.IESKATAM
Paldies dalībniekiem, organizatoriem un atbalstītājiem par radīto svētku noskaņu!


Sveicam starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādes laureātus!

1. vietu un tiesības piedalīties valsts olimpiādē izcīnījis Gusts Matīss Apermanis (12.b), 3. vietu izcīnījuši Uvis Gūtmanis (9.c) un Markuss Dreiks Jansons (11.b), atzinību - Toms Dobriks (11.b). Īpaši priecājamies par Uvi, kurš ļoti veiksmīgi konkurējis ar vidusskolēniem. Paldies laureātiem un viņu skolotājai Brigitai Mežgalei-Turlajai!


Sveicam starpnovadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa "Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi" laureātes!

Salaspils, Olaines, Ķekavas un Mārupes novadu apvienībā 2. vietu ir ieguvusi 4.d klases skolniece Arta Krūmiņa, 3. vietā - 4.b klases skolniece Marta Krēsliņa un 1.d klases skolniece Kamēlija Tokareva, bet pie atzinības tikusi 4.b klases skolniece Emīlija Priedeslaipa. Paldies par ieguldīto darbu mūsu meitenēm un skolotājai Intai Veinšteinai!


Erudīcijas konkurss "Vai esi gudrākais?" 8. klašu skolēniem

23. marta pēcpusdienā skolas multifunkcionālajā zālē risinājās fināls erudīcijas konkursam "Vai esi gudrākais?" 8. klašu skolēniem, kurā bija iespēja pārbaudīt un pilnveidot savas zināšanas par vēsturi, mākslu, dabu, zinātni, sportu un citām aktuālām tēmām no mācību satura.
Pārvarot trīs kārtas, pirmajā trijniekā ierindojās 8.c klases skolēni - 1. vieta Katei Bērziņai, 2. vieta Ivo Kokinam, 3. vieta Ritvaram Platpīram.
Paldies skolotājiem par atbalstu jautājumu izveidē, skolēnu padomei par organizāciju un pasākuma vadīšanu. Uz tikšanos aprīlī!


Metodisko ideju birža 2023

Kamēr skolēni bauda pavasara brīvlaiku, skolotāji māca un mācās, kā, izmantojot jaunus rīkus un metodes, mācību procesu padarīt efektīvāku, interesantāku un jēgpilnāku. Par to pārliecinājāmies Salaspils novada pašvaldības organizētajā "Metodisko ideju biržā 2023", kura 15. martā mājvietu rada mūsu skolā, lai kopā pulcinātu Salaspils, Ķekavas, Mārupes un Olaines novada pedagogus. Ikvienam bija iespēja iepazīties ar 46 metodiskajām izstrādnēm. Mūsu vislielākais PALDIES! kolēģēm Inesei Musatovai, Janai Bisterei, Intai Veinšteinai, Annai Romanovai, Laimai Pamiljanei un Egijai Jevdokimovai par izcilo veikumu, ko prezentēt kolēģiem! Vairāk var uzzināt, aplūkojot FOTOGRĀFIJAS.


Sveicam starpnovadu 5.-8. klašu matemātikas olimpiādes 15 laureātus!

Esam patiesi lepni un priecīgi paziņot, ka mums ir tik daudz lielisku matemātiķu. 1. vietu izcīnīja 8.c klases skolniece Anna Katrīna Priževoite, 2. vietā ierindojās Elizabete Lapiņa (7.e), Aleksandrs Tupe (6.c) un Toms Tenteris (5.c), 3. vietā - Mārtiņš Žeibe (8.c), Faress Tabakhs (6.c), Ralfs Leo Vējš (5.e) un Jānis Logins (5.b), atzinība - Ivo Kokinam (8.c), Justam Vidzim (8.c), Laurai Mickānei (7.c), Tīnai Letīcijai Bolei (7.e), Madarai Upeniecei (7.e), Elzai Viļumai (6.c) un Emīlam Liepiņam (5.e). Paldies Jums!
Paldies arī skolotājām Rutai Ilgažai, Dacei Kontrimienei, Vēsmai Saliņai, Baibai Terēzai Petrovai un Nadeždai Pavlovai!


Projekta "Zelta ziedi" animācijas darbnīcu radošā burvība jeb …jautri-skanoši un puķaini-radoši pavadīta svētdiena…

Salaspils Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā 2023. gada 12. martā skolēni sapulcējās dabas, animācijas, mūzikas un mākslas darbnīcās. Darbnīcās laiks pagāja nemanot, aizrautīgi kopā darbojoties un ieklausosties gudrībās, ko stāstīja darbnīcu vadītāji – Salaspils 1. vidusskolas animācijas pulciņa un TJN ”Annas 2” skolotāja, režisore-animatore Dace Liepa, studijas “AtomArt” animatore Silva Utāne, biedrības “AIMC” datormāksliniece Maija Marija Ozola, gleznotāja Sandra Sabīne Jaundaldere, NBD Izglītības darba speciāliste Dace Miezīte un Salaspils 1. vidusskolas vokālā ansambļa “Atvariņi” vadītāja Aija Pizāne. Skolēni ieinteresēti uzdeva jautājumus un stāstīja savus novērojumus. Tad bērni, uzzinājuši dabas un animācijas noslēpumus, uzbūra paši ziedu dārzu un čakli ķērās pie darba. Fantazēt, zīmēt, izkrāsot, izgriezt, kustināt un fotografēt – bērniem tā bija kā rotaļa, kurā viss atdzīvojas, un tā nemanot radās pirmās epizodes skolēnu veidotai animācijas filmai “Zelta ziedi”.
Salaspils 1.vidusskola kopā ar biedrību “Attīstības un inovācijas mācību centrs” un Nacionālo botānisko dārzu 2023. gadā realizē Salaspils kultūras projektu “Zelta ziedi” (kultūras projekts Nr. ADM/1-7.4/22/19).

Skatīt FOTOGRĀFIJAS


Uvis godam pārstāv skolu un novadu apvienību Latvijas informātikas olimpiādē

3. martā Bauskā noslēdzās Latvijas informātikas olimpiādes valsts posms, kas ilga 3 dienas. Ar Atzinības rakstu tika novērtēts 9.c klases skolnieka Uvja Gūtmaņa veikums (attēlā). Lepojamies ar Tevi, Uvi, sakām PALDIES Tev un atbalstītājiem, vispirms skolotājai Ievai Hermanei un absolventam Artim Vijupam par ieguldīto darbu, lai šis sasniegums būtu iespējams.


1.-3. klašu dambretes turnīrs

1. martā Salaspils 1. vidusskolā notika 1. - 3. klašu dambretes turnīrs. Tajā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits - 103. Katrā klašu grupa tika apbalvoti labākie spēlētāji starp zēniem un meitenēm atsevišķi. Par dambretes čempioni kļuva 2.a klases skolniece Anastasija Podžuka, nezaudējot nevienu partiju. 1. vietu savās klašu grupās izcīnīja Luīze Keiša, Viesturs Zemdega, Anastasija Podžuka, Reinis Strads, Adrija Putniņa un Rojs Kriķis. 2. vietu izcīnīja Elīza Osīte, Kristaps Trapiņš, Katrīna Janiša, Oskars Ziemelis, Anna Vilcāne un Ernests Ivanovs. 3. vietu izcīnīja Kristīne Sudnika, Ernests Barkāns, Agnese Kopilova, Deniss Puškarjovs, Emīlija Ceļiščeva un Artis Meinerts.
Norisi skatīt Dambretes Attīstības biedrības tīmekļvietnē.


Citas ziņas skatīt sadaļā AKTUALITĀTES.


NODERĪGAS SAITES