Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 

Noderīgas saites


7. februārī visā pasaulē atzīmē drošāka interneta dienu. Aicinām katru piedalīties Drošāka interneta dienas 2017 konkursā skolēniem "ATRODI INTERNETĀ!" līdz 28. februārim. Vairāk informācijas šeit.
Spēlē un NOSKAIDRO, CIK VEIKLS VALODAS VINGROTĀJS ESI! "Valodas vingrotava" ir spēle, kurā Tev būs iespēja paspēlēties ar latviešu valodu, pārbaudīt un uztrenēt savas zināšanas latviešu valodā un literatūrā. Spēle orientēta uz 5. līdz 12. klašu skolēniem. 1.kārta sākas jau 13. februārī plkst.15.00. Kā piedalīties, uzzināsi šeit.
Ja tu esi 15-17 gadus vecs un vēlies kļūt par IT zvaigzni, tad šis piedāvājums ir tieši Tev - kļūsti par IT vlogeri! Jāpiesakās līdz 17. martam, aizpildot pieteikuma anketu. Vairāk.
Uzņemšana 1. klasē 2017./18. m.g. Salaspils 1. vidusskolā notiek no 6.02.2017. līdz 7.06.2017.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā darba dienās no plkst. 8.30 – 16.00.

6., 7., 8. februārī dokumentus pieņem līdz plkst. 19.00.

Mācībām 1.klasēs 2017./2018. m.g. skola uzņem šādās pamatizglītības programmās:

  • pamatizglītības programmā (21011111);
  • pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (21012111);
  • pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (21013111);
  • speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611).
Aicinām piedalīties Atvērto durvju dienā 27. februārī no plkst. 8.00 - 12.30.
8.10 - 8.50 iepazīšanās ar skolas telpām.
9.00 - 12.30 stundu vērošana 1.klasēs.
Vairāk informācijas sadaļā Par skolu/uzņemšanas noteikumi

Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana

16. un 17. februāra pēcpusdienas vadījām studentiskā gaisotnē, jo savu pirmo lielo darbu prezentēja sešpadsmit 11. klases skolēni.


Sveicam Lieni Butāni (12.kl.) un skolotāju Dainu Tauriņu ar izcīnīto 3. vietu starpnovadu politikas un tiesību olimpiādē!

Starpnovadu vokālās mūzikas konkurss "Balsis" 16. februārī

Konkursa 1. kārtā mūsu vokālais ansamblis "Atvariņi" izcīnīja 1. pakāpi un tiesības piedalīties 2. kārtā. Liels paldies bērniem, vecākiem, vadītājai sk. Aijai Pizānei, kustību horeogrāfei sk. Lūcijai Sniķerei un koncertmeistarei Elīnai Gailei!


Karjeras diena

15. februārī visā Latvijā notika Karjeras diena. Arī mūsu skolas 5.-12.klašu skolēni iesaistījās tajā: gan individuāli ēnojot interesējošo profesiju pārstāvjus, gan dodoties mācību ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem.

4.c klase apmeklēja Valsts policijas Salaspils nodaļu


Valentīndiena arī matemātikā (14. februārī)

Arī matemātikā var būt Valentīndiena! Origami-sirds-aploksne! Top vēstules! 4.c klase un sk. Dace. Vairāk skatīt skolēnu padomes mājas lapā


Junioru NBA līgas Latvija čempioni - Salaspils 1. vidusskolas komanda (11. februārī)

Paldies mūsu sportiskajai komandai un viņu lieliskajam trenerim Valdim Razumovskim! Vairāk


Starpnovadu angļu valodas olimpiādē Patrīcija Anspoka (11.kl.) izcīnīja atzinību. Sveicam Patrīciju un skolotāju Ulriku!

Skolā viesojas Marokas vēstniece Amina Buajaša (10. februārī)

Vēstnieci un pavadošo delegāciju skolas foajē sveica tautas dziesmu ansamblis "Lakstīgalas" ar skolotāju Aiju Pizāni. Pēc tam viesi kopā ar skolas administrācijas pārstāvjiem devās iepazīties ar skolu. Par skolu angļu valodā stāstīja Artis (7.b), Evelīna (9.e) un Kristers Mārtiņš (9.e), viņiem sagatavoties palīdzēja skolotāja Maija Rozenšteine.

Vēstniece un domes priekšsēdētājs spēlē novusu
Citas bildes


Starpnovadu skatuves runas konkursā četri 1. pakāpes diplomi! (9. februārī)

Sveicam Martu Sapronovu (3.c), Lūkasu Ulmani (6.c), Danielu Vanceviču (8.d), Tomu Čudaru (12.) un viņu skolotāju Andu Vaivadi!

Īpaši priecājamies par Danielu un Tomu, kuri ir izvirzīti dalībai 2. kārtā, kas notiks Jūrmalā. Lasīt vairāk


Paziņoti 9. - 12. klašu starpnovadu matemātikas olimpiādes rezultāti. Tie ir lieliski! (9. februārī)

Pārliecinošu uzvaru savā grupā izcīnīja Valts Rinalds Zariņš (10. kl.), bet Ričardam Kristeram Knipšim - 2. vieta 9. kl. grupā. Abi zēni ir izvirzīti dalībai valsts matemātikas olimpiādē. Sveicam viņus un skolotājas Aigu Priednieci un Zandu Nelsoni!


Mūsu "lakstīgalām" visaugstākais novērtējums Vidzemes reģiona latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās skolu jaunatnei 8. februārī

No mūsu skolas sacensībās "Lakstīgala 2017" piedalījās 2 ansambļi (1.-4.kl. un 5.-9.kl.) un abi pārveda 1. pakāpes diplomus. Apsveicam Lauru, Agnetu, Terēzi, Līvu, Paulu, Noru, Vitu, Frīdu, Artu un skolotāju Aiju Pizāni ar lielisko panākumu!


Datorikas nodarbība topošajiem pirmklasniekiem 7. februārī

Turpinot skolas un novada pirmskolas izglītības iestāžu sadarbību, pie mums viesojās PII "Ritenītis" sagatavošanas grupas audzēkņi. Sākumskolas un datorikas skolotāja Ilze Čudare viņiem novadīja mācību stundu.


Olimpiāžu rezultāti turpina priecēt 6. februārī

Starpnovadu fizikas olimpiādes uzvarētājs ir Ričards Kristers Knipšis (9.e), viņš uzaicināts arī uz valsts olimpiādi, atzinību bioloģijas olimpiādē ieguvuši Liene Butāne (12.kl.) un Toms Čudars (12.kl.). Paldies skolēniem un viņu skolotājām Ivetai Beļskai un Dacei Bērtulei!


Salaspils "Gada jaunietis 2016" 3. februārī

Nominācijas "Jaunietis savai skolai" ieguvējs - Emīls Elksnītis, nominācijas "Gada jaunietis 2016" ieguvēja Katrīna Doroņina

Nominācijas "Gada brīvprātīgais" nominantes Katrīna Doroņina, Laura Šīraka un Santa Lunte
Lasīt vairāk


31. janvārī saņēmām starpnovadu 6. - 8. klašu vēstures un sociālo zinību komandu olimpiādes rezultātus, kas kārtējo reizi iepriecināja. Mūsu komandai 1. vieta! Sveicam komandas dalībniekus Eviju Petrovsku (6.c), Jēkabu Čudaru (6.c), Karlīnu Brunovsku (7.b), Arti Vijupu (7.b), Miku Akselu Apermani (8.b), Ievu Rūtiņu-Rūtenbergu (8.b) un skolotājas Anniju Bergmani un Dainu Tauriņu!
Sveicam ar izcīnīto 1. vietu starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.a klases skolnieci Evu Lindi un skolotāju Martu Antoneviču! (30.01.2017)

Mūsu skolā ir arī vislabākie filozofi! 24. janvārī

Starpnovadu filozofijas olimpiādē 1. vietu izcīnīja 11. kl. skolniece Alīse Daine, bet trešo - Sabīne Beļska, arī 11.kl. Abas meitenes ir uzaicinātas uz valsts olimpiādi. Viņu skolotāja Daina Tauriņa. Apsveicam!


24. janvārī notika starpnovadu tiešsaistes konkurss "Rēķini galvā!" Rezultāti iepriecina. 1. vietu izcīnīja Viktorija Oļdenburgere (12.kl.), Artis Vijups (7.b kl.), Renārs Štamers (6.c kl.), Justs Vidzis (2.b kl.), 2. vieta - Nikam Stafeckim (10.kl.) un Tomasam Kontrimam (6.c kl.), 3.vieta - Vladislavam Perkaņukam (11.kl.) un Kristam Vidzim (5.c kl.). Paldies skolotājām Aigai Priedniecei, Lindai Krastiņai, Zandai Nelsonei, Baibai Petrovai un Ingai Grimai!
24. janvārī 4.-5. klašu zēnu komanda Zemgales reģiona sporta spēlēs basketbolā "Oranžā bumba" izcīnīja 1. vietu. Sveicam brašos zēnus un trenerus Valdi Razumovski un Austri Šaicanu! Lasīt vairāk


Mūsu Artis - vislabākais! 21. janvārī

Lepojamies! Starptautiskā informātikas konkursā Bebr[a]s valsts mēroga konkurencē Artis Vijups (7.b) izcīnīja 1. vietu, iegūstot maksimālo punktu skaitu. 7., 8. kl. grupas visi rezultāti. Konkursam gatavoties Artim palīdzēja skolotāja Ieva Hermane.


Veiksmīga mums arī starpnovadu vidusskolu latviešu valodas un literatūras olimpiāde, kura notika 16. janvārī Siguldā. 11. klases skolniece Inese Meļehova (sk. Sanita Ceirule) izcīnīja 2. vietu. Apsveicam!
Ļoti liels prieks par skolotājas Dainas Tauriņas 9. klašu skolēniem Aleksandru Kasakovsku (9.a) un Ričardu Kristeru Knipši (9.e), kuri 13. janvārī starpnovadu vēstures olimpiādē parādīja vislabākās zināšanas, izcīnot 1. un 2. vietu un tiesības uz startu valsts olimpiādē. Paldies arī Lienei Butānei (12.kl.) par iegūto atzinību!

Komandu matemātikas olimpiādē "Atvērtā kopa 2016" izcili rezultāti!

Mūsu skolas 7.kl. komanda (Artis Vijups, Kristiāns Cagulis, Rasma Sandra Knipše, Toms Zvirgzdiņš) izcīnīja 2. vietu, bet 9.e kl. komanda (Ričards Kristers Knipšis un Karīna Elizabete Valtere) - 3. vietu. Komandas sagatavoja skolotājas Aiga Priedniece un Zanda Nelsone. Lasīt vairāk šeit.


LATVIJAS SKOLU REITINGĀ 2016 Salaspils 1. vidusskolai 16./17. vieta "mazo skolu" grupā. Skatīt reitinga tabulu.
Portāla uzdevumi.lv aicinājums skolēnu vecākiem šeit.
e-klases jaunumi

2016./17. m.g. e-klases ĢIMENES KOMPLEKTS gadā maksā 9,96 EUR par visiem bērniem ģimenē vai 1,99 EUR mēnesī.

Skolvadības sistēma E-klase pirms 2014./15. mācību gada sākuma klajā laida E-klases mobilo aplikāciju.

Skolēna kavējuma pieteikšana - metodisks materiāls vecākiem.

VIDEO pamācības (Kā pieslēgties e-klasei? Elektroniskā reģistrācija e-klasē. E-klases Ģimenes komplekts)

No 2011./12.m.g. e-klasē strādā visa skola.
- Uzaicinājuma (bezmaksas komplekts);
- Ģimenes komplekts.

Lai no jauna sāktu lietot e-klasi, sazinieties ar sava bērna skolotāju. Skolotājs E-klasē ievadīs Jūsu mobilā telefona numuru un nosūtīs uz to paroli.