Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
Skolas soma
ar ES atbalstu
Comenius
eTwinning
Erasmus+
Nordplus Junior
citi

Noderīgas saites


2011./12.m.g.

2012.gadā ir noslēdzies 2010.gadā uzsāktais projekts „Salaspils novada izglītības iestāžu informatizācija”. Abām vidusskolām ir piegādāti 48 jauni stacionārie datori (Salaspils 1. vidusskolai - 16) un tajās ir attīstīti lokālie datortīkli. Stacionāro datoru iepirkšana notika pēc Izglītības ministrijas izsludinātā centralizētā iepirkuma pabeigšanas. Projekta ietvaros abas vidusskolas ir nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projekta kopējais saņemtais finansējums 39 tūkstoši latu.IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" 6. kārtā, kas norisinājās no 2012. gada janvāra līdz aprīlim, iesaistījās 4 pedagogi. 3 pedagogi ieguva 4.pakāpi, 1 - trešo.

Projektā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos", kas norisinājās no 2011. gada septembra līdz decembrim, iesaistījās 19 pedagogi. 2 pedagogi ieguva 1. kvalitātes pakāpi, 5- otro, 6- trešo, bet 2- 4.pakāpi.


2010./11.m.g.


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projektā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos", kas norisinājās no 2011. gada janvāra līdz aprīlim, iesaistījās 4 pedagogi. Visi ieguva 3. kvalitātes pakāpi.


Projektā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos", kas norisinājās no 2010. gada septembra līdz decembrim, iesaistījās 12 pedagogi. 1 pedagogs ieguva 1. kvalitātes pakāpi, 2 - otro, bet 6 - trešo.
2010. gadā ir uzsākts projekts „Salaspils novada izglītības iestāžu informatizācija”. Projekta ietvaros bija plānots nodrošināt trīs Salaspils skolas ar datoriem. Ņemot vērā, ka Salaspils sākumskola ir likvidēta, tad tika veikti grozījumi projektā. Salaspils 1. un 2. vidusskolas tiks apgādātas ar 48 portatīviem datoriem un attīstīti lokālie datortīkli. Projekta ietvaros abas vidusskolas tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projekta kopējais saņemtais finansējums ir 34 tūkst. Ls.
2010. gada jūlijā tika izsludināta iepirkumu procedūra „Datortīklu izbūve Salaspils 1. un 2. vidusskolā”. Ir izvēlēts būvnieks un šobrīd skolās notiek darbi. Līdz mācību gada sākumam datortīklu izbūve tiks pabeigta un nodota skolu rīcībā.
Stacionāro datoru iepirkšana notiks pēc Izglītības ministrijas izsludinātā centralizētā iepirkuma pabeigšanas. Plānots projektu pabeigt līdz 2011. gada 30. jūnijam.

Salaspils novada domes projektu vadītāja Ruta Ilgaža


2009./10.m.g.


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projektā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos", kas norisinājās no 2009. gada novembra līdz 2010. gada februārim, iesaistījās 26 pedagogi. 23 pedagogi ieguva 2. kvalitātes pakāpi, bet 3 - trešo.