Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
vēsture
skolas nolikums
attīstības plāns
pašnovērtējuma ziņojums
pasākumi bildēs
jaunākie
2019./20.m.g. notikumi
2018./19.m.g. notikumi
2017./18.m.g. notikumi
2015./16.m.g. notikumi
2014./15.m.g. notikumi
2013./14.m.g. notikumi
2012./13.m.g. notikumi
2011./12.m.g. notikumi
2010./11.m.g. notikumi
2009./10.m.g. notikumi
uzņemšanas noteikumi
iekšējās kārtības noteikumi
vecākiem par kavējumiem
bibliotēka
skolas forma
ēdienkarte
atsauksmes


Noderīgas saites


2020./2021. m.g.

Salaspils 1. vidusskolā uz 2020./2021. m.g. 1. septembri mācās 1236 skolēni. Kopā ir 49 klašu komplekti.

  Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
 • Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2020./2021.m.g. mācības uzsāka 617 skolēni no 1. līdz 9. klasei.
 • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (21012111), kurā 2020./21.m.g. mācības uzsāka 162
  2. - 9. klašu skolēni.
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111), kurā 2020./21.m.g. mācības uzsāka 290 2. - 9. klašu skolēni.
 • Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (31011011), kurā 2020./21.m.g. mācības uzsāka 44 skolēni 11. un 12. klasē.
 • Vispārējās vidējās izglītības programma, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (31013011), kurā 2020./21.m.g. mācības uzsāka 36 11. un 12.kl. skolēni.
 • Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011), kurā 2020./21.m.g. mācības uzsāka 58 skolēni 10. klasēs.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2020./2021.m.g. mācības uzsāka 29 skolēni no 1. līdz 9. klasei.2019./2020. m.g.

Salaspils 1. vidusskolā uz 2019./2020. m.g. 1. septembri mācās 1151 skolēns. Kopā ir 47 klašu komplekti.

  Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
 • Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2019./2020.m.g. mācības uzsāka 391 skolēns no 1. līdz 9. klasei.
 • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (21012111), kurā 2019./20.m.g. mācības uzsāka 215
  1. - 8. klašu skolēni.
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111), kurā 2019./20.m.g. mācības uzsāka 402 1. - 9. klašu skolēni.
 • Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (3101011), kurā 2019./20.m.g. mācības uzsāka 60 skolēni no 10. līdz 12. klasei.
 • Vispārējās vidējās izglītības programma, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (3103011), kurā 2019./20.m.g. mācības uzsāka 55 10. -12.kl. skolēni.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2019./2020.m.g. mācības uzsāka 28 skolēni no 1. līdz 9. klasei.

Skolā ir 144 darbinieki, no tiem 97 pedagoģiskie darbinieki:

skolas direktors, direktora vietnieki - 6 darbinieki;
80 skolotāji;
5 interešu izglītības skolotāji;
2 izglītības psihologi;
2 speciālie pedagogi;
logopēds;
bibliotekārs.


2018./2019. m.g.

Salaspils 1. vidusskolā uz 2018./2019. m.g. 1. septembri mācās 1054 skolēni. Kopā ir 43 klašu komplekti.

  Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
 • Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2018./2019.m.g. mācības uzsāka 441 skolēns no 1. līdz 9. klasei.
 • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (21012111), kurā 2018./19.m.g. mācības uzsāka 164 1., 2. un 4. - 7. klašu skolēni.
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111), kurā 2018./19.m.g. mācības uzsāka 273 1., 2. un 4. - 8. klašu skolēni.
 • Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma (23014111), kurā 2018./19.m.g. mācības uzsāka 52 9. klašu skolēni.
 • Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (3101011), kurā 2018./19.m.g. mācības uzsāka 56 skolēni no 10. līdz 12. klasei.
 • Vispārējās vidējās izglītības programma, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (3103011), kurā 2018./19.m.g. mācības uzsāka 46 10. -12.kl. skolēni.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2018./2019.m.g. mācības uzsāka 22 skolēni no 1. līdz 8. klasei.

Skolā ir 137 darbinieki, no tiem 91 pedagoģiskais darbinieks:

skolas direktors, direktora vietnieki - 6 darbinieki;
75 skolotāji;
5 interešu izglītības skolotāji;
izglītības psihologs;
2 speciālie pedagogi;
logopēds;
bibliotekārs.


2017./2018. m.g.

7. - 12. klašu skolēni mācības uzsāk jaunajā skolas korpusā Ceru ielā 1, visus priecē labiekārtota skolas teritorija.

Salaspils 1. vidusskolā uz 2017./2018. m.g. 1. septembri mācās 970 skolēni. Kopā ir 41 klašu komplekts.

  Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
 • Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2017./2018.m.g. mācības uzsāka 508 skolēni no 1. līdz 9. klasei.
 • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (21012111), kurā 2017./18.m.g. mācības uzsāka 124 1., 4., 5., 6. un 9. klašu skolēni.
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111), kurā 2017./18.m.g. mācības uzsāka 181 1., 4.,5., 6., 7. un 9. klašu skolēns.
 • Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma (23014111), kurā 2017./18.m.g. mācības uzsāka 53 8. klašu skolēni.
 • Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (3101011), kurā 2017./18.m.g. mācības uzsāka 52 skolēni no 10. līdz 12. klasei.
 • Vispārējās vidējās izglītības programma, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (3103011), kurā 2017./18.m.g. mācības uzsāka 32 10. un 11. kl.skolēni.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2017./2018.m.g. mācības uzsāka 20 skolēni no 1. līdz 9. klasei.


2016./2017. m.g.

Salaspils 1. vidusskolā uz 2016./2017. m.g. 1. septembri mācās 884 skolēni. Kopā ir 39 klašu komplekti. Pagarinātās darba dienas grupās mācās 165 bērni.

  Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
 • Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2016./2017.m.g. mācības uzsāka 556 skolēni no 1. līdz 9. klasei.
 • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (21012111), kurā 2016./17.m.g. mācības uzsāka 92 4., 5., 8. un 9. klašu skolēni.
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111), kurā 2016./17.m.g. mācības uzsāka 103 4.,5., 6. un 8. klašu skolēni.
 • Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma (23014111), kurā 2016./17.m.g. mācības uzsāka 54 7. klašu skolēni.
 • Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (3101011), kurā 2016./17.m.g. mācības uzsāka 57 skolēni no 10. līdz 12. klasei.
 • Vispārējās vidējās izglītības programma, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (3103011), kurā 2016./17.m.g. mācības uzsāka 9 10. kl.skolēni.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2016./2017.m.g. mācības uzsāka 13 skolēni no 2. līdz 9. klasei.

Pavisam Salaspils 1. vidusskolā ir 106 darbinieki, tai skaitā 80 pedagoģiskie darbinieki. 2016./2017.m.g. sākumā skolas pedagoģisko darbinieku sadalījums ir šāds:

skolas direktors, direktora vietnieki - 5 darbinieki;
63 skolotāji;
7 interešu izglītības skolotāji;
izglītības psihologs;
speciālais pedagogs;
logopēds;
2 bibliotekāri.


2015./2016. m.g.

Salaspils 1. vidusskolā uz 2015./2016. m.g. 1. septembri mācās 830 skolēni. Kopā ir 37 klašu komplekti. Pagarinātās darba dienas grupās mācās 165 bērni.

  Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
 • Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2015./2016.m.g. mācības uzsāka 660 skolēni no 1. līdz 9. klasei.
 • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (21012111), kurā 2015./16.m.g. mācības uzsāka 37 7. - 8. klašu skolēni.
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111), kurā 2015./16.m.g. mācības uzsāka 46 5. un 7. klašu skolēni.
 • Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma (23014111), kurā 2015./16.m.g. mācības uzsāka 14 9. klašu skolēni.
 • Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (3101011), kurā 2015./16.m.g. mācības uzsāka 61 skolēns no 10. līdz 12. klasei.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2015./2016.m.g. mācības uzsāka 12 skolēni no 1. līdz 8. klasei.

Pavisam Salaspils 1. vidusskolā ir 103 darbinieki, tai skaitā 77 pedagoģiskie darbinieki. 2015./2016.m.g. sākumā skolas pedagoģisko darbinieku sadalījums ir šāds:

izglītības iestādes vadītājs, vadītāja vietnieki - 5 darbinieki;
57 skolotāji;
10 interešu izglītības skolotāji;
izglītības psihologs;
speciālais pedagogs;
logopēds;
2 bibliotekāri.


2014./2015. m.g.

Salaspils 1. vidusskolā uz 2014./2015. m.g. 1. septembri mācās 776 skolēni. Kopā ir 34 klašu komplekti. Pagarinātās darba dienas grupās mācās 174 bērni.

  Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
 • Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2014./2015.m.g. mācības uzsāka 638 skolēni no 1. līdz 9. klasei.
 • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (21012111), kurā 2014./15.m.g. mācības uzsāka 38 6. - 7. klašu skolēni.
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111), kurā 2013./14.m.g. mācības uzsāka 24 6. klašu skolēni.
 • Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma (23014111), kurā 2014./15.m.g. mācības uzsāka 16 8. klašu skolēni.
 • Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (3101011), kurā 2014./15.m.g. mācības uzsāka 52 skolēni no 10. līdz 12. klasei.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2014./2015.m.g. mācības uzsāka 8 skolēni no 6. līdz 9. klasei.

Pavisam Salaspils 1. vidusskolā ir 93 darbinieki, tai skaitā 67 pedagoģiskie darbinieki. 2014./2015.m.g. sākumā skolas pedagoģisko darbinieku sadalījums ir šāds:

izglītības iestādes vadītājs, vadītāja vietnieki - 5 darbinieki;
48 skolotāji;
9 interešu izglītības skolotāji;
izglītības psihologs;
speciālais pedagogs;
logopēds;
2 bibliotekāri.


2013./2014. m.g. uzsākam renovētā skolā

Salaspils 1. vidusskolā uz 2013./2014. m.g. 1. septembri mācās 706 skolēni. Kopā ir 32 klašu komplekti. Pagarinātās darba dienas grupās mācās 120 bērni.

  Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
 • Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2013./2014.m.g. mācības uzsāka 569 skolēni no 1. līdz 9. klasei.
 • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (21012111), kurā 2013./14.m.g. mācības uzsāka 39 5. - 6. klašu skolēni.
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111), kurā 2013./14.m.g. mācības uzsāka 23 5. klašu skolēni.
 • Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma (23014111), kurā 2013./14.m.g. mācības uzsāka 18 7. klašu skolēni.
 • Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (3101011), kurā 2013./14.m.g. mācības uzsāka 49 skolēni no 10. līdz 12. klasei.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2013./2014.m.g. mācības uzsāka 8 skolēni no 5. līdz 9. klasei.

Pavisam Salaspils 1. vidusskolā ir 88 darbinieki, tai skaitā 62 pedagoģiskie darbinieki. 2013./2014.m.g. sākumā skolas pedagoģisko darbinieku sadalījums ir šāds:

izglītības iestādes vadītājs, vadītāja vietnieki - 5 darbinieki;
48 skolotāji;
4 interešu izglītības skolotāji;
izglītības psihologs;
speciālais pedagogs;
logopēds;
2 bibliotekāri.