Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 

Noderīgas saites


2015./16.m.g. sākums


skolas autostāvvietā!


Latvijas skolu reitings 2015 (darbā ar talantīgajiem skolēniem). Mazo skolu grupā mēs esam ierindojušies 39. vietā. Visi rezultāti

Koris "Sonāre" XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gājienā 12. jūlijā


Citas bildes


12.kl. izlaidums 3. jūlijā

Atestātu par vidējo izglītību saņēma 12 jaunieši

Ilze Rence kopā ar atestātu saņēma 1.pakāpes skolas Atzinības rakstu un Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas pateicību par labām un teicamām sekmēm, Jānis Bernāns - titulu "Gada skolēns 2015" 9.-12.kl. grupā, bet Žaklīna Hermane - 2.pakāpes skolas Atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm.


Ikgadējo skolotāja balvu - "Pūci" 17. jūnijā

2014./15. m.g. ieguva dabaszinību un matemātikas skolotāja Ieva Pudža un sākumskolas skolotāja Inita Zalaka


Salaspils novada skolotāju konference "Mācību stunda iziet no klases" 11. jūnijā

Konferenci organizēja direktores vietniece mācību darbā Ieva Hermane, piedalījās abu vidusskolu skolotāji, kā arī novada domes izglītības komisijas un izglītības un kultūras daļas darbinieki. Konferenci atklāja domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars. Latvijas universitātes pārstāve Rita Kiseļova iepazīstināja ar starptautisko skolēnu novērtēšanas programmu, ar Latvijas skolēnu sasniegtajiem rezultātiem tajā, Iespējamās Misijas pārstāve Ilze Mazpane stāstīja savu pieredzi, kā ar bloga palīdzību likt pusaudžiem rakstīt - tātad domāt. Pēc tam darbs turpinājās 12 radošajās darbnīcās. Katram bija iespēja piedalīties 3 darbnīcās.
Fotogrāfijās konferenci iemūžināja pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas preses sekretāre Ginta Zēberga. Interesējošās fotogrāfijas var atrast http://failiem.lv/u/qpvufuu


Skolu avīžu žurnālistu pirmais salidojums 1. jūnijā

Augstskolā "Turība" pulcējās skolu žurnālisti, starp viņiem arī mūsu avīzes "Logs" veidotāji skolotājas Brigitas vadībā. Darbu vadīja radio žurnālists Lauris Zvejnieks. Vairāk


Nominācijas "Gada skolēns 2015" un "Gada aktīvākais skolēns 2015" 29.maijā

"Gada skolēns 2015": Jānis Bernāns (9.-12.kl.),Niks Stafeckis (5.-8.kl.), Lūkass Ulmanis (1.-4.kl.)
"Gada aktīvākais skolēns 2015": Toms Čudars (9.-12.kl.), Artis Vijups (5.-8.kl.), Jēkabs Čudars (1.-4.kl.)

Niks Stafeckis un direktore

Toms Čudars un direktore

Lūkass Ulmanis, Jēkabs Čudars un Artis Vijups ar direktori


Beidzies 2014./15.mācību gads 1.-8. un 10.-11.klašu skolēniem 29. maijā

Šajās klasēs mācās 699 skolēni. Īpašs paldies visiem, kas savā galvenajā darbā - mācībās - ir sasnieguši augstus rezultātus. Un tādu ir daudz: 98 - I pakāpes, 95 - II un 35 - III pakāpes Atzinības rakstu ieguvēji.

6.-7.klases

1.-3.klases

4.-5.klašu 1. pakāpes Atzinības rakstu ieguvēji

4.-5.klašu 2. un 3. pakāpes Atzinības rakstu ieguvēji

8., 10., 11. klase
(Visus fotogrāfijās neizdosies atrast, jo vairākas klases bija ekskursijā)


Skolēnu - olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāju - sumināšana novada domē 26. maijā

skolēni pēc apbalvošanas ceremonijas

un viņu skolotāji kopā ar domes priekšsēdētāju Raimondu Čudaru un Izglītības un kultūras daļas vadītāju Ingu Elksni
Visi sasniegumi


e-klases jaunumi

Skolvadības sistēma E-klase pirms jaunā mācību gada sākuma klajā laidusi E-klases mobilo aplikāciju.

2014./15. m.g. e-klases ĢIMENES KOMPLEKTS gadā maksā 9,96 EUR par visiem bērniem ģimenē.

Skolēna kavējuma pieteikšana - metodisks materiāls vecākiem.

VIDEO pamācības (Kā pieslēgties e-klasei? Elektroniskā reģistrācija e-klasē. E-klases Ģimenes komplekts)

No 2011./12.m.g. e-klasē strādā visa skola.
- Uzaicinājuma (bezmaksas komplekts);
- Ģimenes komplekts.

Lai no jauna sāktu lietot e-klasi, sazinieties ar sava bērna skolotāju. Skolotājs E-klasē ievadīs Jūsu mobilā telefona numuru un nosūtīs uz to paroli.