Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
izglītības programmas
vērtēšanas kārtība
konsultāciju grafiks
attālinātās mācības
datorika
dabaszinātnes
atbalsta komanda
karjeras izglītība

Noderīgas saites


Valstī izsludināta ārkārtējā situācija, visās izglītības iestādēs mācības notiek tikai attālināti.
Ko dara un kā jūtas skolēni, skolotāji un viņu vecāki jauno izaicinājumu laikā?

Skolas direktore Vera Kalniņa par darba turpināšanu un jauniem izaicinājumiem pašreizējā situācijā.

23. martā uzsākām attālināto mācīšanos.

Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai attālinātās mācības izdotos, ir spēja gan skolēniem, gan skolotājiem pielāgoties jaunajai situācijai, gan vecāku atbalstam. Skolotāji nedēļas laikā (brīvlaika nedēļā 16.03.-20.03.), lai pārorientētos uz jaunu mācību pieeju, ir paveikuši lielu darbu. Patiešām iepriecina skolotāju vēlēšanās apgūt jaunas metodes, lai varētu nodrošināt pēc iespējas raitāku un pilnvērtīgāku darbu sev un skolēniem. Šo nepilno divu nedēļu laikā daudzi skolotāji ir apguvuši vairāk tiešsaistes rīku nekā parasta mācību gada laikā.

Lielisks palīgs ir skolai pieslēgtais Microsoft Office pakalpojums, kur skolotāji un vecāko klašu skolēni var ne tikai izmantot ierastās biroja programmas, bet arī platformu Teams, kuru skolotāji jau veiksmīgi izmanto gan savā starpā, gan kopīgām sanāksmēm, gan arī sazinoties ar skolēniem.
Lasīt visu rakstu.


SKOLĒNU UN VECĀKU IEVĒRĪBAI!

Informējam, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 (12.03.2020.) "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.3. punktu "pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti" no
13. marta Salaspils 1. vidusskolā mācības notiek attālināti. Skolēni mācās mājās, regulāri sekojot informācijai e-klasē.

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 254 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (07.05.2020.), ar kuru ārkārtējā situācija visā valstī tiek pagarināta līdz 9. jūnijam, līdz mācību gada beigām mācības turpināsies attālināti. Aicinām iepazīties ar attālinātā mācību procesa organizāciju šeit!


Ar skolas direktores rīkojumu Nr.2-09/20/39-i no 16.04.2020. ir veiktas izmaiņas "Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā Salaspils 1. vidusskolā". Ar rīkojumu var iepazīties ŠEIT.

Par tehniskiem jautājumiem, kas rodas attālināto mācību sakarā, aicinām informēt skolas e-pastā [email protected], īsi aprakstot situāciju un norādot savu telefona numuru. IT speciālisti atbildēs ar e-pasta vēstuli vai piezvanot.

Skolas administrācija


No 25. maija skolā attālināti notika PROJEKTU NEDĒĻA.

Projekta nedēļas ietvaros trešdien, 27. maijā, notika “Mākslas radošā, garšīgā un skanīgā diena”, kur 7. -11. klašu skolēniem bija iespēja izvēlēties un izpildīt sev tīkamu dienas uzdevumu.

Mājturībā skolēni veidoja garšīgāko ēdiena recepti jebkādā veidā - dejā, dzejā, krustvārdu mīklā, stāstā, veidoja foto receptes, kā arī radoši tehniskus uzdevumus pēc Ruba Goldberga parauga.

Vizuālajā mākslā skolēni veidoja āra gleznu, ainavu vai portretu no dabas materiāliem vai sadzīves priekšmetiem, radošu, atraktīvu darbu no gleznu reprodukcijām, kukaiņus no dabas materiāliem vai sadzīves priekšmetiem.

Mūzikā darināja mūzikas instrumentus no dažādiem sadzīves priekšmetiem, dabas materiāliem, pārtikas produktiem, un to atskaņošanas demonstrēšana zīmēja "muzikālu dzīvnieku", "muzikālu putnu", "muzikālu portretu" vai kādu citu zīmējumu, izmantojot tikai mūzikas pieraksta elementus, un atskaņoja skaņu kompozīciju ar pieejamiem, esošiem priekšmetiem, dabas materiāliem vai skanošajiem žestiem.

Citi darbi šeit.

Iepazīstieties ar radoši tehniskiem uzdevumiem pēc Ruba Goldberga parauga: 1. darbs, 2. darbs, 3. darbs, 4. darbs

Skolotāji Gunta Lagzdiņa, Aija Belija, Inta Veinšteina, Evita Pauriņa, Laura Krūmiņa, Ģirts Griestiņš, Anna Priedeslaipa, Laura Zarovska, Gita Kalniņa pateicas ikvienam skolēnam par piedalīšanos šajā radošajā dienā!

Trešdienas tēma sākumskolā bija "Es pētu Latviju".

"Trešajā projektu nedēļas dienā 1. klašu skolēni, skatoties multfilmu "Laika vilcieniņš" (https://ej.uz/a8m3), iepazinās ar Latvijas vēsturi: kā Latvijā ieradās pirmie cilvēki un to, kā laika gaita mainījusies Latvijas daba - ezeri, meži, pļavas, dzīvnieki utml. Pēc mulftilmaas noskatīšanās skolēni rakstīja un zīmēja savu redzējumu par to, kā mainīsies Latvijas daba pēc 100 gadiem. Lai iepazītos ar 1.a klases skolēnu vīzijām par Latvijas nākotni, apskati fotogrāfijas!" aicina 1.a klases skolotāja Liene Liškauska.

Stāsta skolotāja Ilze Strupka: "2.e klase tiešraidēs pētīja aizsargājamu putnu ligzdošanas vietas. Tika saņemti brīnišķīgi, daudzveidīgi, krāšņi darbi gan audio veidā, gan bildēs un aprakstos. Skolēni bija cītīgi pētījuši un vērojuši putnus, ieguvuši daudz noderīgas un interesantas informācijas par putniem, uzsverot būtiskākās un aktuālākās lietas. Paldies skolēniem par lieliski veikto pētniecisko darbu!"

Otrdien 4. -11. klasēm projektu dienas temats bija “Caur valodām izproti vēsturi un sociālās zinības”, un skolēni varēja izvēlēties vienu sev tīkamāko uzdevumu. Skolēni varēja lasīt grāmatas un skatīties filmas un veidot to reklāmas plakātus, apmeklēt dažādus virtuālos muzejus un veidot pastkartes vai ieejas biļetes, kā arī iejusties kādas vēsturiskas personas ādā vai veidot jokus jeb mīmus par vēsturi. Skolotāja Annija Bergmane kopā ar valodu skolotājām veica interesantāko darbu atlasi.

Vairāki vidusskolēni noskatījās filmu "Baltie zvani" (iekļauta kultūras kanonā) un veidoja plakātu 20.gs. stilā, citi apmeklēja Imanta Ziedoņa virtuālo muzeju un veidoja pastkarti. Skolotāja Laima Pamiljane iesaka apskatīt šekojošus darbus:

2. darbs, 3. darbs.

Projektu nedēļas otrajā dienā "Es pētu tuvāko apkārtni" pirmās un otrās klases devās pārgājienā. Skolotājas Agita Grigorjeva un Sintija Laure pastāstīja, ka skolēni pārgājienā veica dažādus uzdevumus. Viņi pētīja koku mizu rakstus, mērīja pēdās koka apkārtmēru, salīdzināja, cik gara zāle pavasarī ir izaugusi trīs dažādās vietās, atzīmēja, kādus dzīvniekus ir sastapuši un augus redzējuši, rakstīja angļu valodā, kādas krāsas redzēja dabā, protams, neaizmirstot par drošību.

Šeit var redzēt, kā veicās 1.b klases skolniecei Adrianai Strelčai, bet 2.a klases skolēni novēl visiem drošu un saulainu vasaru.

Pirmās projekta dienas tēma bija “Vide man apkārt”. 7.-9. klašu skolēniem bija jādodas pārgājienā, apzinot skaistākās savas apkaimes vietas. Tāpat, bija jāpievērš uzmanība vietām, kur būtu jāveic uzlabojumi, jāiesaka tam savs risinājums. Ieskatam skolotāju Brigitas Mežgales-Turlajas un Valdas Kublickas izvēlētie 7. - 8. klašu skolēnu darbi:

Skatīt vēl: 2. darbs, 3. darbs, 4. darbs, 5. darbs, 6. darbs, 7. darbs, 8. darbs, 9. darbs, 10. darbs, 11. darbs

"Pirmajām klasēm projektu nedēļas tēma ir "Es pētu pasauli". Pirmajā dienā tēmas "Es pētu pasauli mājās" ietvaros 1.a klases skolēniem bija iespēja noskatīties dažādus eksperimentus un izvēlēties vienu, kuru pašiem veikt un aprakstīt. Kā viņiem veicās, var redzēt video," stāsta skolotāja Liene Liškauska.


Mācību gads strauji tuvojas noslēgumam, skolēni prezentē projektu darbus

Apgūstot ētikas tēmu "Laba rīcība", 1.f klases skolēni veidoja apsveikumu skolotājiem mācību gada beigās, pasakot paldies. Dārta un Elīza izveidoja sirsnīgu video apsveikumu visiem mācību priekšmetu skolotājiem. Paldies meitenēm par apsveikumu saka skolotāja Sandra Matisone, un viņai pievienojas pārējie.

"Mājturības stundā tēmas "Ornaments" ietvaros 1.d klases skolēni no dabā atrastiem materiāliem veidoja ornamentus," pastāstīja skolotāja Inita Zalaka. Viņu veikumu var apskatīt fotogrāfijās.

Datorikas skolotājas Silvijas Zālītes 6.c kl. skolēni veidoja spēles, bet 7.c kl. skolēniem tika dots uzdevums – izveidot mācībām noderīgas lietotnes. Abu klašu skolēni veidojamai programmatūrai sagatavoja arī dokumentāciju – iejutās īstu programmētāju ādā.
To, kas viņiem ir sanācis, var apskatīt "Digitālajās mācībās".

Ieskats matemātikas skolotājas Ievas Pudžas sesto klašu skolēnu paveiktajā

6.a, 6.c un 6.d klašu skolēni matemātikas stundu laikā veidoja savu sapņu dzīvesvietu, izvēloties teritorijas un ēku lielumu, kā arī teritorijas labiekārtojumu. Matemātikas projekta ietvaros skolēni nostiprināja zināšanas un prasmes: aprēķināt perimetru, laukumu, tilpumu un objektu daļu attiecību pret teritoriju, izmantot mērogu. Pēc skices uzzīmēšanas un matemātisko darbību izpildes skolēni no pieejamiem materiāliem izveidoja maketu ”Mana sapņu dzīvesvieta”.


Skolēnu padome iesaka veidus, kā lietderīgi pavadīt laiku ārkārtējās situācijas laikā. Kā? Noskaties video!


Aptauju par attālināto mācību 3. nedēļu rezultātu grafisks attēlojums

4. - 12. klašu skolēnu aptauja par attālinātajām mācībām

Aptauju aizpildīja 316 respondenti

1. - 3. klašu skolēnu vecāku aptauja par attālinātajām mācībām

Aptauju aizpildīja 182 respondenti

4. - 6. klašu skolēnu vecāku aptauja par attālinātajām mācībām

Aptauju aizpildīja 155 respondenti

Nākamās divas diagrammas parāda, cik ļoti 1. - 6. klašu skolēniem ir nepieciešama palīdzība mācību uzdevumu izpildē.

Paldies Jums, vecāki, par atbalstu un palīdzību bērnu izglītošanā šajā sarežģītajā situācijā!


Pēc pirmās attālināto mācību nedēļas IZM veica 4. - 12. klašu skolēnu un 1. - 12. klašu skolēnu vecāku aptauju. Piedāvājam skatīt aptauju rezultātus pievienotajās datnēs.
Skolēnu aptauja
Vecāku aptauja

Ieskats attālināto mācību norisē, balstoties uz skolotāju un vecāku iesūtīto informāciju un fotogrāfijām

SKATĪT fotogrāfijas

Tā skolotājas Daces Kontrimienes piektklasnieki apgūst procentus,

bet kubi top origami tehnikā


Arī pulciņi darbojas

Tāpat kā mācību stundas, arī pulciņu darbība nav apstājusies. Mazie “Dzīparēni” un ritmikas pulciņa skolēni dejo lieluzveduma un modernās dejas; kori un “Atvariņi” dzied dziesmas brīvajā laikā; folkloras pulciņa skolēni paši veido savus mūzikas instrumentus; no lego konstruē pavasara puķes un taureņus; radošajās nodarbībās un lidmodelismā no papīra top zaķi un lidmašīnas, kustības iegūst roboti - mašīnas. Lieldienu ticējumi un ludziņa “Svešiniece puķu dobē” izskanēja ģimenēs, kuru skolēni bija saņēmuši teātra skolotājas uzdevumu. Izrādās, ka ģimenēs tiek organizēti dambretes turnīri. Interesantus uzdevumus veic skolēni, kuri diskutē un debatē latviski. Turēsim īkšķus arī par vizuālās mākslas pulciņa skolēniem, kuri pieteikušies dažādiem konkursiem - ilustrē Friča Bārdas dzeju, H.K. Andersena Papīra pasaku un zīmē zivju dzenīti Latvijas Ornitoloģijas biedrībai. Un vēl - aprīļa beigās iznāks arī skolas avīzes “Logs” kārtējais numurs.
Lai mums visiem izdodas!
SKATĪT vairāk.


PALIEC MĀJĀS!

Skolotāja Silvija Zālīte: "Arī programmēšanā parādās aktuālais saturs. Vai pamanījāt, ka zēnam ir aizsargmaska?
Izpildot stundas uzdevumu, kur Gusts sagaida marsiešus un meitenēm dāvina sarkanu lentu, bet zēniem zilu tauriņu, atpazīstot viņus pēc sveiciena - "Hova!" puišiem un "Alio!" meitenēm, 7.c klases Alise un Anna kopā ar marsiešiem visus aicina palikt mājās."

"Kaut šobrīd esam attālināti viens no otra un klases stundas nenotiek, mēs jūtam viens otru un nekas nav apstājies - mēs mācāmies, strādājam, spēlējamies un atrisinām visgrūtāko uzdevumu - palikt mājās!" 5.c kl. audzinātāja Gunta Lagzdiņa.

SKATĪT skolēnu darbus.


Lieldienas gaidot

Olu kolāža. 3.b klases skolēnu darbi

Uzminiet mīklu, kas tas ir? Maza, maza mājiņa – ne durvju, ne logu. Tā ir ola. Olu kaujas, olu ripināšana un ēšana – tās ir tikai dažas no tradīcijām Lieldienās.

Olu veidošana mājās un dabā no apkārt esošiem priekšmetiem un dabas materiāliem šoreiz skolotājas Guntas Lagzdiņas skolēnu izpildījumā. "Laikā, kad visi strādājam un mācāmies attālināti, bērni, veidojot olas no dabas materiāliem, īpaši piedomāja, kādu zīmi vēlas attēlot. Dažs izvēlējās Krupīti, kurš nes spēku, gudrību, pārticību un svētību. Citi izvēlējās Ozoliņu, kas dod spēku, padomu un zināšanas un sargā ģimeni un māju. Nāca talkā arī ģimene, un ikviens veidoja Lieldienu simbolu ar sirsnību un atbildību," stāsta skolotāja Gunta.

SKATĪT skolēnu darbus.

Priecīgas Lieldienas!


1.f klase attālinātajās mācībās

1.f klase ne vien mācās, bet arī piedalās konkursos, kur dažs pamanās pat uzvarēt, priecājas skolotāja Sandra Matisone.
Dārta Gelaša ir viena no marta uzvarētājām Latviešu valodas aģentūras rīkotajā konkursā "Mācies pats!". Apsveicam Dārtu!

Noskaties video par māsu Elīzas un Dārtas ikdienu!

Matemātikas tēmas "Vesels un puse" darbi

Mājturība "Manas brokastis" (paši gatavo maizītes)


Šādi savās mājās dažādus mācību priekšmetus apgūst 1.-3.kl. skolēni,

tomēr ilgojas un skumst pēc klasesbiedriem un skolotājām


Jau pirmajā attālināto mācību dienā saņēmām apliecinājumu par "Simetriskajām brokastīm" no 4.e klases un skolotājas Daces Kontrimienes.