Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
izglītības programmas
vērtēšanas kārtība
konsultāciju grafiks
attālinātās mācības
datorika
dabaszinātnes
atbalsta komanda
karjeras izglītība

Noderīgas saites


Valstī izsludināta ārkārtējā situācija, visās izglītības iestādēs mācības notiek tikai attālināti.
Ko dara un kā jūtas skolēni, skolotāji un viņu vecāki jauno izaicinājumu laikā?

Skolas direktore Vera Kalniņa par darba turpināšanu un jauniem izaicinājumiem pašreizējā situācijā.

23. martā uzsākām attālināto mācīšanos.

Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai attālinātās mācības izdotos, ir spēja gan skolēniem, gan skolotājiem pielāgoties jaunajai situācijai, gan vecāku atbalstam. Skolotāji nedēļas laikā (brīvlaika nedēļā 16.03.-20.03.), lai pārorientētos uz jaunu mācību pieeju, ir paveikuši lielu darbu. Patiešām iepriecina skolotāju vēlēšanās apgūt jaunas metodes, lai varētu nodrošināt pēc iespējas raitāku un pilnvērtīgāku darbu sev un skolēniem. Šo nepilno divu nedēļu laikā daudzi skolotāji ir apguvuši vairāk tiešsaistes rīku nekā parasta mācību gada laikā.

Lielisks palīgs ir skolai pieslēgtais Microsoft Office pakalpojums, kur skolotāji un vecāko klašu skolēni var ne tikai izmantot ierastās biroja programmas, bet arī platformu Teams, kuru skolotāji jau veiksmīgi izmanto gan savā starpā, gan kopīgām sanāksmēm, gan arī sazinoties ar skolēniem.
Lasīt visu rakstu.


Mācību gads strauji tuvojas noslēgumam, skolēni prezentē projektu darbus

Apgūstot ētikas tēmu "Laba rīcība", 1.f klases skolēni veidoja apsveikumu skolotājiem mācību gada beigās, pasakot paldies. Dārta un Elīza izveidoja sirsnīgu video apsveikumu visiem mācību priekšmetu skolotājiem. Paldies meitenēm par apsveikumu saka skolotāja Sandra Matisone, un viņai pievienojas pārējie.

"Mājturības stundā tēmas "Ornaments" ietvaros 1.d klases skolēni no dabā atrastiem materiāliem veidoja ornamentus," pastāstīja skolotāja Inita Zalaka. Viņu veikumu var apskatīt fotogrāfijās.

Datorikas skolotājas Silvijas Zālītes 6.c kl. skolēni veidoja spēles, bet 7.c kl. skolēniem tika dots uzdevums – izveidot mācībām noderīgas lietotnes. Abu klašu skolēni veidojamai programmatūrai sagatavoja arī dokumentāciju – iejutās īstu programmētāju ādā.
To, kas viņiem ir sanācis, var apskatīt "Digitālajās mācībās".

Ieskats matemātikas skolotājas Ievas Pudžas sesto klašu skolēnu paveiktajā

6.a, 6.c un 6.d klašu skolēni matemātikas stundu laikā veidoja savu sapņu dzīvesvietu, izvēloties teritorijas un ēku lielumu, kā arī teritorijas labiekārtojumu. Matemātikas projekta ietvaros skolēni nostiprināja zināšanas un prasmes: aprēķināt perimetru, laukumu, tilpumu un objektu daļu attiecību pret teritoriju, izmantot mērogu. Pēc skices uzzīmēšanas un matemātisko darbību izpildes skolēni no pieejamiem materiāliem izveidoja maketu ”Mana sapņu dzīvesvieta”.


Skolēnu padome iesaka veidus, kā lietderīgi pavadīt laiku ārkārtējās situācijas laikā. Kā? Noskaties video!


Aptauju par attālināto mācību 3. nedēļu rezultātu grafisks attēlojums

4. - 12. klašu skolēnu aptauja par attālinātajām mācībām

Aptauju aizpildīja 316 respondenti

1. - 3. klašu skolēnu vecāku aptauja par attālinātajām mācībām

Aptauju aizpildīja 182 respondenti

4. - 6. klašu skolēnu vecāku aptauja par attālinātajām mācībām

Aptauju aizpildīja 155 respondenti

Nākamās divas diagrammas parāda, cik ļoti 1. - 6. klašu skolēniem ir nepieciešama palīdzība mācību uzdevumu izpildē.

Paldies Jums, vecāki, par atbalstu un palīdzību bērnu izglītošanā šajā sarežģītajā situācijā!


Pēc pirmās attālināto mācību nedēļas IZM veica 4. - 12. klašu skolēnu un 1. - 12. klašu skolēnu vecāku aptauju. Piedāvājam skatīt aptauju rezultātus pievienotajās datnēs.
Skolēnu aptauja
Vecāku aptauja

Ieskats attālināto mācību norisē, balstoties uz skolotāju un vecāku iesūtīto informāciju un fotogrāfijām

SKATĪT fotogrāfijas

Tā skolotājas Daces Kontrimienes piektklasnieki apgūst procentus,

bet kubi top origami tehnikā


Arī pulciņi darbojas

Tāpat kā mācību stundas, arī pulciņu darbība nav apstājusies. Mazie “Dzīparēni” un ritmikas pulciņa skolēni dejo lieluzveduma un modernās dejas; kori un “Atvariņi” dzied dziesmas brīvajā laikā; folkloras pulciņa skolēni paši veido savus mūzikas instrumentus; no lego konstruē pavasara puķes un taureņus; radošajās nodarbībās un lidmodelismā no papīra top zaķi un lidmašīnas, kustības iegūst roboti - mašīnas. Lieldienu ticējumi un ludziņa “Svešiniece puķu dobē” izskanēja ģimenēs, kuru skolēni bija saņēmuši teātra skolotājas uzdevumu. Izrādās, ka ģimenēs tiek organizēti dambretes turnīri. Interesantus uzdevumus veic skolēni, kuri diskutē un debatē latviski. Turēsim īkšķus arī par vizuālās mākslas pulciņa skolēniem, kuri pieteikušies dažādiem konkursiem - ilustrē Friča Bārdas dzeju, H.K. Andersena Papīra pasaku un zīmē zivju dzenīti Latvijas Ornitoloģijas biedrībai. Un vēl - aprīļa beigās iznāks arī skolas avīzes “Logs” kārtējais numurs.
Lai mums visiem izdodas!
SKATĪT vairāk.


PALIEC MĀJĀS!

Skolotāja Silvija Zālīte: "Arī programmēšanā parādās aktuālais saturs. Vai pamanījāt, ka zēnam ir aizsargmaska?
Izpildot stundas uzdevumu, kur Gusts sagaida marsiešus un meitenēm dāvina sarkanu lentu, bet zēniem zilu tauriņu, atpazīstot viņus pēc sveiciena - "Hova!" puišiem un "Alio!" meitenēm, 7.c klases Alise un Anna kopā ar marsiešiem visus aicina palikt mājās."

"Kaut šobrīd esam attālināti viens no otra un klases stundas nenotiek, mēs jūtam viens otru un nekas nav apstājies - mēs mācāmies, strādājam, spēlējamies un atrisinām visgrūtāko uzdevumu - palikt mājās!" 5.c kl. audzinātāja Gunta Lagzdiņa.

SKATĪT skolēnu darbus.


Lieldienas gaidot

Olu kolāža. 3.b klases skolēnu darbi

Uzminiet mīklu, kas tas ir? Maza, maza mājiņa – ne durvju, ne logu. Tā ir ola. Olu kaujas, olu ripināšana un ēšana – tās ir tikai dažas no tradīcijām Lieldienās.

Olu veidošana mājās un dabā no apkārt esošiem priekšmetiem un dabas materiāliem šoreiz skolotājas Guntas Lagzdiņas skolēnu izpildījumā. "Laikā, kad visi strādājam un mācāmies attālināti, bērni, veidojot olas no dabas materiāliem, īpaši piedomāja, kādu zīmi vēlas attēlot. Dažs izvēlējās Krupīti, kurš nes spēku, gudrību, pārticību un svētību. Citi izvēlējās Ozoliņu, kas dod spēku, padomu un zināšanas un sargā ģimeni un māju. Nāca talkā arī ģimene, un ikviens veidoja Lieldienu simbolu ar sirsnību un atbildību," stāsta skolotāja Gunta.

SKATĪT skolēnu darbus.

Priecīgas Lieldienas!


1.f klase attālinātajās mācībās

1.f klase ne vien mācās, bet arī piedalās konkursos, kur dažs pamanās pat uzvarēt, priecājas skolotāja Sandra Matisone.
Dārta Gelaša ir viena no marta uzvarētājām Latviešu valodas aģentūras rīkotajā konkursā "Mācies pats!". Apsveicam Dārtu!

Noskaties video par māsu Elīzas un Dārtas ikdienu!

Matemātikas tēmas "Vesels un puse" darbi

Mājturība "Manas brokastis" (paši gatavo maizītes)


Šādi savās mājās dažādus mācību priekšmetus apgūst 1.-3.kl. skolēni,

tomēr ilgojas un skumst pēc klasesbiedriem un skolotājām


Jau pirmajā attālināto mācību dienā saņēmām apliecinājumu par "Simetriskajām brokastīm" no 4.e klases un skolotājas Daces Kontrimienes.