Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 

Noderīgas saites


Salaspils novada domes informācija par braukšanas kartēm šeit.

Cienījamie nākamā – 2020./2021.mācību gada pirmklasnieku vecāki!

Salaspils 1. vidusskola ar Salaspils novada domes un Latviešu valodas aģentūras atbalstu arī šajā mācību gadā piedāvās informatīvas un izglītojošas nodarbības vecākiem “Mācāmies kopā!”. Nodarbības paredzētas ģimenēm, kurās sarunvaloda nav latviešu, kurās runā divās vai vairākās valodās, kuras atgriezušās no dzīves ārzemēs. Nodarbībās vecāki varēs iepazīties ar to, kā notiek mācības abās Salaspils skolās, uzzināt svarīgāko par pāreju uz mācībām valsts valodā, kā palīdzēt savam bērnam apgūt latviešu valodu, kā sagatavot skolai, noskaidrot, kas jāzina vecākiem, ja ģimenē aug bilingvāls vai multilingvāls bērns.
Vairāk informācijas šeit.LATVIJAS SKOLU REITINGĀ 2019 darbā ar talantīgajiem skolēniem mēs esam augstajā 11. vietā lielo skolu grupā! Skatīt šeit!
Uzsākot jaunu mācību gadu, vēlos personīgi pateikties Jūsu skolai par līdzšinējo sadarbību un mācību procesa organizēšanu portālā Uzdevumi.lv! Skolotāju un skolēnu aktivitātes rezultātā Jūsu skola ir kļuvusi par vienu no aktīvākajām skolām portālā 2018./2019. mācību gadā!
Ar cieņu, Uzdevumi.lv direktors Edgars Škutāns.
Atzinības raksts

No 5. līdz 20. oktobrim notiek Eiropas programmēšanas nedēļa. Šogad skolas datorikas un informātikas skolotāji īpaši aicina iesaistīties un pamēģināt izveidot savu pirmo programmu skolēnus, kas nekad nav programmējuši. Vairāk par pasākumiem šeit.

Savu pirmo programmu veido skolēni un skolotāji (15. oktobris)

Tos, kas programmē, aicinām piedalīties unikālā programmēšanas konkursā “Mēs esam ideāli!”. Konkursa laikā izveido komandu 2 vai 3 cilvēku sastāvā, pieaicini vadītāju (skolotāju vai citu pilngadīgu personu) un radi animāciju grupas “Double Faced Eels” dziesmai. Apkopojot labākos projektus, tiks izveidots vienots videoklips visai dziesmai.
Vairāk par konkursu.


Skolotāja Dace Kontrimiene jau ceturto reizi ar saviem skolēniem iesaistās "Labo darbu nedēļā (7.-13. oktobris)

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau vienpadsmito gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Šogad Labo darbu nedēļa norisinājās no 7. līdz 13. oktobrim, kurā aktīvi iesaistījās Daces audzināmā 4.e klase. Paldies bērniem un viņu vecākiem par atbalstu!

Bērni kopā ar vecākiem sarūpē dāvaniņas Salaspils novada vientuļajiem cilvēkiem, kas ar Salaspils sociālā dienesta darbinieku palīdzību tiek nogādātas adresātiem.

Patiess prieks, ka visa klase ir atbalstījusi un iesaistījusies Labo darbu nedēļā. Daudzi bērni jau ir piedalījušies dažādās labdarības akcijās, kādam šī bija pirmā, bet gandarījums par paveikto ir visiem.


Skolotāju dienas rīts (7. oktobris)

Skolotājus uz svētku pasākumu pirmdienas rītā aicināja vienpadsmitie. Bija sarūpēti ziedi, priekšnesumi, konkursi...

Tikmēr skolotāju lomās iejutās vidusskolēni.


Eiropas Valodu diena (26. septembris)

Šajā dienā vilciens Rīga – Daugavpils bija pārvērties par Eiropas Valodu vilcienu. Latviešu valodas aģentūra līdzi doties pa valodas un literatūras ceļiem aicināja arī salaspiliešus. Plkst. 8.01 vilcienā iekāpa divpadsmit 9.c klases skolēni (Gusts, Agnese, Jēkabs, Elizabete, Bruno, Kristiāna, Tomass, Evija, Pēteris, Annija, Artis T., Mārtiņš) , Kristers (12.b kl.), Daniela, Miks un Markuss (11.b kl.). Braucienu vadīja Roberto Meloni, par muzikālo noskaņu rūpējās etnomūziķi Julgī Stalte un Ēriks Zeps. Ceļa posmā no Salaspils līdz Aizkrauklei skolēni aktīvi piedalījās valodas, literatūras un dziesmu spēlēs (tikām paslavēti kā labi latviešu dziesmu zinātāji). Miks un Daniela no galvas norunāja divus K.Skujenieka dzejoļus, izpelnoties skaļus aplausus.

Pēc izkāpšanas Aizkrauklē un atgriešanās mājās Salaspilī visi kā viens teicām: “Bija interesanti, varējām braukt līdz Daugavpilij!”

Skolotāja Laima Pamiljane

Atzīmējot Eiropas Valodu dienu, abu Salaspils skolu valodu skolotāji sanāca kopā, lai pie kafijas tases izspēlētu pašu veidotas valodu spēles, dalītos pieredzē, gūtu jaunas idejas darbam ar skolēniem interesantākai un veiksmīgākai valodu apguvei.

Vairāk par pasākumiem šeit.


Artis iekļauts Latvijas komandas sastāvā starptautiskajām sacensībām “Baltic Way 2019” (23. septembris)

Starptautiskās komandu sacensības “Baltic Way 2019” notiks Polijā no 15.-19. novembrim. Latviju pārstāvēs 4 skolēni no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Mūsu Artis Vijups (10.b). Esam ļoti lepni par Tevi, Arti!

Vairāk par šīm matemātikas sacensībām un to vēsturi var uzzināt LU NMS mājas lapā.


Olimpiskā diena 2019 (20. septembris)

Olimpiskās dienas rīta vingrošanā iesaistījās visa skola, vingrojot gan kabinetos, gan gaiteņos, gan ārā. Visvairāk vingrotāju vienkopus pulcējās Lauku ielas pagalmā.

Vingrošanai īpaši gatavojušās bija 1.e un 3.e klase ar lieliskajām skolotājām Lauru Pakalni un Evitu Petrovu-Šaicani

Vairāk šeit!

Vēlāk sporta namā notika sacensības "Drosmes skrējiens", kur mūsu skolu pārstāvēja 12 skolēnu komanda. Stāsta skolotāja Madara Miķelsone-Pobiaržena: "Skolēni veica trasi, kurā bija dažādi šķēršļi - gan tādi, kuriem jālec pāri, gan tādi, kuriem jālien cauri vai jārāpjas pāri. Salaspils 1. vidusskolas komanda uzrādīja labāku rezultātu abu skolu duelī un svinēja uzvaru, turklāt visātrāk trasi pievarēja 11.b klases skolnieks Olivers Kulpe (trasi veica nieka 43 sekundēs). TU VARI, JA TU DARI!"

Paldies drosmīgajiem sportistiem Ievai Rencei, Veronikai Buļbakovai, Sandim Reinvaldam, Ralfam Eduardam Grausam, Annijai Stepiņai, Agnesei Cunskai, Tomasam Kontrimam, Aleksandram Sproģim, Zanei Freimanei, Amandai Purenai, Tomam Dejus, Oliveram Kulpem un, protams, skolotājai Madarai!


Mūsu skolai Eko-skolu zaļais karogs! (16. septembris)

16. septembrī Salaspils 1.vidusskolas EKO padomes aktīvākie skolēni kopā ar skolotāju Annu Romanovu apmeklēja Nacionālās bibliotēkas Ziedoņzāli, kur saņēma EKO skolu zaļo karogu.

"Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva," stāsta skolotāja Anna. "Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 51 000 skolu visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz pat augstskolām."

Ar šo mācību gadu Salaspils 1. vidusskola ir viena no EKO skolām. Lai zaļo karogu saglabātu, skola turpinās attīstīt vides izglītību.


Iniciatīvas "Pilna doma" nodarbības mūsu skolā (13. septembris)

Pēc skolotājas Rutas Ilgažas iniciatīvas mūsu 11. klasēm un avīzes "Logs" žurnālistiem bija iespēja piedalīties mācību nodarbībā par medijpratību un kritisko domāšanu. Tajā tika izmantots vadošo Latvijas žurnālistu un mediju ekspertu sagatavots mācību saturs.


Viņi palīdzēja tapt Bērnu tiesību aizsardzības likumu grāmatai

Salaspils 1. vidusskolas 7.c klases (šobrīd 8.c) komanda Anete Mokromenko, Armands Liepiņš, Ervīns Karavackis kopā ar skolotāju Dainu Tauriņu piedalījās Tiesībsarga izsludinātajā konkursā “Esi radošs - # Radi Likumu!”, kura mērķis bija pārveidot Bērnu tiesību aizsardzības likumu jauniešiem draudzīgā valodā. 6. septembrī notika noslēguma pasākums. Katra komanda saņēma konkursa rezultātā izveidoto Bērnu tiesību aizsardzības likumu grāmatu.


2019./20.m.g. ir iesācies

Jauno mācību gadu uzsākot mūsu skolā ir 1150 skolēni, pirmo reizi skolas durvis ver 147 pirmklasnieki, bet mācības vidusskolas 10. klasēs uzsāk 44 skolēni.

1.a klase ar audzinātāju Intu Sprostu

1.b klase ar audzinātāju Agitu Grigorjevu

1.c klase ar audzinātāju Ilzi Čudari

1.d klase ar audzinātāju Initu Zalaku

1.e klase ar audzinātāju Lauru Pakalni

1.f klase ar audzinātāju Sandru Matisoni

10.a klase ar audzinātāju Sanitu Ceiruli

10.b klase ar audzinātāju Evitu Pauriņu

Satikšanās un jauna sākuma prieks fotomirkļos.2018./19.m.g. Salaspils Gada skolotāja titulu iegūst

latviešu valodas un literatūras skolotāja Laima Pamiljane.


2018./19.m.g. noslēdz skolotāji (20. jūnijs)

Tuvojošos Līgo svētku noskaņās direktore aicināja pedagogus uz noslēguma pasākumu, kurā viņa pateicās ikvienam par ieguldījumu kopējā darbā, vairāki saņēma Goda rakstus un piemiņas balvas. Īpaši lepojamies ar 6 skolotājām, kas ieguva augstāko gada darba novērtējumu - tradicionālo balvu "Pūci".

Tās ir latviešu valodas un literatūras skolotāja Laima Pamiljane, matemātikas skolotājas Aiga Priedniece un Dace Kontrimiene, bioloģijas skolotāja Anna Grenciņa-Grencione, angļu valodas skolotāja Maija Rozenšteine un sākumskolas skolotāja Agita Grigorjeva.

TĀLĀK


e-klases jaunumi

2019./20. m.g. e-klases ĢIMENES KOMPLEKTS gadā maksā 12,89 EUR par visiem bērniem ģimenē vai 2,99 EUR mēnesī.

Skolēna kavējuma pieteikšana - metodisks materiāls vecākiem.

VIDEO pamācības (Kā pieslēgties e-klasei? Elektroniskā reģistrācija e-klasē. E-klases Ģimenes komplekts)

No 2011./12.m.g. e-klasē strādā visa skola.
- Uzaicinājuma (bezmaksas komplekts);
- Ģimenes komplekts.

Lai no jauna sāktu lietot e-klasi, sazinieties ar sava bērna skolotāju. Skolotājs E-klasē ievadīs Jūsu mobilā telefona numuru un nosūtīs uz to paroli.