Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 

Noderīgas saites


Uzņemšana 1. klasē 2015./16. m.g. Salaspils 1. vidusskolā sākas 16.02.15. un turpināsies līdz 19.06.15.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā no plkst. 8.30 – 16.00. Lasīt vairāk

Novadu apvienības 9. klašu ģeogrāfijas olimpiāde 6. martā

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības olimpiādē mūsu skolu pārstāvēja 3 skolēni, un visi ieguva godalgotas vietas. Sveicam Līvu Ozoliņu (9.b) ar 1. vietu, Inesi Meļehovu (9.a) un Elvi Igauni (9.b) ar 3. vietu un, protams, skolotāju Brigitu Mežgali-Turlaju!


Daugavkrasta reģiona teātra sporta turnīrs 5. martā

Sveicam skolotājas Andas Vaivades vadītos 2.-4.kl., 5.-6.kl. un 9.kl. teātra sporta dalībniekus, kas uz skolu atveda trīs 2. pakāpes diplomus!


Latvijas republikas skolēnu 68. spartakiādes finālsacensībās frisbijā zēnu komandai 1. vieta! 20.februārī

Sveicam Jāni Bernānu, Arvīdu Orlovski, Bruno Jurginsonu, Pēteri Valaini, Imantu Ilgažu, Gregoru Matīsu, Eduardu Saulīti, Emīlu Elksnīti un skolotāju Valdu Kublicku ar lielisko panākumu!


Novadu apvienības 5. - 8. klašu matemātikas olimpiāde 20. februārī

Priecājamies par Rasmas Sandras Knipšes (5.c) un Ričarda Kristera Knipša (7.e) 2. vietu, Marka Kristiana Babra (6.d) 3. vietu un Arta Vijupa (5.c) atzinību Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības olimpiādē. Paldies skolotājām Zandai Nelsonei un Ievai Pudžai!


Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 19. februārī

Prieks par 11. klasi, kas paredzētajā laikā veiksmīgi aizstāvēja izstrādātos darbus!


Novadu apvienības mūzikas konkurss "Balsis" 19. februārī

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienībā mūsu skolas vokālais ansamblis "Atvariņi" ieguva 2. pakāpes diplomu. Paldies dziedātājiem, ansambļa vadītājai Aijai Pizānei un koncertmeistarei Elīnai Gailei!


Novadu apvienības minibasketbola sacensības 17. februārī

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienībā mūsu skolas 3. un 4. klašu zēnu komanda izcīnīja 1. vietu, nodrošinot dalību nākamā posma sacensībās Zemgales reģionā.

Paldies zēniem un skolotājam un trenerim Valdim Razumovskim!
Vairāk


Novadu apvienības sākumskolas matemātikas olimpiāde 12. februārī

Mūsu skola uzņēma 184 skolēnus no Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadiem. Protams, neizpalika arī uzvaras prieki! Sveicam ar izcīnīto 1. vietu Sandiju Aleksu Štikovu (4.a) un skolotāju Lindu Krastiņu, ar 2. vietu - Reini Krauju (3.c) un skolotāju Ilzi Čudari, ar 3. vietu - Emīlu Juri Gelašu (3.b) un skolotāju Ingu Grimu, ar atzinību - Mārtiņu Sjomkānu (2.a) un skolotāju Lailu Leščinsku, kā arī Robertu Jāni Jansonu (2.d) un skolotāju Initu Zalaku!


Paziņoti novadu apvienības fizikas olimpiādes rezultāti 12. februārī

Sigurds Skangals (9.a kl.) Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienībā ir izcīnījis 1. vietu. Sveicam viņu un skolotāju Ivetu Beļsku!


5. - 7. klašu informātikas olimpiāde novadu apvienībā 9. februārī

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības olimpiādē mūsu komanda (Ričards Kristers Knipšis (7.e), Kristers Mārtiņš Gelašs (7.e), Karīna Elizabete Valtere (7.e), Marks Kristians Babris (6.d)) atkal bija labākie, izcīnot 1. vietu. Viņu skolotājas Ieva Hermane un Silvija Zālīte.


9. -12. klašu matemātikas olimpiāde novadu apvienībā 6. februārī

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības olimpiādē četri skolotājas Aigas Priednieces audzēkņi uzrādīja labus rezultātus: Ieva Šņepste (11.kl.) ieguva 3. vietu un tika izvirzīta uz valsts olimpiādi, 3. vieta arī Annai Bakānei (9.b kl.), bet Jānim Bernānam (12.kl.) un Sigurdam Skangalam (9.a kl.) - atzinība. Sveicam!


Skatīt nolikumu.


Sākumskolas matemātikas nedēļa 2. - 6. februāris

Spēkiem "āķīgu" uzdevumu risināšanā mērojās 1. klašu skolēni. Vairāk


7. klašu ģeogrāfijas olimpiāde novadu apvienībā 5. februārī

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības olimpiādē mūsu septītklasnieki bija labākie: Ričardam Kristeram Knipšim - 1. vieta un Sandim Dzenītim - 2. vieta! Paldies arī skolotājai Brigitai Mežgalei-Turlajai!


Eksperimentu pēcpusdiena skolas labākajiem matemātiķiem ar FIZMIX 4. februārī

Uz eksperimentiem kopā ar Kārli no FIZMIX bija aicināti skolas 5.-12. klašu matemātikas olimpiāžu un konkursu uzvarētāji. Bija iespēja gan skatīties, gan pašiem izmēģināt. Bija interesanti, arī jautri. Noslēgumā pasākuma dalībnieki tika cienāti ar ļoti garšīgu kliņģeri. Paldies organizatoriem - matemātikas skolotājiem - par jauko pasākumu!
Vairāk


Angļu valodas olimpiāde novadu apvienībā 2. februārī

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības olimpiādē mums veicās tā: Jānim Gotļevskim (11.kl.) - 1. vieta, Sabīnei Endijai Strožei (11.kl.) - 2. vieta un Renātei Lavrinovičai (8.kl.) - 3. vieta. Sveicam uzvarētājus un skolotāju Maiju Rozenšteini!


Filozofijas olimpiāde novadu apvienībā 28. janvārī

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības olimpiādē atkal panākumi: Evitai Ciršai (12.kl.)- 1. vieta un Sandrai Dombrovskai (11.kl.)- 3. vieta! Paldies meitenēm un skolotājai Dainai Tauriņai!


Latviešu valodas un literatūras olimpiāde novadu apvienībā 26. janvārī

Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienības olimpiādē mūsu meitenes nostartēja godam: Katrīnai Zaķei (9.kl.)- 2. vieta un Līvai Ozoliņai (9.kl.)- 3. vieta! Paldies meitenēm un skolotājām Dacei Vilmenietei un Laimai Pamiljanei!


Miksike.lv konkurss "Rēķini galvā!" novadu apvienībā 19. - 23. janvārī

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības konkursā mūsu skola var lepoties ar sasniegumiem, jo divās vecuma grupās no četrām ir pamanījusies savākt visas godalgotās vietas. Rezultāti: 1. vieta - Vladislavam Perkaņukam (9.a), Artim Vijupam (5.c), Emīlam Jurim Gelašam (3.b), 2. vieta - Nikam Stafeckim (8.b.) un Denīzai Rakstiņai (6.c), 3. vieta - Sigurdam Skangalam (9.a), Domenikam Ulmanim (6.d) un Evai Evelīnai Kļaviņai (3.a). Paldies arī viņu skolotājām Aigai Priedniecei, Ievai Pudžai, Ingai Grimai, Rutai Ilgažai, Zandai Nelsonei, Vijai Griestiņai!


Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss novadu apvienībā 22. janvārī

Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienības konkursā mūsējie uzstājās lieliski. 1. pakāpes diplomu izcīnīja Linda Čevere (9.kl.), un Lūkass Ulmanis (4.kl.), 2. pakāpes - Toms Čudars (10.kl.) un Gints Tamulis (3.kl.), bet 1.kl. skolniece Anna Gulbe saņēma atzinību. Paldies viņiem un skolotājai Andai Vaivadei!


Sveicam ar izciliem sasniegumiem!

RIMS organizētajā matemātikas olimpiādē mūsu skolu pārstāvēja 36 skolēni no 3., 4., 5.klasēm.
Uz apbalvošanas ceremonijām saņemt diplomus, medaļas un balvas tika aicināti labākie. No mūsu skolas tie bija:
Nora Krūmiņa 3.c (sk. I. Čudare),
Renārs Štamers 4.c (sk. G.Blumberga),
Lūkass Ulmanis 4.a (sk. L. Krastiņa),
Vineta Bojāre 5.b (sk. Z.Nelsone),
Toms Zvirgzdiņš 5.b (sk. Z.Nelsone),
Krsitiāns Francis Cagulis 5.a (sk. R. Ilgaža)

un Artis Vijups 5.c (I.Pudža), kurš 5.klašu grupā ieguva 1. vietu, zelta medaļu un balvu.

Skola saņēma Pateicības rakstu.


Tikko uzzinājām Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības bioloģijas olimpiādes rezultātus. Ir vēl viena atzinība! Sveicam 12. klases skolnieci Gintu Taubi un skolotāju Daci Bērtuli!
15. janvārī Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības vēstures olimpiādē 9.b klases skolniece Sabīne Beļska ieguva atzinību. Sveicam Sabīni un skolotāju Dainu Tauriņu!
Mūsu skolas komanda vēstures un sociālo zinību novadu apvienības (Carnikava, Garkalne, Ikšķile, Ķekava, Olaine, Salaspils, Sigulda) olimpiādē 13. janvārī ieguva atzinību. Sveicam komandas dalībniekus Kārli Grudulu, Elizabeti Casno, Akselu Blanku, Ričardu Kristeru Knipši, Diānu Stūrīti, Niku Stafecki un skolotājas Eviju Jansoni, Dainu Tauriņu un Ingu Vītumu-Brūveri!
e-klases jaunumi

Skolvadības sistēma E-klase pirms jaunā mācību gada sākuma klajā laidusi E-klases mobilo aplikāciju.

2014./15. m.g. e-klases ĢIMENES KOMPLEKTS gadā maksā 9,96 EUR par visiem bērniem ģimenē.

Skolēna kavējuma pieteikšana - metodisks materiāls vecākiem.

VIDEO pamācības (Kā pieslēgties e-klasei? Elektroniskā reģistrācija e-klasē. E-klases Ģimenes komplekts)

No 2011./12.m.g. e-klasē strādā visa skola.
- Uzaicinājuma (bezmaksas komplekts);
- Ģimenes komplekts.

Lai no jauna sāktu lietot e-klasi, sazinieties ar sava bērna skolotāju. Skolotājs E-klasē ievadīs Jūsu mobilā telefona numuru un nosūtīs uz to paroli.