Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 

Noderīgas saites


23. augustā plkst. 9.00 pēcpārbaudījumi.
28. augustā plkst. 17.30 1. klašu skolēnu vecāku sanāksme, pirms tam - mācību grāmatu izsniegšana.
Mācību grāmatu 2017./18.m.g. izsniegšanas grafiks.
1. klašu skolēnu sadalījums pa klasēm. Skatīt
4. klašu skolēnu ieskaitīšana virzienu programmās. Skatīt

Pulcējamies skolas autostāvvietā


Starptautiskā erudīcijas asociācija (IQA) rīko pirmo pasaules čempionātu erudīcijā 14 līdz 18 gadus veciem jauniešiem. Jāpiesakās līdz 5. septembrim. Vairāk uzzini sadaļā "Konkursi"!

12. klases absolventi dodas lielajā dzīvē (1. jūlijs)

Pēc sekmīgi nokārtotiem valsts pārbaudes darbiem ziediem rotātā k/n "Rīgava" zālē uz izlaidumu pulcējās 12. klases absolventi, viņu vecāki, skolotāji un apsveicēji. Apsveicēju vidū bija arī novada domes priekšsēdētāja vietniece Malda Caune. Skolas direktores Veras Kalniņas uzrunā izskanēja patiess prieks par katra absolventa veikumu, īpaši cildināti tika tie, kas ar veiksmīgu dalību olimpiādēs, sacensībās un konkursos likuši Salaspils vārdam skanēt pāri novada robežām. Santa Krēsliņa par izcilu mācību darbu saņēma Ministru prezidenta Atzinības rakstu, Toms Čudars - titulu "Gada skolēns 2017". Lai veiksmīgs un laimīgs mūsu absolventiem tālākais ceļš!

12. klases absolventi ar skolotāju Solvitu Bendrāti


2016./17.m.g. izvērtējums (22. jūnijs)

Noslēgumā tika apbalvoti paši labākie: Ilze Čudare, Evita Pauriņa un Valdis Razumovskis ieguva titulu "Gada skolotājs 2017", Inita Zalaka un Gunta Lagzdiņa - "Gada audzinātājs", Aija Pizāne - "Gada interešu izglītības skolotājs", bibliotekāre Līga Grundmane un logopēde un sākumskolas skolotāja Jolanta Strautiņa - atzinības rakstus par atsaucību, precīzu un atbildīgu darbu.


Apbalvoto jauno basketbolistu vidū arī mūsu skolēni ar treneri Valdi Razumovski (13. jūnijs)

Otrdien, 13.jūnijā, VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas delegācija viesojās Saeimas namā, kur Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece sveica mācībās sekmīgākos jaunos basketbolistus, labākos trenerus un tiesnešus.


Vairāk


9. klašu izlaidums (9. jūnijs)

Svinīgā un sirsnīgā atmosfērā 59 devīto klašu absolventi saņēma savu pirmo nozīmīgo izglītības dokumentu - apliecību par pamatizglītību. Īpaši izcelti tika 9.e klases absolventa Ričarda Kristera Knipša sasniegumi, kas tika novērtēti ar titula "Gada skolēns 2017" piešķiršanu.

9.a klase ar skolotāju Lūciju Sniķeri

9.b un 9.e klase ar skolotājām Maiju Rozenšteini un Ievu Hermani un direktori Veru Kalniņu

9.e klase ar skolotāju Ievu Hermani


2016./17.m.g. noslēgums (31. maijs)

Mācību gads noslēdzās ar skolas pašdarbības kolektīvu sarūpētu koncertu un veiksmīgāko skolēnu un klašu sumināšanu. Titulu "Gada skolēns 2017" ieguva Artis Vijups, Lūkass Ulmanis un Una Nelsone, par gada aktīvākajiem skolēniem tika nominēti Artis Vijups, Jēkabs Čudars un Evrika Petrova, titulu "Gada klase 2017" ieguva 6.c un 7.b klase, 46 skolēni, kuriem 4. -11. klašu liecībās ir tikai astotnieki, devītnieki un desmitnieki, saņēma skolas 1. pakāpes atzinības rakstu, viņu vidū Alise Evelīna Toča ar savu tikai devītniekiem un desmitniekiem pierakstīto liecību. Pavisam skolas Atzinības rakstus šodien saņēma 304 skolēni.

Fotogrāfijās redzami daži no vislielākajiem veiksminiekiem.

Bildes no noslēguma pasākuma


1.a klase piedalās Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas organizētajā konkursā

1.a klases skolēni piedalījās ES skolu programmu „Skolas piens” un „Augļi skolai” logo un saukļa konkursā. Lai turpmāk varētu nodrošināt Programmu atpazīstamību, tika organizēts konkurss skolēniem, kura ietvaros tika izstrādāts Programmu logo un sauklis. Mēs kopīgi izdomājām saukli un pēc tam katrs skolēns izteica savas idejas logo izstrādei. Logo tapa zīmēšanas tehnikā. Radoši darbojoties, skolēni attīstīja pašiniciatīvas un pašizpausmes spējas. Skolēni saņēma atzinības balvas, diplomus un kampaņas suvenīrus.
Konkursa darbi ir apskatāmi šeit.
1.a klases audzinātāja Inita Zalaka

Prieks par paveikto un nopelnītajām balvām


Sporta diena (30. maijs)

Šā gada piektajā projektu dienā visa skola sporto


Latvijas atklātās datorikas olimpiādes fināls (20. maijs)

Viņi godam startēja olimpiādes neklātienes kārtā un izcīnīja tiesības piedalīties finālā, kur Artim Vijupam izdevās apsteigt visus un izcīnīt 1. vietu. Sveicam Arti ar vēl vienu uzvaru!


Latvijas Unversitātes neklātienes matemātikas skolas konkursu kopvērtējuma rezultāti (19. maijs)

Konkursu četrās kārtās piedalījās vairāki mūsu skolēni, bet īpaši veicās trim no viņiem. 2. vietu Jauno matemātiķu konkursā ir izcīnījusi Rasma Sandra Knipše (7.c), 3. vietu Profesora Cipariņa konkursā - Ričards Kristers Knipšis (9.e) un atzinību Jauno matemātiķu konkursā - Artis Vijups (7.b). Jūs esat lieliski!


Noskaidroti Latvijas 44. atklātās matemātikas olimpiādes laureāti (18. maijs)

Laureātu skaitā ir 5 mūsējie: 1. vieta Ričardam Kristeram Knipšim (9.e) un Artim Vijupam (7.b), 2. vieta Rasmai Sandrai Knipšei (7.c) un Ervīnam Karavackim (5.c), 3. vieta - Lūkasam Ulmanim (6.c). Sveicam laureātus un viņu skolotājas!


Noskaidroti Latvijas 42. atklātās fizikas olimpiādes laureāti (14. maijs)

Jau aprīlī zinājām, ka mūsu Ričardam Kristeram Knipšim ir godalgota vieta, minējām - kura, cerējām - visaugstākā. Cerības ir piepildījušās. No apbalvošanas ceremonijas Ričards atgriezās ar 1. vietas diplomu. Sveicam Ričardu ar kārtējo panākumu un vēlam tikpat labus un vēl labākus rezultātus nākamajās olimpiādēs un konkursos!


Mūsu lidmodelisti gūst panākumus Latvijas sacensībās (13. maijs)

13. maijā Valmierā notika Latvijas skolēnu lidmodeļu sacensības. Sveicam Sandi Jurciku (6.c) ar izcīnīto 2. vietu, visu komandu (Sandis Jurciks, Roberts Kaskevičs, Maija Marija Ozola, Rasa Strūģe), kas skolu kopvērtējumā ieguva 2. vietu, un skolotāju Aivaru Ozolu!


Pēdējā zvana svētki (13. maijs)

13. maija pēcpusdienā uz pēdējo zvanu pulcējās 62 devīto klašu, 18 divpadsmitās klases skolēni, skolotāji un apsveicēji. Apsveicēju vidū bija ansamblis "Atvariņi", 8. un 11. klašu skolēni. Īpaši sirsnīgi divpadsmitos sveica 1.d klase.


Skatīt citas bildes.


Radošais Lego konkurss "Kad pasaciņa ciemos nāk..." (11. maijs)

11.maijā uz Rīgas jauno tehniķu centru brauca 9 mūsu skolas 1.-3.kl. skolēni, lai piedalītos radošajā Lego konkursā "Kad pasaciņa ciemos nāk...". Noklausoties pasakas fragmentu, dalībniekiem vajadzēja to attēlot, veidojot telpiskās figūras. Pēc stundas žūrijas komisija vērtēja, kuri darbi ir visinteresantākie un oriģinālākie. No apmēram 50 dalībniekiem 1.vietu ieguva mūsu skolas 3.klases skolniece Karlīna Koršuna un 3.vietu- 2.klases skolnieks Roberts Cinītis. Prieks par labiem rezultātiem, un arī pārējo darbi bija ļoti interesanti. Cerams nākošgad mūsu dalībnieki atkal spēs pārsteigt žūriju.
Lego pulciņa vadītāja Ruta Ilgaža.


Atkal mūsu vieglatlēti vislabākie! (11. maijs)

11. maijā notika starpnovadu skolu sporta sacensības vieglatlētikā "4-cīņā". Atkal uzvaras kausi mūsu meiteņu komandai ( L.Purina, N.Barone, R.S.Knipše, A.Krodziniece, A.Stepiņa, E.A.Zelča) un zēnu komandai (M.Zuments, M.Petrovs, A.Šubrauskis, M.Ozols, K.Salmanis, E.Doroņins). Apsveicam ar panākumiem sportistus un skolotājus Valdu, Madaru un Austri!


Starpnovadu skolu vieglatlētikas sacensībās mūsu sportistiem 4 uzvaras kausi! (3. maijs)

3. maijā notika Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu skolu sacensības vieglatlētikā. Mūsu sportisti kopvērtējumā izcīnīja 4 pirmās vietas: "Vidusskolu kausā" 1. vieta jaunietēm un jauniešiem, "Jauno vieglatlētu kausā" - 1. vieta meitenēm un zēniem. Mēs lepojamies ar saviem sportistiem un viņu lieliskajām skolotājām Valdu un Madaru!


Klases stundas "Baltā galdauta svētki" (2. maijs)

Bildes no klašu stundām šeit.


Nopietni sasniegumi komunikācijas zinātnes konkursos (2. maijs)

28. aprīlī Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultāte rīkoja konkursantu apbalvošanu. Mūsu Madara Rakšte (12.kl.) atgriezās kā divkārtēja laureāte: ar 2. vietas diplomu radošajā konkursā komunikācijas zinātnē un 3. vietas diplomu zinātniski pētniecisko darbu konkursā komunikācijas zinātnes sekcijā. Sveicam!


RIIMS matemātikas konkursa rezultāti (28.aprīlis)

Ir noslēdzies privātās vidusskolas RIMS (RIGA INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL) rīkotais konkurss matemātikā skolēniem no 3. līdz 9. klasei. 1. kārta notika skolā 1. un 2. februārī. Tajā piedalījās 35 skolēni. 2. kārta notika 8. aprīlī klātienē. Tur piedalījās katras klašu grupas 50 labākie, no mūsu skolas tika uzaicināti piedalīties 6 skolēni: Uvis Gūtmanis, Elvita Ozola, Jēkabs Čudars, Artis Vijups, Vineta Bojāre un Karīna Elizabete Valtere. Šajā nedēļā bija rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana. 2.vietas kopvērtējumā ieguva 3.c klases skolnieks Uvis Gūtmanis (sk. Ija Stērniece) un 7.b klases skolnieks Artis Vijups (sk. Zanda Nelsone un Aiga Priedniece).

Informāciju sagatavoja A. Priedniece


Foto no apbalvošanas ceremonijas


Starpnovadu angļu valodas konkursa “I CAN DO IT” rezultāti (28.aprīlis)

21. aprīlī Ķekavas novada privātajā pamatskolā “Gaismas tilts 97” uz konkursu pulcējās Olaines, Ķekavas, Salaspils, Siguldas, Garkalnes, Carnikavas, Ikšķiles novadu izglītības iestāžu audzēkņi divās vecuma grupās (3.-4. kl. un 5.-6. kl. gr.). Starp labākajiem iekļuvuši mūsu 3.d klases skolniece Alise Orinska, kura izcīnīja 3. vietu (sk. Indra Frišfelde), 5.d kl. skolnieks Gints Tamulis (sk. Ulrika Veismane) un 4.d kl. skolniece Adriāna Ļebedeva (sk.Asnāte Strīķe) ar atzinību. Sveicam!


Paziņoti valsts vēstures olimpiādes rezultāti (25. aprīlis)

9.a klases skolniece Aleksandra Kasakovska valsts vēstures olimpiādē ir izcīnījusi atzinību. Sirsnīgi sveicam ar panākumu un sakām "Paldies!" skolotājai Dainai Tauriņai!


Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 7. un 9. klasēm (21. aprīlis)

20. aprīlī Siguldā spēkiem mērojās septiņu sadraudzības novadu 7. un 9. klašu ģeogrāfi. Ir liels prieks un gandarījums, ka visi mūsu skolas dalībnieki atgriezās kā laureāti. Sveicam Ričardu Kristeru Knipši (9.e) ar izcīnīto 1. vietu, Aleksandru Kasakovsku (9.a) un Arti Vijupu (7.b) - ar 2. vietu un Kristiānu Franci Caguli (7.c) - ar atzinību! Paldies skolotājai Brigitai Mežgalei -Turlajai par ieguldīto darbu skolēnu sasniegumu veicināšanā!


Finišējis starptautiskais matemātikas konkurss "Ķengurs" (20. aprīlis)

"No mūsu skolas piedalījās 109 skolēni, visvairāk no 4.klases. Latvijā piedalījās 23885 skolēni, visvairāk no 2.klases.
Labākie rezultāti ir 1.vieta Latvijā 7.klašu grupā Artim Vijupam 2119 dalībnieku konkurencē un 3.vieta Latvijā 9.klašu grupā Ričardam Kristeram Knipšim 1463 dalībnieku konkurencē.
Augstu līmeni, vairāk par 80%, ir sasniedzis 31 skolēns," pastāstīja Aiga Priedniece, matemātikas un informātikas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja.


Mūsu basketbolisti izcīna 2. vietu Latvijas skolēnu 70. spartakiādē (20. aprīlis)

Salaspils 1.vidusskolas puiši (2003./2004.dz.g.), piedaloties Zemgales reģiona atlases turnīrā, izcīnīja iespēju startēt Latvijas finālā 70.spartakiādē. Kopā piedalījās 8 komandas – 2 komandas no Rīgas, Ādažiem, Balviem, Saldus, Salaspils un Rūjienas. Grupu turnīrā 1.vidusskolas komanda izcīnīja 1.vietu, uzvarot Balvu un Saldus komandas, finālā zaudēja Rūjienas skolai, tādējādi Latvijas 70.spartakiādē iegūstot augsto 2.vietu. Apsveicam basketbolistus un treneri Valdi Razumovski!


Noslēdzies radošais literārās jaunrades konkurss "Teiksma par Kalpaku" (18. aprīlis)

Šogad jau 9. reizi Daugavas Vanagi kopā ar pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu un Eiropas Parlamenta deputātu Arta Pabrika, Krišjāņa Kariņa un Ineses Vaideres atbalstu organizēja konkursu skolu jaunatnei. Mēs priecājamies, ka atkal, pateicoties 11.kl. skolniecei Inesei Meļehovai, kura saņēma diplomu par veiksmīgu piedalīšanos un IZM pateicības rakstu par patriotisma tēmas dziļu izpratni un radošo veikumu, ir izskanējis mūsu skolas vārds.


Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiāde notiek Salaspils 1. vidusskolā (13. aprīlis)

Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē 20 komandu konkurencē salaspilieši izcīnīja 3. vietu. Komandas dalībnieki - Eva Linde (8.a), Denīza Rakstiņa (8.c) un Artūrs Karavackis (8.d), skolotāja Brigita Mežgale-Turlaja. Paldies mūsu ģeogrāfiem par veiksmīgo startu, skolotājai arī par olimpiādes organizēšanu!


13. aprīlis - projektu diena

8.d klase jau otro gadu savus izstrādātos projektus prezentēja PII "Ritenītis" sagatavošanas grupas audzēkņiem. Vairāk sadaļās Mācības/datorika un "Digitālās mācības".


Mēs ļoti lepojamies ar Tevi, Ričard!

Ričards Kristers Knipšis (9.e) šajā mācību gadā ir paspējis startēt un sasniegt augstus rezultātus ne tikai VISC organizētajās olimpiādēs, bet atradis vēl citas valsts līmeņa olimpiādes, kur demonstrēt savas lieliskās zināšanas. Sveicam Ričardu ar izcīnīto atzinību Inženierzinātņu vidusskolas fizikas olimpiādē, 3. vietu Latvijas lingvistikas olimpiādē un godalgotu vietu (pagaidām nezinām - kuru, varbūt pat pirmo vai otro) Latvijas atklātajā fizikas olimpiādē!


Arī sākumskolas starpnovadu latviešu valodas olimpiādē noskaidroti labākie

11. aprīlī notika 1.-4. klašu Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības latviešu valodas olimpiāde, kurā Žanete Zaharova (3.d) izcīnīja 2. vietu un Evrika Petrova (1.a) - 3. vietu. Sveicam meitenes un skolotājas Diānu Penku un Initu Zalaku!


Svešvalodu nedēļa (3. - 7. aprīlis)

"Svešvalodu nedēļa izvērtās varenā un krāsainā ceļojumā apkārt pasaulei – no Ķīnas, caur Eiropas ziemeļiem līdz pašai Panamai!" raksta viena no nedēļas organizatorēm svešvalodu skolotāja Annija Sprīvule. Vairāk uzzini Skolas blogā!


Skolas kori lieliski startē skatē (7. aprīlis)

Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības koru skatē abi skolas kori - gan 5.-9.klašu koris "Sonāre", gan 2.-4. kl. koris ieguva 1. pakāpes diplomus. Paldies dziedātājiem, koru vadītājām Lāsmai Streiķei un Aijai Pizānei, koncertmeistarei Ilzei Reinholcei!


Top nākotnes uzņēmēji (7. aprīlis)

6. aprīlī noslēdzās jauniešu biznesa ideju konkurss, ko jau otro gadu organizēja Salaspils uzņēmēju biedrība kopā ar Salaspils novada pašvaldību ar mērķi stimulēt jaunu komersantu veidošanos visā novadā, motivējot novada jauniešus sava biznesa veidošanā. Konkursa pirmajā kārtā tika iesniegtas 12 Salaspils novada jauniešu biznesa idejas. 9 jauniešu biznesa idejas tika prezentētas klātienē. Pēc kritērijiem tika noskaidroti 4 labākie darbi, kuriem piešķīra 50 eiro prototipa izveidei. Finālā iekļuva un 1. vietu par savu darbu saņēma arī mūsu 10.kl. meiteņu Anetes Vircavas, Loretas Caunītes un Elvitas Lisenokas ideja - LaimesMaiss.

Prieks par Jums, meitenes!


Vēl turpinās olimpiādes un konkursi, un turpina priecēt mūsu skolēni

Marta beigās notika Pierīgas reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Latvijas toņi un pustoņi", kur 3.d klases skolniece Adriana Maļavko ieguva 2. pakāpes diplomu. Viņas skolotāja ir Gunta Lagzdiņa.

4. aprīlī Siguldā uz latviešu valodas un literatūras olimpiādi 5. -6. klasēm pulcējās labākie dzimtās valodas pratēji no Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadiem. Mūsu Evija Petrovska (6.c) un Irbe Strūģe (6.b) izcīnīja 3. vietu un atzinību (sk.Laima Pamiljane un Anita Voras). Apsveicam!


Arī starpnovadu vidusskolu informātikas olimpiādē mūsējie tiek pie godalgām un balvām

31. martā, e-prasmju nedēļas izskaņā, spēkiem mērojās Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu vidusskolu labākie informātiķi. Alīse Daine (11.kl.) izcīnīja 3. vietu, Edgars Eduards Hoveckis (10.kl.) - atzinību. Viņu skolotājas Silvija Zālīte un Aelita Mūrniece. Sveicam!


Olimpiādes dalībnieki ar skolotājām pēc apbalvošanas

Olimpiādi organizēja Salaspils 1. vidusskola, balvas nodrošināja a/s Capital. Olimpiādes dalībnieku un organizatoru vārdā sakām PALDIES! viņiem.


1.b klase piedalās konkursā "Zaļais restart"

"1.b klase startēja konkursā "Zaļais restart", lai veicinātu skolēnu zināšanas un izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, resursu saudzīgu patēriņu un materiālu otrreizēju izmantošanu. Līdz 31. martam tika izveidoti 3 darbiņi- rakstāmlietu organizators, lejkanna, grāmatu skapis, kas tagad iesniegti novērtēšanai," pastāstīja skolotāja Agita Grigorjeva.


Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā Pierīgas reģionā izcils sniegums! 30. martā

"Esam priecīgi un gribam iepriecināt jūs! Skatuves runas konkursā, kas notika Jūrmalas teātrī 30. martā, gan Daniela Vanceviča - 8.kl, gan Toms Čudars - 12. kl. saņēma Valsts izglītības satura centra 1. pakāpes diplomus. Tā bija noslēdzošā kārta, vērtēja republikas žūrija: režisores Dace Jurka un Anna Jansone, aktieris Māris Andersons," tā skolotāja Anda Vaivade.
Sveicam laureātus un skolotāju!


Sveicam 5.d klases skolnieci Frīdu Binduku un skolotāju Lauru Krūmiņu ar izcīnīto 3. vietu novadu apvienības 7. atklātajā vizuālās mākslas konkursā "Burts, Iniciālis, Monogramma", kas notika 29. martā.

Teātra sporta dalībnieki Draudzības turnīrā Ikšķilē 23. martā

"Šoreiz nelika bargus punktus - tas bija Draudzības turnīrs. Visiem prieks - saņēmām gardu kliņģeri un katra no 4 grupām - kādu titulu. Šobrīd intensīvi gatavojamies, lai ar 2 vecākajām grupām tiktu uz "Rīgas kausu" - jānofilmē materiāls, jāiesūta, žūrija izlems, kurus aicināt 21. un 22. aprīlī uz Republikas turnīru Smiļģa muzejā," stāsta skolotāja Anda Vaivade.


Mūsu basketbolisti izcīna 1. vietu Latvijas skolēnu 70. spartakiādē (17. marts)

Salaspils 1.vidusskolas puiši (2005./2007.dz.g.) trenera Valda Razumovska vadībā izcīnīja 1.vietu Latvijas skolēnu 70.spartakiādē. Apsveicam!


Portāla Uzdevumi.lv vēstulē teikts: (15. marts)

"Ar prieku paziņojam, ka Jūsu skola ir viena no 206 mācību iestādēm, kas 6.klašu diagnosticējošo darbu dabaszinībās organizēja portālā Uzdevumi.lv. Kopumā digitālā formātā darbus kārtoja 5794 skolēni no visas Latvijas." Lasīt vairāk


Mūsu matemātiķi veiksmīgi startējuši valsts olimpiādē 13.martā

9. martā notika valsts matemātikas olimpiāde, uz kuru uzaicināti bija Valts Rinalds Zariņš (10.kl.) un Ričards Kristers Knipšis (9.e kl.). Valts ir izcīnījis Atzinību, bet Ričardam līdz tam pietrūka tikai 1 punkta. Sveicam valsts olimpiādes dalībniekus un skolotāju Aigu Priednieci!


11.martā Siguldā notika Latvijas Jaunatnes čempionātu fināls 100 lauciņu dambretē U-10 vecuma grupā. Cīņas risinājās divās disciplīnās: klasiskajā dambretē un ātrspēlē. Dubultpanākumus ir sasniegusi mūsu skolas 3.d. klases skolniece Valda Vasariete, kas meiteņu grupā spēja iegūt abas zelta medaļas! Apsveicam!​


Valda kopā ar pārējiem uzvarētājiem


Latvijas 70. skolēnu spartakiādes finālsacensībās frisbijā mūsējie izcīna gan zeltu, gan sudrabu 10.martā

Meiteņu komanda izcīnīja SUDRABU. Komanda: kapteine H.Orlovska, A.Sainakova (11.kl.), K.Belija (12.kl.), D.Maldere, E.Putniņa (10.kl.), V.Bojāre, A.Stroža, K.Ķiploka, D.Oliņa (7.b kl.).

Zēnu komanda izcīnīja ZELTU un spēles "Gara balvu". Komanda: kapteinis A.Ž.Orlovskis, G.Matīss, E.Elksnītis, M.Rencis, S.Karašovs (11.kl.), E.Putniņš (8.b kl.), M.Kaļveršs, T.Zvirgzdiņš (7.b kl.).

Paldies sportistiem un skolotājai Valdai Kublickai!


Sākumskolas dambretes turnīrs 9.martā

9.martā skolā norisinājās sākumskolas dambretes turnīrs. Tas pulcēja 100 dalībniekus. Jau otro gadu par ceļojošā kausa uzvarētāju kļuva 3.d klases skolniece Valda Vasariete. Turnīru organizēja skolotāja Ilze Čudare.


Citas bildes


Salaspiliešiem uzvara prestižās robotikas sacensībās! 9.martā

Salaspils 1.vidusskolas LEGO robotikas komanda ar atjautīgo nosaukumu “Salaspils-Robopils” izcīnījusi 1.vietu prestižās robotu spēles sacensībās. FIRST LEGO League sacensības norisinājās 4. un 5. martā Valkā, un tajās piedalījās 300 jaunieši no dažādām Latvijas skolām. Paldies “Salaspils-Robopils” komandas dalībniekiem Armandam Liepiņam (5.c), Mārtiņam Paulam Plisko (5.c), Aleksim Narkēvičam (5.d) un skolotājam Sandijam Krastiņam! Vairāk skolas blogā


8. klašu starpnovadu vācu valodas olimpiādē esam vislabākie! 9. martā

Olimpiādes rezultāti iepriecina, jo abas meitenes, kas tajā piedalījās, izcīnīja godalgotas vietas. Sveicam Evu Lindi (8.a) ar 1. vietu un Lauru Mišelu Ilsjāni (8.a) ar 3. vietu! Paldies skolotājai Svetlanai Bondarenko!


Salaspils 1. vidusskolas zēniem 1. vieta Zemgales reģiona sacensībās minibasketbolā! 7. martā

Vairāk sporta skolas mājas lapā.


Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti 7. martā

Ir zināmi 22. februārī notikušās olimpiādes rezultāti. Sveicam mūsu veiksminiekus Lieni Butāni (12.kl.) ar izcīnīto 2. vietu un Tomu Čudaru (12.kl.) un Niku Stafecki (10.kl.) - ar trešo vietu, kā arī skolotāju Brigitu Mežgali-Turlaju!


Noslēgusies RIMS matemātikas olimpiādes 1.kārta 6. martā

No mūsu skolas dalībai tajā pieteicās 63 skolēni. Priecājamies par visiem, kam ir interese par matemātiku arī ārpus obligātajām stundām, lepojamies, ka 6 no viņiem ir iekļuvuši savas klases labāko piecdesmitniekā, lai cīnītos otrajā klātienes kārtā 8. aprīlī. Sveicam Uvi Gūtmani (3.c), Elvitu Ozolu (4.c), Jēkabu Čudaru (6.c), Vinetu Bojāri (7.b), Arti Vijupu (7.b) un Karīnu Elizabeti Valteri (9.e), kā arī skolotājas Iju Stērnieci, Daci Kontrimieni, Lindu Krastiņu un Zandu Nelsoni!


Valdai Vasarietei bronzas medaļa simtlauciņu dambretē 4. martā

Liepupē notika Latvijas 70. skolēnu sporta spēles 100 lauciņu dambretē. Veiksmīgi startēja Salaspils U-10 grupas dambretisti, kuri ieguva otro vietu komandas ieskaitē. Komandas sastāvā bija Valda Vasariete no mūsu skolas, kura individuālā vērtējumā meiteņu grupā līdz 10 gadiem izcīnīja bronzas medaļu. Treneris - Raimonds Vipulis. Apsveicam!


Vokālajam ansamblim "Atvariņi" 1. pakāpe arī 2. kārtā Zemgales reģionā! 3. martā

Skolotāja Aija Pizāne saka liels paldies visiem bērniem un vecākiem, īpaši Ievai Dzenei un Lindai Lejkristei-Austrumai, skolas direktorei Verai Kalniņai, koncertmeistarei Ilzei Reinholcei un kustību horeogrāfei sk. Lūcijai Sniķerei! Paldies arī Tev, skolotāja Aija, no mums visiem!


Konkursa "ATRODI INTERNETĀ" uzvarētāji izlozēti 3. martā

4.klašu skolēni, skolotājas Daces mudināti, aizpildīja anketas, un viens no viņiem izlozes rezultātā ir kļuvis par laimīgo uzvarētāju. Apsveicam Paulu Ikvildu (4.b)! Uzzini vairāk!

Sekojiet informācijai par konkursiem un ceriet uz veiksmi arī citi!


Paziņoti ķīmijas starpnovadu olimpiādes rezultāti 28. februārī

Sveicam ar izcīnīto 3. vietu 9.e klases skolnieku Andi Kozlovski un skolotāju Solvitu Bendrāti!


Pierīgas alternatīvās ģeogrāfijas olimpiādē pamatskolas klasēm 1. vieta! 28. februārī

Mums prieks par lielisko ģeogrāfu komandu - Arti Vijupu (7.b), Evu Lindi (8.a), Heiliju Martu Graudumu (9.c) un Sandi Dzenīti (9.e). Sveicam olimpiādes dalībniekus un skolotāju Brigitu Mežgali-Turlaju!


Starpnovadu atklātās meiteņu mājturības olimpiādes "Ziema" rezultāti 27. februārī

Priecājamies un paldies sakām 1. vietas ieguvējai Agatei Dosbergai (5.c), 2. vietas ieguvējai Maijai Marijai Ozolai (8.c), Heilijai Martai Graudumai (9.c) un Elīzai Ancei Zelčai (6.c), kas saņēma atzinību, un viņu skolotājai Evitai Pauriņai!


Lasiet un skatieties bildes par Erasmus+ dalībnieku tikšanos Madridē (22.-25. febr.) skolas blogā!


Žetonu vakars 24. februārī

Neparasti parastā 12.klase ar audzinātāju Solvitu Bendrāti un direktori Veru Kalniņu

Ar kādiem parastiem un neparastiem talantiem ir apveltīti mūsu divpadsmitie, uzzinājām vakara gaitā. Neliels ieskats bildēs


Skolas matemātikas olimpiādes un konkursu uzvarētāju pasākums 23. februārī

23. februārī ķīmijas kabinetā notika skolas matemātikas olimpiādes un konkursu uzvarētāju apsveikšana, kurā tika aicināti apmēram 30 skolas labākie matemātiķi. Uz šo pasākumu bija uzaicināts viesis no Zinātnes centra Zili brīnumi, kurš skolēnus un skolotājus pārsteidza ar dažādiem atraktīviem eksperimentiem. Pēc šova visi tika cienāti ar lielo kliņģeri.
Skatīt bildes


"Labi vārdi sirdi silda" 21. februārī

Dzimtās valodas dienā īpašā pasākumā tika sveikti konkursa "Labi vārdi sirdi silda" laureāti. Prieks, ka viņu vidū ir mūsu skolas 4.c klases skolniece Alise Evelīna Toča.


Sveicam viņu un skolotāju Māru Gobu!
Vairāk


Mūsu basketbolisti plūc laurus Zemgales reģionā 21. februārī

2003./2004.g. zēnu komanda izcīnīja 1. vietu. Sveicam reģiona finālistus Fredriku Jēgeri, Patriku Lipski, Pēteri Pinni, Artūru Šābli, Krišu Mazuru, Ralfu Bebrišu, Arti Brokānu, Lūkasu Ulmani, Ritvaru Vaivodu un trenerus Valdi Razumovski un Austri Šaicanu! Lasīt vairāk


Zināmi 1.-4. klašu starpnovadu matemātikas olimpiādes rezultāti 20. februārī

15. februārī mūsu skola organizēja starpnovadu olimpiādi matemātikā 1.-4. klašu skolēniem. Komisijai nācās pārbaudīt vairāk nekā 150 skolēnu darbus. Tas ir izdarīts, un rezultāti mūsu skolēniem ir šādi: 2. vieta Ketrīnai Novickai (1.d), Laurai Mickānei (1.e), Justam Vidzim (2.b); 3. vieta Evrikai Petrovai (1.a); atzinība Ievai Loginai (1.b) un Mārtiņam Sjomkānam (4.c). Paldies mūsu uzvarētājiem un skolotājām Nadeždai Pavlovai, Initai Zalakai, Ingai Grimai, Agitai Grigorjevai un Dacei Kontrimienei!


5.-8. klašu starpnovadu matemātikas olimpiādē 8 laureāti (17. februārī)

Sveicam ar izcīnīto 1. vietu Arti Vijupu (7.b), ar 2. vietu Vinetu Bojāri (7.b), Jēkabu Čudaru (6.c) un Ervīnu Karavacki (5.c), ar 3. vietu Agati Dosbergu (5.c) un ar atzinību Rasmu Sandru Knipši (7.c), Kristiānu Franci Caguli (7.c) un Reini Krauju (5.c)! Paldies skolotājām Zandai Nelsonei, Lindai Krastiņai, Aigai Priedniecei un Baibai Petrovai!


Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana

16. un 17. februāra pēcpusdienas vadījām studentiskā gaisotnē, jo savu pirmo lielo darbu prezentēja sešpadsmit 11. klases skolēni.


Sveicam Lieni Butāni (12.kl.) un skolotāju Dainu Tauriņu ar izcīnīto 3. vietu starpnovadu politikas un tiesību olimpiādē!

Starpnovadu vokālās mūzikas konkurss "Balsis" 16. februārī

Konkursa 1. kārtā mūsu vokālais ansamblis "Atvariņi" izcīnīja 1. pakāpi un tiesības piedalīties 2. kārtā. Liels paldies bērniem, vecākiem, vadītājai sk. Aijai Pizānei, kustību horeogrāfei sk. Lūcijai Sniķerei un koncertmeistarei Elīnai Gailei!


Karjeras diena

15. februārī visā Latvijā notika Karjeras diena. Arī mūsu skolas 5.-12.klašu skolēni iesaistījās tajā: gan individuāli ēnojot interesējošo profesiju pārstāvjus, gan dodoties mācību ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem.

4.c klase apmeklēja Valsts policijas Salaspils nodaļu


14. februārī starpnovadu skolu basketbola sacensībās mūsu (2006./2007.g.) zēni (Pauls Ikvilds, Edvards Krasnais, Daniils Fundorko, Emīls Petrovskis, Ralfs Jēgeris, Rihards Strautiņš, Emīls Līcītis, Kristiāns Ligeris, Edvards Gleists, Bruno Berķis) izcīnīja 1. vietu. Paldies basketbolistiem un treneriem Valdim Razumovskim un Austrim Šaicanam!

Valentīndiena arī matemātikā (14. februārī)

Arī matemātikā var būt Valentīndiena! Origami-sirds-aploksne! Top vēstules! 4.c klase un sk. Dace. Vairāk skatīt skolēnu padomes mājas lapā


Junioru NBA līgas Latvija čempioni - Salaspils 1. vidusskolas komanda (11. februārī)

Paldies mūsu sportiskajai komandai un viņu lieliskajam trenerim Valdim Razumovskim! Vairāk


Starpnovadu angļu valodas olimpiādē Patrīcija Anspoka (11.kl.) izcīnīja atzinību. Sveicam Patrīciju un skolotāju Ulriku!

Skolā viesojas Marokas vēstniece Amina Buajaša (10. februārī)

Vēstnieci un pavadošo delegāciju skolas foajē sveica tautas dziesmu ansamblis "Lakstīgalas" ar skolotāju Aiju Pizāni. Pēc tam viesi kopā ar skolas administrācijas pārstāvjiem devās iepazīties ar skolu. Par skolu angļu valodā stāstīja Artis (7.b), Evelīna (9.e) un Kristers Mārtiņš (9.e), viņiem sagatavoties palīdzēja skolotāja Maija Rozenšteine.

Vēstniece un domes priekšsēdētājs spēlē novusu
Citas bildes


Starpnovadu skatuves runas konkursā četri 1. pakāpes diplomi! (9. februārī)

Sveicam Martu Sapronovu (3.c), Lūkasu Ulmani (6.c), Danielu Vanceviču (8.d), Tomu Čudaru (12.) un viņu skolotāju Andu Vaivadi!

Īpaši priecājamies par Danielu un Tomu, kuri ir izvirzīti dalībai 2. kārtā, kas notiks Jūrmalā. Lasīt vairāk


Paziņoti 9. - 12. klašu starpnovadu matemātikas olimpiādes rezultāti. Tie ir lieliski! (9. februārī)

Pārliecinošu uzvaru savā grupā izcīnīja Valts Rinalds Zariņš (10. kl.), bet Ričardam Kristeram Knipšim - 2. vieta 9. kl. grupā. Abi zēni ir izvirzīti dalībai valsts matemātikas olimpiādē. Sveicam viņus un skolotājas Aigu Priednieci un Zandu Nelsoni!


Mūsu "lakstīgalām" visaugstākais novērtējums Vidzemes reģiona latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās skolu jaunatnei 8. februārī

No mūsu skolas sacensībās "Lakstīgala 2017" piedalījās 2 ansambļi (1.-4.kl. un 5.-9.kl.) un abi pārveda 1. pakāpes diplomus. Apsveicam Lauru, Agnetu, Terēzi, Līvu, Paulu, Noru, Vitu, Frīdu, Artu un skolotāju Aiju Pizāni ar lielisko panākumu!


Datorikas nodarbība topošajiem pirmklasniekiem 7. februārī

Turpinot skolas un novada pirmskolas izglītības iestāžu sadarbību, pie mums viesojās PII "Ritenītis" sagatavošanas grupas audzēkņi. Sākumskolas un datorikas skolotāja Ilze Čudare viņiem novadīja mācību stundu.


Olimpiāžu rezultāti turpina priecēt 6. februārī

Starpnovadu fizikas olimpiādes uzvarētājs ir Ričards Kristers Knipšis (9.e), viņš uzaicināts arī uz valsts olimpiādi, atzinību bioloģijas olimpiādē ieguvuši Liene Butāne (12.kl.) un Toms Čudars (12.kl.). Paldies skolēniem un viņu skolotājām Ivetai Beļskai un Dacei Bērtulei!


Salaspils "Gada jaunietis 2016" 3. februārī

Nominācijas "Jaunietis savai skolai" ieguvējs - Emīls Elksnītis, nominācijas "Gada jaunietis 2016" ieguvēja Katrīna Doroņina

Nominācijas "Gada brīvprātīgais" nominantes Katrīna Doroņina, Laura Šīraka un Santa Lunte
Lasīt vairāk


31. janvārī saņēmām starpnovadu 6. - 8. klašu vēstures un sociālo zinību komandu olimpiādes rezultātus, kas kārtējo reizi iepriecināja. Mūsu komandai 1. vieta! Sveicam komandas dalībniekus Eviju Petrovsku (6.c), Jēkabu Čudaru (6.c), Karlīnu Brunovsku (7.b), Arti Vijupu (7.b), Miku Akselu Apermani (8.b), Ievu Rūtiņu-Rūtenbergu (8.b) un skolotājas Anniju Bergmani un Dainu Tauriņu!
Sveicam ar izcīnīto 1. vietu starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.a klases skolnieci Evu Lindi un skolotāju Martu Antoneviču! (30.01.2017)

Mūsu skolā ir arī vislabākie filozofi! 24. janvārī

Starpnovadu filozofijas olimpiādē 1. vietu izcīnīja 11. kl. skolniece Alīse Daine, bet trešo - Sabīne Beļska, arī 11.kl. Abas meitenes ir uzaicinātas uz valsts olimpiādi. Viņu skolotāja Daina Tauriņa. Apsveicam!


24. janvārī notika starpnovadu tiešsaistes konkurss "Rēķini galvā!" Rezultāti iepriecina. 1. vietu izcīnīja Viktorija Oļdenburgere (12.kl.), Artis Vijups (7.b kl.), Renārs Štamers (6.c kl.), Justs Vidzis (2.b kl.), 2. vieta - Nikam Stafeckim (10.kl.) un Tomasam Kontrimam (6.c kl.), 3.vieta - Vladislavam Perkaņukam (11.kl.) un Kristam Vidzim (5.c kl.). Paldies skolotājām Aigai Priedniecei, Lindai Krastiņai, Zandai Nelsonei, Baibai Petrovai un Ingai Grimai!
24. janvārī 4.-5. klašu zēnu komanda Zemgales reģiona sporta spēlēs basketbolā "Oranžā bumba" izcīnīja 1. vietu. Sveicam brašos zēnus un trenerus Valdi Razumovski un Austri Šaicanu! Lasīt vairāk


Mūsu Artis - vislabākais! 21. janvārī

Lepojamies! Starptautiskā informātikas konkursā Bebr[a]s valsts mēroga konkurencē Artis Vijups (7.b) izcīnīja 1. vietu, iegūstot maksimālo punktu skaitu. 7., 8. kl. grupas visi rezultāti. Konkursam gatavoties Artim palīdzēja skolotāja Ieva Hermane.


Veiksmīga mums arī starpnovadu vidusskolu latviešu valodas un literatūras olimpiāde, kura notika 16. janvārī Siguldā. 11. klases skolniece Inese Meļehova (sk. Sanita Ceirule) izcīnīja 2. vietu. Apsveicam!
Ļoti liels prieks par skolotājas Dainas Tauriņas 9. klašu skolēniem Aleksandru Kasakovsku (9.a) un Ričardu Kristeru Knipši (9.e), kuri 13. janvārī starpnovadu vēstures olimpiādē parādīja vislabākās zināšanas, izcīnot 1. un 2. vietu un tiesības uz startu valsts olimpiādē. Paldies arī Lienei Butānei (12.kl.) par iegūto atzinību!

Komandu matemātikas olimpiādē "Atvērtā kopa 2016" izcili rezultāti!

Mūsu skolas 7.kl. komanda (Artis Vijups, Kristiāns Cagulis, Rasma Sandra Knipše, Toms Zvirgzdiņš) izcīnīja 2. vietu, bet 9.e kl. komanda (Ričards Kristers Knipšis un Karīna Elizabete Valtere) - 3. vietu. Komandas sagatavoja skolotājas Aiga Priedniece un Zanda Nelsone. Lasīt vairāk šeit.


LATVIJAS SKOLU REITINGĀ 2016 Salaspils 1. vidusskolai 16./17. vieta "mazo skolu" grupā. Skatīt reitinga tabulu.
Portāla uzdevumi.lv aicinājums skolēnu vecākiem šeit.
e-klases jaunumi

2016./17. m.g. e-klases ĢIMENES KOMPLEKTS gadā maksā 9,96 EUR par visiem bērniem ģimenē vai 1,99 EUR mēnesī.

Skolvadības sistēma E-klase pirms 2014./15. mācību gada sākuma klajā laida E-klases mobilo aplikāciju.

Skolēna kavējuma pieteikšana - metodisks materiāls vecākiem.

VIDEO pamācības (Kā pieslēgties e-klasei? Elektroniskā reģistrācija e-klasē. E-klases Ģimenes komplekts)

No 2011./12.m.g. e-klasē strādā visa skola.
- Uzaicinājuma (bezmaksas komplekts);
- Ģimenes komplekts.

Lai no jauna sāktu lietot e-klasi, sazinieties ar sava bērna skolotāju. Skolotājs E-klasē ievadīs Jūsu mobilā telefona numuru un nosūtīs uz to paroli.