Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 

Noderīgas saites


Saziņai lūdzam izmantot e-pasta adresi - skola@s1vsk.lv


Bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2016./2017.m.g. notiek no 8.02.2016. līdz 17.06.2016. Sīkāka informācija sadaļā Uzņemšanas noteikumi.
Mācību līdzekļu un ieteicamās literatūras saraksts jaunajam mācību gadam šeit.
LATVIJAS SKOLU REITINGĀ 2016 Salaspils 1. vidusskolai 16./17. vieta "mazo skolu" grupā. Skatīt reitinga tabulu.
Kaut gan vasaras brīvlaiks jau bija sācies, Erasmus projektā iesaistītie skolēni jūnijā vēl cītīgi strādāja un izveidoja filmu par Rīgas leģendām. Skatīt filmu projekta mājas lapā.
Zemessardzes 25. gadadienai veltīts konkurss bērniem līdz 1. augustam. Uzzini vairāk!
Zvaigzne ABC izsludina lasīšanas stafeti jaunajiem grāmatu lasītājiem no 10. maija līdz 31. jūlijam. Iepazīsties ar konkursa noteikumiem!


12. klases izlaidums 1. jūlijā

12. klase ar audzinātāju Brigitu Mežgali-Turlaju un direktori Veru Kalniņu

Vairāku olimpiāžu un konkursu uzvarētāja, skolas 1. pakāpes Atzinības raksta un Ministru prezidenta Atzinības raksta laureāte absolvente Ieva Šņepste

Aizlido baloni ar absolventu vēlējumiem


Ikgadējo skolotāja balvu - "Pūci" 17. jūnijā

2015./16. m.g. ieguva sākumskolas, datorikas un dambretes skolotāja Ilze Čudare, angļu valodas skolotāja Lūcija Sniķere un psiholoģe Dace Lapiņa.


9. klašu izlaidumi k/n "Rīgava" 10. jūnijā

9.a klase ar audzinātāju Aiju Beliju

9.b klase ar audzinātāju Laimu Pamiljani

9.k klase ar audzinātāju Evitu Pauriņu


Kāds biji, 2015./16. m.g.? Darbīgs, interesants, veiksmīgs... 30. maijā

To uzzinājām klašu svinīgajās līnijās, kur atcerējāmies gada svarīgākos notikumus gan no skolotāju, gan skolēnu skatpunkta. Tradicionāli ar skolas Atzinības rakstiem tika apbalvoti mācībās vislabākie. 1. pakāpes atzinības rakstu saņēma 132 skolēni, 2. pakāpes - 66, 3. pakāpes - 69. Balvas saņēma arī Gada skolēns un Gada aktīvākais skolēns 1.-4.kl., 5.-8.kl. un 9-12.kl. grupā. Šogad Gada skolēni ir Vita Binduka (4.kl.) un Artis Vijups (6.kl.), Gada aktīvākā skolēna tituls tika Alisei Evelīnai Točai (3.kl.), Jēkabam Čudaram (5.kl.) un Madarai Rakštei (11.kl.).


1. klašu mācībās visvislabākie


1. klašu centīgākie


2. klašu mācībās vislabākie


2. klašu centīgākie


3. klašu mācībās vislabākie


3. klašu centīgākie


4. klašu mācībās vislabākie - 1.pakāpes Atzinības rakstu īpašnieki


4. klašu otrās un trešās pakāpes Atzinības rakstu īpašnieki


5. klašu apbalvotie


6. klašu apbalvotie


7. klašu apbalvotie


8. klašu apbalvotie


un mūsu visgudrākie vidusskolēni


Koru sadziedāšanās "Tauriņu svētki" 27. maijā

Ķekavā notika Salaspils, Siguldas, Ķekavas, Ikšķiles un Olaines novadu koru sadziedāšanās "Tauriņu svētki". No mūsu skolas piedalījās 2.-4.kl. koris (diriģente Aija Pizāne).


Salaspils novada pašvaldība sumina izcilākos skolēnus un skolotājus 24. maijā

Īpaši sumināti tika 8. klases skolnieks Ričards Kristers Knipšis un 6. klases skolnieks Artis Vijups, kuri ieguvuši laureāta titulu 8 nominācijās katrs, kā arī 12. klases skolniece Ieva Šņepste, kura kopā ar pateicības rakstu par sasniegumiem olimpiādēs un konkursos saņēma arī pašvaldības stipendiju studijām augstskolā.


e-klases jaunumi

2015./16. m.g. e-klases ĢIMENES KOMPLEKTS gadā maksā 9,96 EUR par visiem bērniem ģimenē vai 1,99 EUR mēnesī.

Skolvadības sistēma E-klase pirms 2014./15. mācību gada sākuma klajā laida E-klases mobilo aplikāciju.

Skolēna kavējuma pieteikšana - metodisks materiāls vecākiem.

VIDEO pamācības (Kā pieslēgties e-klasei? Elektroniskā reģistrācija e-klasē. E-klases Ģimenes komplekts)

No 2011./12.m.g. e-klasē strādā visa skola.
- Uzaicinājuma (bezmaksas komplekts);
- Ģimenes komplekts.

Lai no jauna sāktu lietot e-klasi, sazinieties ar sava bērna skolotāju. Skolotājs E-klasē ievadīs Jūsu mobilā telefona numuru un nosūtīs uz to paroli.