Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 

Noderīgas saites


Vecāku ievērībai! 9.02. - 13.02. 1.klašu skolēniem papildu brīvlaiks.

Filozofijas olimpiāde novadu apvienībā 28. janvārī

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības olimpiādē atkal panākumi: Evitai Ciršai (12.kl.)- 1. vieta un Sandrai Dombrovskai (11.kl.)- 3. vieta! Paldies meitenēm un skolotājai Dainai Tauriņai!


Latviešu valodas un literatūras olimpiāde novadu apvienībā 26. janvārī

Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienības olimpiādē mūsu meitenes nostartēja godam: Katrīnai Zaķei (9.kl.)- 2. vieta un Līvai Ozoliņai (9.kl.)- 3. vieta! Paldies meitenēm un skolotājām Dacei Vilmenietei un Laimai Pamiljanei!


Miksike.lv konkurss "Rēķini galvā!" novadu apvienībā 19. - 23. janvārī

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības konkursā mūsu skola var lepoties ar sasniegumiem, jo divās vecuma grupās no četrām ir pamanījusies savākt visas godalgotās vietas. Rezultāti: 1. vieta - Vladislavam Perkaņukam (9.a), Artim Vijupam (5.c), Emīlam Jurim Gelašam (3.b), 2. vieta - Nikam Stafeckim (8.b.) un Denīzai Rakstiņai (6.c), 3. vieta - Sigurdam Skangalam (9.a), Domenikam Ulmanim (6.d) un Evai Evelīnai Kļaviņai (3.a). Paldies arī viņu skolotājām Aigai Priedniecei, Ievai Pudžai, Ingai Grimai, Rutai Ilgažai, Zandai Nelsonei, Vijai Griestiņai!


Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss novadu apvienībā 22. janvārī

Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienības konkursā mūsējie uzstājās lieliski. 1. pakāpes diplomu izcīnīja Linda Čevere (9.kl.), un Lūkass Ulmanis (4.kl.), 2. pakāpes - Toms Čudars (10.kl.) un Gints Tamulis (3.kl.), bet 1.kl. skolniece Anna Gulbe saņēma atzinību. Paldies viņiem un skolotājai Andai Vaivadei!


Sveicam ar izciliem sasniegumiem!

RIMS organizētajā matemātikas olimpiādē mūsu skolu pārstāvēja 36 skolēni no 3., 4., 5.klasēm.
Uz apbalvošanas ceremonijām saņemt diplomus, medaļas un balvas tika aicināti labākie. No mūsu skolas tie bija:
Nora Krūmiņa 3.c (sk. I. Čudare),
Renārs Štamers 4.c (sk. G.Blumberga),
Lūkass Ulmanis 4.a (sk. L. Krastiņa),
Vineta Bojāre 5.b (sk. Z.Nelsone),
Toms Zvirgzdiņš 5.b (sk. Z.Nelsone),
Krsitiāns Francis Cagulis 5.a (sk. R. Ilgaža)

un Artis Vijups 5.c (I.Pudža), kurš 5.klašu grupā ieguva 1. vietu, zelta medaļu un balvu.

Skola saņēma Pateicības rakstu.


Tikko uzzinājām Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības bioloģijas olimpiādes rezultātus. Ir vēl viena atzinība! Sveicam 12. klases skolnieci Gintu Taubi un skolotāju Daci Bērtuli!
15. janvārī Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības vēstures olimpiādē 9.b klases skolniece Sabīne Beļska ieguva atzinību. Sveicam Sabīni un skolotāju Dainu Tauriņu!
Mūsu skolas komanda vēstures un sociālo zinību novadu apvienības (Carnikava, Garkalne, Ikšķile, Ķekava, Olaine, Salaspils, Sigulda) olimpiādē 13. janvārī ieguva atzinību. Sveicam komandas dalībniekus Kārli Grudulu, Elizabeti Casno, Akselu Blanku, Ričardu Kristeru Knipši, Diānu Stūrīti, Niku Stafecki un skolotājas Eviju Jansoni, Dainu Tauriņu un Ingu Vītumu-Brūveri!


Frisbija pulciņa dalībnieku sveiciens Jaunajā gadā!


Svinīgās līnijas un svētku koncerti 19. decembrī

1.-4 klašu skolēniem svinīgā līnija notika k/n "Enerģētiķis". 50 skolēni saņēma 1.pakāpes, 11 - 2.pakāpes, 8 - 3.pakāpes skolas Atzinības rakstus par labi paveiktiem mācību uzdevumiem, bet 24 skolēni - atzinības rakstus par īpašu centību mācību darbā. Koncertā uzstājās sk.Aijas 1.-4.kl. koris un ansamblis "Atvariņi", sk. Andas daiļlasītāji un sk. Ingas dejotāji.

Dejo "Dzīpariņš"

K/n "Rīgava" uz semestra noslēguma pasākumu pulcējās 5.-12.klašu skolēni. Svētku noskaņu radīja sk. Andas teātra pulciņa dalībnieki un sk.Lāsmas vadītā kora meitenes. Paldies!
1. pakāpes skolas Atzinības rakstus par mācību darbu saņēma 12 skolēni, 2.pakāpes - 47, 3.pakāpes - 35 skolēni.

Dzied 5.-9. klašu koris "Sonāre"


7.-12.klašu futbola sacensības 18. decembrī

Skolēnu padomes organizētajās sacensībās piedalījās visu klašu komandas, uzvarētāju godā tika 9.a klase
Visas bildes skatieties skolēnu padomes mājas lapā


Deju kolektīvu tautas tērpu parāde 10. decembrī
Gatavojoties skolēnu dziesmu un deju svētkiem, skolas deju kolektīvs "Dzīpariņš" piedalījās tautas tērpu parādē Ķekavā. Vairāk...


Mūsu frisbijisti uzvar Latvijas jaunatnes čempionātā 29.novembrī

Sveicam un priecājamies par lielisko panākumu! Skatīties spēli


e-klases jaunumi

Skolvadības sistēma E-klase pirms jaunā mācību gada sākuma klajā laidusi E-klases mobilo aplikāciju.

2014./15. m.g. e-klases ĢIMENES KOMPLEKTS gadā maksā 9,96 EUR par visiem bērniem ģimenē.

Skolēna kavējuma pieteikšana - metodisks materiāls vecākiem.

VIDEO pamācības (Kā pieslēgties e-klasei? Elektroniskā reģistrācija e-klasē. E-klases Ģimenes komplekts)

No 2011./12.m.g. e-klasē strādā visa skola.
- Uzaicinājuma (bezmaksas komplekts);
- Ģimenes komplekts.

Lai no jauna sāktu lietot e-klasi, sazinieties ar sava bērna skolotāju. Skolotājs E-klasē ievadīs Jūsu mobilā telefona numuru un nosūtīs uz to paroli.